Yargıtay 9. Hukuk Dairesi İçtihat Farklılıklarının Görüşülmesi Eylül 2020

Tüm konu başlıkları Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin kapatılması sonrasında Başkan ve Üyelerinin Yargıtay 9.Hukuk Dairesinde görevlendirilmesi üzerine her iki Daire kararlarında uyuşmazlık konusu hususlar görüşülmüş ve uygulamanın aşağıdaki gibi birleştirilmesine karar verilmiştir: 1. Hafta tatili günü olarak kararlaştırılan Cumartesi gününün yıllık izin hesabında değerlendirilmesi: 4857 sayılı İş Kanunu’nun 46 ve 63. maddelerine göre hafta tatili … Devamını oku…

İşveren işçinin bilgisi dışında gizlice takip edemez ve elektronik ortamda izleyemez

İşveren işçinin bilgisi dışında gizlice takip edemez ve elektronik ortamda izleyemez. İşverenin işçiyi takip etmesi ve elektronik ortamda izleyeceği konusunda bilgilendirmesi halinde elde ettiği verileri yargılama esnasında da kullanabilir. İzleme ve takip için izin alınması değil bilgi verilmesini esas alan bir içtihat aşağıdadır. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2017/21857 E. , 2019/9884 K. MAHKEMESİ :İş MahkemesiDAVA … Devamını oku…

Özel işsizlik sigortası hangi durumlarda işe yarar?

Özel bir sigorta şirketinden kendiniz için işsizlik sigortası yaptırmanız size her durumda  güvence sağlamaz. Sigorta poliçesindeki şartlar dikkatlice incelendiğinde aynı İş Kur işsizlik maaşı alma şartlarına benzeyen şartlar ileri sürüldüğünü görürsünüz. Siz performans nedeniyle veya başka bir sebeple işten atılmış olsanız dahi sizin özel sigorta şirketiniz de bunu bir haksız nedenle fesih olarak görüp size … Devamını oku…

Kapıcının kıdem tazminatı

Kapıcılar işten atıldıklarında veya kanunda belirtilen haller mevcutsa aynı normal bir işçi gibi kıdem tazminatı alırlar. Kapıcılar aynı normal bir çalışan gibi fazla mesai haklarını kıdem ve ihbar tazminatlarını alırlar. Sigortaları düzgün yapılmamışsa sigortanın tespiti ve tamamlanması için dava açabilirler. Kapıcının kıdem tazminatı alabilmesi için en az bir yıl çalışmış olması gerekir. Kıdem tazminatı giydirilmiş … Devamını oku…

İstifa eden işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

*Sadece daha güzel bir iş bulduysanız veya bir müddet çalışmayıp evde durmak istiyorsanız, aşağıdaki şartlardan biri yoksa, kıdem tazminatı alamazsınız. Zam yapılmıyor diye istifa edip kıdem tazminatı alamazsınız. Aşağıda sayılı hallerde kıdeme ek ihbar tazminatı alamazsınız. . İşyerinde zam yapılmaması haklı nedenle fesih sebebi değildir. Yazılı ve ıspatlanabilir bir dilekçe ile haklı nedenle fesih sebeplerinizi sunmadığınız … Devamını oku…

Zorla istifa dilekçesi imzalatılan işçinin hakları nelerdir?

İşçiler işten ayrılırken genelde işverenler “tüm haklarımı aldım – almadığım hiç bir hakkım kalmadı” benzeri ibareler taşıyan ibranameler imzalattırarak işçinin haklarını eksik verme yolunagitmektedir. Mahkeme önünde bir ibranamenin geçerli olabilmesi için iş ilişkisinin bitmesinden itibaren en erken 1 ay sonra imzalanmış olması, ödenen paraların kalem kalem detaylı belirtilmesi gerekmektedir. İbraname hiç bir tereddüte sebep olmayacak … Devamını oku…

İşyerinin internet bağlantısının şahsi amaçlarla kullanımı

İŞYERİNDEKİ İNTERNETİN ŞAHSİ AMAÇLARLA KULLANIMI Yargıtay 9. Hukuk dairesi 2007/27583 Esas, 2008/5294 Karar ve 17.03.2008 tarihli kararı … “İşverenin açıkça veya örtülü izni olmaksızın işyerinde internetin özel amaçlı olarak kullanımı yasaktır. Ancak bu yasak istisnaen acil durumlarda ve işine ilişkin sebeplerden dolayı meşru bir şekilde delinebilir. İşçinin, işverenin açıkça yasaklamasına rağmen interneti özel amaçlı kullanmasında … Devamını oku…

İşveren aleyhinde hakaretamiz ifadeler içeren mailler göndermek

İŞVEREN ALEYHİNDE HAKARETAMİZ İFADELER İÇEREN MAİLLER Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2009/447 Esas, 2010/37516 Karar ve 13.12.2010 tarihli kararında “……Davacı vekili cevaba cevap dilekçesinde ise, bahse konu maillerin davacı ile S. A. isimli kişi arasındaki tamamen haberleşme amacı ile yapıldığını, davalı işverenin hedef alınmadığını, yazıların işverene ulaştırılmasının amaçlanmadığını, kaldı ki internet aracılığıyla yapılan bu yazışmaların kişinin … Devamını oku…

İşverenin işçisine verdiği bilgisayardaki mailleri okuması

İŞVERENİN İŞÇİSİNE VERDİĞİ BİLGİSAYARDAKİ MAİLLERİ OKUMASI T.C.YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ E. 2016/6321K. 2016/13143T. 03.05.2016 * İŞÇİNİN ÖZEL İŞLERİ İÇİN İŞVERENİN İZNİ OLMADAN BİLGİSAYARI KULLANMASI ( Yaş Dışında Emeklilik Şartlarını Sağlayan İşçinin Sözleşmesini Feshedip Kıdem Tazminatı Talep Ettiği – İhbar Süresi İçerisinde İşçinin İşverenin İzni Olmadan Özel İşleri İçin Bilgisayarı Kullanması Nedeniyle İşverenin İş Sözleşmesini Haklı … Devamını oku…