Boşanmış anne dava açarak çocuğuna kendi soyadını verebilir

Yazıyı dinle

Yazının Son Güncellenme Tarihi 18/01/2024 by .

Soyadı kanununa göre çocuk babasının soyadını alır.

Boşanmış taraflar arasında, çocuğun üstün yararı bulunuyorsa, açılacak dava ile çocuğa annesinin kızlık soyadı verilebilmektedir.

Yargıtay 2. HD 2019/6722E ve 2019/10404 K sayılı kararına göre “İnceleme konusu olayda, velayet hakkına sahip davacı anne, davalı babanın çocuğa karşı ilgisiz olduğunu, çocuğun yaşamını annesi ile geçirdiğini, her türlü işini kendisinin yerine getirdiğini ve resmi işlemler ile çocuğun okul hayatında bu durumun dezavantajını yaşayacağını ileri sürmüş, davalı baba da 12.06.2019 tarihli temyize cevap dilekçesi ile davacı ile boşandıklarından beri çocuk ile yeterince ilgilenmediğini, bundan sonra da yurt dışında yaşama planı olduğunu, çocuk ile olan bağının büyük ölçüde ortadan kalkacağını, çocuğa yeni yapmış olduğu evlilik ve bu evlilikten de bir çocuğu daha olması nedeniyle zaman ayıramadığını, çocuğun tüm işlerini davacı annenin yerine getirdiğini bu sebeple çocuğun günlük hayatında sorun yaşamaması için davacı annesinin soyadını almasını kabul ettiğini bildirmiştir. Çocuğun soyadının annenin soyadı ile değiştirilmesi halinde çocuğun üstün yararı bakımından ruhsal gelişiminin olumsuz etkileneceği ileri sürülmediği gibi dosya kapsamı ve davalı babanın temyize cevap dilekçesindeki beyanlarından ocuğun soyadının annenin soyadı olarak değiştirilmesinin çocuğun üstün yararına olacağı anlaşılmaktadır. Anayasa Mahkemesinin benzer olaylarda verdiği hak ihlaline ilişkin kararları da gözetilerek davanın kabulüne karar vermek gerekir”

Davada boşanılan koca davalı olarak gösterilir.

Yani çocuğun babasına fark ettirmeden soyadını değiştirme ihtimali yoktur

İlginizi çekebilir:  Zina Nedeniyle Boşanma

Görevli mahkeme Aile Mahkemesidir

Yargıtay 8. HD 2017/7970 E ve 2018/13277K sayılı kararına göre “davanın, ergin kişinin haklı sebeple soyadının değiştirilmesi niteliğinde değil, evlilik içinde doğan çocuğun, doğumla kazandığı “aile soyadının” velayet hakkı kapsamında değiştirilmesi talebine ilişkin bulunması ve buna ilişkin değerlendirmenin aile mahkemesi tarafından yapılması gerektiğinden” yargılama aile mahkemesinde yapılmalıdır.

Değerlendirme post

Paylaş:

Daha Fazla Yazı

Mesaj Gönderin

samsun avukat ayşe deniz oral boşanma avukatı

Hukuki sorunlarınızda yanınızdayız

Çalışma Alanları