"Enter"a basıp içeriğe geçin

Kategori: İŞ HUKUKU

Kız çocuklarının çift maaş almasına dair Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı

Eskiden çift maaş bağlanmasına dair açılan davalardan bir çoğu reddedilmişti. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2017 tarihli kararına göre kız çocuğu, 506 sayılı SSK kapsamındayken vefat eden babasının yanı sıra 506 sayılı SSK kapsamındayken vefat eden eşinden olmak üzere iki ölüm aylığını birlikte alamaz, sadece “FAZLA OLAN AYLIĞI” alabilir. Baba ve koca…

Özel işsizlik sigortası hangi durumlarda işe yarar?

Özel bir sigorta şirketinden kendiniz için işsizlik sigortası yaptırmanız size her durumda  güvence sağlamaz. Sigorta poliçesindeki şartlar dikkatlice incelendiğinde aynı İş Kur işsizlik maaşı alma şartlarına benzeyen şartlar ileri sürüldüğünü görürsünüz. Siz performans nedeniyle veya başka bir sebeple işten atılmış olsanız dahi sizin özel sigorta şirketiniz de bunu bir haksız…

İşsizlik maaşı nasıl alınır?

SGK güvencesi olan herkesin işsizlik sigortası da bulunmaktadır. İşsizlik ödeneğine başvurmak isteyen kişi iş ile ilişiği kesildiği tarihten itibaren 1 ay içinde İş Kur’a başvurmalıdır. İşsizlik sigortası ile ilgili kanunun 50 maddesine göre: Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının…

Kapıcının kıdem tazminatı

Kapıcılar işten atıldıklarında veya kanunda belirtilen haller mevcutsa aynı normal bir işçi gibi kıdem tazminatı alırlar. Kapıcılar aynı normal bir çalışan gibi fazla mesai haklarını kıdem ve ihbar tazminatlarını alırlar. Sigortaları düzgün yapılmamışsa sigortanın tespiti ve tamamlanması için dava açabilirler. Kapıcının kıdem tazminatı alabilmesi için en az bir yıl çalışmış…

İstifa eden işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

*Sadece daha güzel bir iş bulduysanız veya bir müddet çalışmayıp evde durmak istiyorsanız, aşağıdaki şartlardan biri yoksa, kıdem tazminatı alamazsınız. Zam yapılmıyor diye istifa edip kıdem tazminatı alamazsınız. Aşağıda sayılı hallerde kıdeme ek ihbar tazminatı alamazsınız. . . 1-Evlilik nedeniyle istifa eden kadın işçiler kıdem tazminatı alabilir. Burada 1 yıllık çalışma…

SGK emeklilik dilekçesini almıyorsa emeklilik dilekçesi nasıl verilir, SGK almadığı halde bu dilekçe neden verilmelidir? & İadeli taahhütlü zarfı nasıl doldurulur

SGK gişelerinde emeklilik günü, prim günü vs hususlar yanlış hesaplandığından bazen vatandaşların emeklilik süresi dolduğu halde emeklilik dilekçeleri alınmaz. Hatta bu dilekçeleri almamak için münakaşa çıktığı dahi olur. Kimi zaman gişedeki kişinin hesabı yanlış çıkar kimi zaman sistem hesaplaması yanlış çıkar. Bu durumda dava ile hak talep edip ödeme almanız…

Zorla imza alınarak işten atılan kişini hakları nelerdir?

İşçiler işten ayrılırken genelde işverenler “tüm haklarımı aldım – almadığım hiç bir hakkım kalmadı” benzeri ibareler taşıyan ibranameler imzalattırarak işçinin haklarını eksik verme yolunagitmektedir. Mahkeme önünde bir ibranamenin geçerli olabilmesi için iş ilişkisinin bitmesinden itibaren en erken 1 ay sonra imzalanmış olması, ödenen paraların kalem kalem detaylı belirtilmesi gerekmektedir. İbraname…

İşyerinin internet bağlantısının şahsi amaçlarla kullanımı

İŞYERİNDEKİ İNTERNETİN ŞAHSİ AMAÇLARLA KULLANIMI Yargıtay 9. Hukuk dairesi 2007/27583 Esas, 2008/5294 Karar ve 17.03.2008 tarihli kararı … “İşverenin açıkça veya örtülü izni olmaksızın işyerinde internetin özel amaçlı olarak kullanımı yasaktır. Ancak bu yasak istisnaen acil durumlarda ve işine ilişkin sebeplerden dolayı meşru bir şekilde delinebilir. İşçinin, işverenin açıkça yasaklamasına…

İşveren aleyhinde hakaretamiz ifadeler içeren mailler göndermek

İŞVEREN ALEYHİNDE HAKARETAMİZ İFADELER İÇEREN MAİLLER Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2009/447 Esas, 2010/37516 Karar ve 13.12.2010 tarihli kararında “……Davacı vekili cevaba cevap dilekçesinde ise, bahse konu maillerin davacı ile S. A. isimli kişi arasındaki tamamen haberleşme amacı ile yapıldığını, davalı işverenin hedef alınmadığını, yazıların işverene ulaştırılmasının amaçlanmadığını, kaldı ki internet…

İşverenin işçisine verdiği bilgisayardaki mailleri okuması

İŞVERENİN İŞÇİSİNE VERDİĞİ BİLGİSAYARDAKİ MAİLLERİ OKUMASI T.C.YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ E. 2016/6321K. 2016/13143T. 03.05.2016 * İŞÇİNİN ÖZEL İŞLERİ İÇİN İŞVERENİN İZNİ OLMADAN BİLGİSAYARI KULLANMASI ( Yaş Dışında Emeklilik Şartlarını Sağlayan İşçinin Sözleşmesini Feshedip Kıdem Tazminatı Talep Ettiği – İhbar Süresi İçerisinde İşçinin İşverenin İzni Olmadan Özel İşleri İçin Bilgisayarı Kullanması…