Boşanma Gündeme Geldiğinde İlk Akla Gelen Şey : Mal Kaçırma

Yazıyı dinle

Yazının Son Güncellenme Tarihi 18/03/2024 by .

Kadın ” boşanmak istiyorum ” dediği anda erkeğin ilk aklına gelen mal kaçırmak olmaktadır. Mal kaçırmanın zararı nedir faydası nedir hep beraber inceleyelim:

1-Aile konutu niteliğindeki ev kaçırılırsa ne olur?

Aile konutu eşlerin beraber yaşadıkları, acı tatlı anıları paylaştıkları evdir.

Tarafların birden fazla kullandıkları konut varsa Yargıtay’a göre 2. HD E.2005/16473, K.2006/799 sayılı ilamında “Eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdikleri acı, tatlı günlerini yaşadıkları, yaşam faaliyetlerini yoğunlaştırdıkları mekandır. Aile konutu tektir.

Taraflar hem Türkiye’de hem yurt dışında ikamet ediyorsa Türkiye’de ikamet ettikleri ev aile konutudur.

Tarafların başkasının yararlanmasına sunduğu ev aile konutu değildir. Örneğin çiftin bir çok evleri olup bu evler başkalarına kiralanmışsa, kendileri de başkaca birinden ev kiralayıp burada oturuyorlarsa mülkiyetlerindeki evler aile konutu değildir.

Tapuda konulan aile konutu şerhi kurucu değil açıklayıcıdır. Yani aile konutu niteliğindeki evin aile konutu sayılması için şerh konulmasına gerek yoktur.

İlginizi çekebilir:  18 yaşından büyük kızlar kaç yaşına kadar nafaka alır?

Aile konutu niteliğinde olan evin satılması için eşinin AÇIK rızasına ihtiyaç vardır. Yani tapuda şerh olmamasından faydalanarak evi satmak isteyen kişi sonrasında çok yüksek ihtimalle kaybedeceği bir davaya muhattap olabilir. Eşin açık rızası olmadan satılan aile konutu için tapu iptali tescil davası açılabilir. Bu davada evin değeri üstünden yargılama masrafları çıkabilir. Yani mal kaçırmak isteyen eş kaybedeceği bir dava ve yüklü yargılama masrafları ile muhatap olabilir.

Evi alan kişi de davanın tarafı olacaktır.

Satılan aile konutu için tapu iptali tescil davası açılmasının eşe faydası nedir?
-Açılacak boşanma davasında çıkacak tazminat ve nafakaları bu eve koyacağı haciz ve isteyeceği satış ile tahsil edebilir
-Katkı payı alacağı vs evliliğe dair alacaklar mevcutsa yine bu ev üstüne koyacağı haciz ve satış ile alacağını tahsil edebilir
-Büyük ihtimalle kazanacağı bir dava açarak eşinin kendisine karşı haksızlığı konusunda bir dava fazladan kazanabilir .
-Evi alan kişi ile mal kaçıran eş arasında tazminat davası açılmasına sebep olunur. Mal kaçıran eş bitmeyecek bir dava sarmalına sokulur.2-Aile konutu niteliğindeki ev parası karşılığında gerçek bir satışla satılırsa ne olur?

Aile konutu niteliğindeki ev muvazaalı satışla, yani sahte bir satışla devredilirse salt aile konutundan ötürü tapu iptali tescil değil bir de muvazaalı satıştan ötürü de dava açma hakkı olur.

Satış muvazaalı bir satış olmasa dahi salt eşin rızası olmadan aile konutu satılamayacağından tapu iptali tescil davası açılabilir.

İlginizi çekebilir:  Kira bedeli nasıl arttırılır?

Bilmeden piyasadan aile konutu niteliğinde ev alan alıcı evi kaybetme riski ile karşı karşıya gelir. Dava için de 10 yıllık zamanaşımı mevcuttur. 10 yıl boyunca hukuki tedirginlik yaşanacaktır.

3-Bankadaki paranın çekilmesinin sonucu nedir?


Boşanma ihtimalini duyan eş bankadaki parayı çekse de, son 1 yıl içinde bankada bulunan birikimi katılma payı alacağı davasında hesaplamaya dahil edilecektir. Hesaplama sonucunda davacı için hesaplanan alacak davacı tarafından davalının her türlü malvarlığından tahsil edilebilecektir. Yani paranın çekilmesi dava açıp katılma payı alacağı istecek eşin hakedişini azaltmaz. Hakkını da ortadan kaldırmaz.
Bankadaki parasını çeken eş mahkemece bu paraya tedbir konmasını engellemiş olur. Yani dava sonuçlanana kadar parası üstünden serbestçe tasarruf edebilir.

4-Arsa-araba-aile konutu niteliğinde olmayan ev muvazaalı olarak devredilirse ne olur?


Her türlü muvazaalı işlem yani sahte satış, dava ile bozulabilmektadir. Burada hem mal kaçıran hem malı üstüne alan kişi dava edilir. Yani arkadaşınızın malını rica sonucu üstünüze alırken iki kere düşünün. Haksızçıkacak olan taraftan alınan yüklü yargılama masrafı sizden tahsil edilebilir. Durduk yere borçlu çıkabilirsiniz

5-Arsa-araba-aile konutu niteliğinde olmayan ev serbest piyasada parası karşılığında satılırsa ne olur?

Aile konutu niteliğinde olmayan malvarlıkları GERÇEK bir satışla satılırsa muvazaalı işlem gibi dava yoluyla bozdurulamaz.
Bu malvarlıklarını elinden çıkaran eş dava süresince bu mallara tedbir konmasını engellmiş olur ve parası üstü de dava boyunca serbestçe tasarruf eder.
Bu malvarlıklarının elden çıkarılması davacı eşi hak kaybına uğratmaz. Boşanma davası açılmadan son 1 yıl içinde davalının elinde bulunan malvarlıkları da hesaplamaya katılır. Bu mal varlıkları tasfiye davasının karar tarihine en yakın sürüm değeri üzerinden değerlendirilir ve davacının alacğaı böyle hesaplanır.

İlginizi çekebilir:  Yurtdışında alınan boşanma kararı Türkiye'de nasıl nüfusa işlenir

6-Mal rejimi tasfiyesinde eşim eve ortak mı olacak?


Mal rejimi tasfiyesi katılma payı alacağı davası olarak açılır. Katılma payının tahsili istenir. Yani eşin evine tapuda sizi ortak olarak yazmazlar. Alacağınızı hesaplayıp tahsil edebilmeniz için karar çıkartırlar.

7-Evlilik birliği içinde edinilmeyen veya hibe ile edinilen mallar sattırılabilir mi?

Bu mallar mal rejimi tasfiyesinde hesaplamaya katılmaz. Ama boşanma davasında çıkan tazminatın tahsili için veya katılma payı alacağı davasında çıkan alacağın tahsili için haczedilebilirler ve haciz dolayısıyla satılabilirler.

8-Mal kaçırmanın mal kaçıran bakımından faydası nedir?


Dava süresi boyunca, mallar üstünde serbest tasarruf edebilmektir. Davacıya haczedilebilir mal bırakmamaktır.

9-Mal kaçırmanın mal kaçıran bakımından zararı nedir?


Mal kaçırma işlemleri genelde dava yoluyla iptal edilebilmektedir. Hem mal kaçıran hem de malı devrettiği kişi dava edilebilmektedir. Yüklü karşı dava masrafları çıkabilmektedir.

Davacıya haczedilebilir mal bırakmamak isteyen davalı, ömür boyu bir banka hesabı açamamayı, ev araba sahibi olmamayı ve mali bakımdan kaçak yaşamayı göze almış olmalıdır. Bu da sürdürülebilir bir durum değildir.

10-Mal kaçırmanın cezası var mı?


Eşinden mal kaçırmanın ceza kanunu bakımından hiç bir cezası yoktur. Ama gerek boşanma davasında çıkacak tazminatlar gerekse katılma payı alacağı davasında çıkacak alacaklar bakımından ömür boyu haciz tehditi altında olma ve finansal bakımdan özgür olmama sonucunu doğurmaktadır.
Yine bir kaç farklı vakada ” bu arabayı yakarım yine de vermem” diyenleri duyduk. Yangın büyürse TCK madde 170 e göre 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılma riski vardır.

11-Sıfır olmayan ev almak istersem kendimi ne şekilde güvenceye alırım?


Sıfır olmayan evlerde aile konutu olma riski mevcuttur. Evi satan kişinin eşinin de açık rızası alınırsa bir sakınca yoktur.

5/5 - (1 vote)

Paylaş:

Daha Fazla Yazı

Mesaj Gönderin

samsun avukat ayşe deniz oral boşanma avukatı

Hukuki sorunlarınızda yanınızdayız

Çalışma Alanları