Evlatlıktan ret hukuken mümkün mü?

Yazıyı dinle

Yazının Son Güncellenme Tarihi 18/01/2024 by .

Hayır değildir. Soybağı ile ilgili böyle bir dava yoktur böyle bir dava açılırsa da reddedilir.

Babalıktan ret, annelikten ret, kardeşlikten ret de mümkün değildir.

Kişinin evlatlık verilmiş çocuğu varsa ( bu çocuk nüfusta kapalı kayıt görülür) Bu çocuğu nüfsundan sildirmek mümkün değildir.

Kişinin gayrımeşru çocuğu olup, çocuğun annesi, hayattayken bastırılsa, sindirilse dahi adam öldüğünde davayla mezarı açılmak suretiyle DNA alınır, o çocuk, öz babasının soyuna yazılır ve mirasçı olur.

Bir çocuğu evlat edinmek yerine kendi çocuklarıymış gibi nüfusa işleten kişiler için de ilgili mirasçıların dava açmasıyla soybağının düzeltilmesi mümkündür.

Sonuç olarak kim kimin biyolojik çocuğu ise onun çocuğu olarak yazılır ve bu böyle devam eder.

Anne ve baba, kendilerine ya da yakınlarından birine karşı ağır bir suç işleyen ya da aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmeyen çocuklarını ancak mirasçılıktan çıkarabilir. 

Ortada miras olarak kalacak mal mülk yoksa, evlatlıktan ret konusunda yapılabilecek pek bir şey yoktur.

Akrabalarını reddetmek isteyen kişi neler yapabilir?

Akrabaları dava yoluyla nüfustan sildirmek mümkün değildir.

İlginizi çekebilir:  Evlilik sözleşmesi nedir?

*Kişi soyadının değiştirilmesi için dava açabilir. Soyadı değişse de mirasçılık devam eder. Soyadını değiştiren evli erkek ise eşinin ve 18inden küçük çocuklarının soyadı da otomatik olarak değişir. mahkemesiz olarak Rütbe ve memuriyet, aşiret ve yabancı ırk ve millet isimleriyle umumi edeplere uygun olmayan veya iğrenç ve gülünç olan soyadları ile yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad ve soyadları Kaymakamlık il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmektedir. Bu uygulama 06.12.2022 tarihine kadar devam edecektir. Kişinin soyadı imla hatalı komik vs değilse soyadı değişimi için mahkemeye başvurması gerekecektir.

*Ailede kişiler birbirlerine küsmüşse vasiyet düzenletmek suretiyle çocuğunu, annesini babasını kardeşinin mirasından mahrum bırakabilir. Mirasçılıktan çıkarma şartları oluşmamışsa mirasçının saklı payı bulunur ve bu pay için tenkis davası açabilir.(Kişinin eşi, çocukları, torunları, evlatlıkları saklı paylı mirasçı olup mirasçılıktan çıkarma şartları yoksa bunların mirasın tümünden mahrum bırakılması mümkün değildir.)

İlginizi çekebilir:  Avrupa'da yaşayan Türkler için Türkiye'de boşanma davası açmanın faydaları ve zararları nelerdir?

*Miras bırakan, hayattayken, mirasçı, miras bırakana veya miras bırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemişse veya mirasçı, miras bırakana veya miras bırakanın ailesi üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemişse vasiyete yazarak mirasçılıktan çıkarabilir. Bu durumda mirasçılıktan çıkarılanın alt soyu mirasçı olur. Kanunen haklı bir mirasçılıktan çıkarmada mirasçı tenkis davası açamaz.

*Çocuk babasını annesini reddetmek ve mirasçılıktan çıkmak istiyorsa miras bırakan hayattaysa mirastan feragat, ölmüşse mirasın reddi yapabilir.

Reddi miras ölümden itibaren 3 ay içinde mahkemeye başvurarak yapılır. Reddi miras altsoyu etkilemez. yani adam babasının mirasını reddederse, mirasçılık çocuklarına geçer. Borçtan dolayı reddi miras yapılıyorsa altsoy için de reddi miras yapılmalıdır.

Mirastan feragat miras bırakan ile mirasçının karşılıklı olarak noterde sözleşme yapması ile olur. Feragat altsoyu da etkiler.

Miras bırakan öldükten sonra mirasçıların aralarında yazılı olarak miras paylaşım sözleşmesi yapabilir ve bu şekilde mirasçılıktan çıkılabilir.

İlginizi çekebilir:  Kira bedeli nasıl arttırılır?

Mirasçı, miras bırakanı KASTEN öldürmüşse veya öldürmeye teşebbüs etmişse, mirasbırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak sürekli şekilde ölüme bağlı tasarruf yapamayacak duruma getirmişse, mirasbırakanın ölüme bağlı bir tasarruf yapmasını veya böyle bir tasarruftan dönmesini aldatma, zorlama veya korkutma yoluyla sağlamışsa ve engellemişse, mirasbırakanın artık yeniden yapamayacağı bir durumda ve zamanda ölüme bağlı bir tasarrufu kasten ve hukuka aykırı olarak ortadan kaldırmış veya bozmuşsa bu kişileri mirastan mahrum bırakmak için dava açılabilir. Bu durumda mirasçılıktan çıkarılanın alt soyu mirasçı olur.

Feragat, reddi miras, miras sözleşmesi, mirasçılıktan çıkarma, mirastan mahrum bırakma hep teknik konular olup böyle bir işe girişecekseniz avukatlık desteği almanız gerekmektedir.

Reddi miras yapılmışsa dahi mirasçı miras bırakan üzerinden kendine maaş bağlatabilmektedir.

Sonuç olarak evlatlıktan ret veya ana babayı ret diye bir şey Türk Hukukunda yoktur.

Değerlendirme post

Paylaş:

Daha Fazla Yazı

Mesaj Gönderin

samsun avukat ayşe deniz oral boşanma avukatı

Hukuki sorunlarınızda yanınızdayız

Çalışma Alanları