Çekişmeli boşanma davasının aşamaları nelerdir?

103 views 9:42 pm 0 Comments Temmuz 3, 2022
boşanma
boşanma

Çekişmeli boşanma davası titizlikle takibi gereken bir davadır.

Davanın açılması ve dilekçelerin teatisi aşaması

1-Dava dilekçesi verilir ve harçlandırılır

2-Mahkeme dava dilekçesi ve ilk tensip zaptını karşı tarafa postalar. Tebligat yerine ulaşmazazsa tebligat kanunu hükümlerine göre yeniden tebligat yapılır.

Karşı taraf kanun kaçağıysa, izini kaybettirmişse, borçluysa adresini gizlemiş olabilir. Bu durumda iş ilanen tebligata kadar gider.

3-Mahkeme, tebligat yapılmışsa bu tebliğ tarihinden itibaren 15 gün boyunca karşı tarafın cevap vermesi için bekler.

4.Karşı taraf cevap vermişse bu cevabı davacıya yollar. Cevap davacıya yollanınca bu sefer davacının cevaba cevap vermesi için 15 gün bekler.

5.Cevaba cevap dilekçesi davalıya gönderilir. Bu sefer davalının cevaba cevaba cevap vermesi için 15 gün beklenir

Bu böyle hacivat karagöz atışması gibi sürer. Buna dilekçe teatisi aşaması denir. Bu aşama taraflardan birinin tebliğden itibaren 15 günü kaçırması ile kopup bitebilir.

Davalı süreleri koparsa dahi karşı dava açarak yeni bir dilekçe teatisi aşaması başlatabilir.

Dilekçe teatisi aşamasından sonra ne olur?

Mahkeme 2. tensip zaptı hazırlayarak duruşma günü verir. Bu günü kendi duruşma defterindeki yoğunluğa göre seçer.

Mahkeme bu arada dava dilekçesi, karşı dava dilekçesi veya cevap dilekçesindeki delilleri toplamak için ilgili kurumlarla yazışma yapar.

Duruşmalar aşaması başlayınca

1-Ön inceleme duruşması yapılır. Bu duruşmada tarafların taleplerinin ne olduğu belirlenir ve sulh olma durumu olup olmadığı sorulur. Ön incelemede şahit dinlemez, delil değerlendirmez. Tedbir nafakası ve tedbir velayeti konusunda karar verebilir.

2-2. celse önce davacı tanıkları dinlenir.

3- 3. Celse davalı tanıkları dinlenir. Hakimin duruşmaları yoğun değilse tüm tanıkları bir celsede dinlediği de olabilir. Bu istisnai bir durumdur. Şehir dışındaki tanıklar oldukları yer mahkemesinde talimatla dinlenir.

4-Tanıkların hepsinin dinlenmesinin bittiğinde ve tüm deliller toplandığında hakim sözlü yargılama için gün verir.

5-Sözlü yargılama günü taraflar sözlü savunma yapar ve karar verilir.

Karar duruşmasından sonra hakim 1 ay içinde gerekçeli kararı yazar

Gerekçeli karar taraflara tebliğ edilmeden taraflar boşanmış sayılmazlar. Taraflar gerekçeli kararın tebliğe çıkartılması için mahkeme kalemine yazılı talepte bulunurlar.

Gerekçeli karar tebliğ edildikten sonra istinaf süresi başlar.

Taraflar mahkemeye beraber gidip yazılı şekilde istinaftan vazgeçtiklerini beyan ederek kararı kesinleştirebilirler.

Böyle bir başvuru olmazsa da tebliğden itibaren 15 gün içinde istinaf edilmezse karar kesinleşir.

İstinaf aşaması ve sonrası

Taraflar kararı 15 gün içinde istinaf edebilirler. İstisnai durumlar hariç istinaf mercii dosyayı duruşmasız olarak inceler. Samsun için ortalama 7-8 ayda karar çıkar.

Boşanma ile ilgili kararlar için temyiz yolu da açıktır. İstinaf ilamı taraflara tebliğ edilince taraflar 15 gün içinde kararı temyiz edebilirler. 2021 ve 2022yılları içni Yargıtay 8-9 ayda boşanma konusunda karar vermektedir. Yargıtay ilamı ile tüm aşamalar biter. Karar kesindir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir