"Enter"a basıp içeriğe geçin

Yurtdışında alınan boşanma kararı Türkiye’de nasıl nüfusa işlenir

Haberlerde artık yurtdışında boşananların Türkiye’de davasız şekilde kararı tanıtabileceği duyurulmuştu. Aşağıda yayınladığım yasal dayanağa göre bu pek çok kişi için mümkün olmayacaktır ve hala dava açılması gerekebilecektir şöyle ki;

Aşağıda okuyacağınız yasal dayanağa göre birlikte başvuru şartı aranmaktadır. Ayrıca sadece “boşanma” hükmünün nüfusa işlenmesine dair bir karardır.

Yani taraflar ya birlikte gelip başvuracak ya da avukat tutarak başvuruda bulunacaktır. Boşanmanın ferisi niteliğindeki velayet, tazminat, mal paylaşımı gibi kararlar bu tanımaya girmemektedir. Bu düzenlemeyle sadece nüfustaki medeni durum “bekar” olarak değişir. Velayet, tazminat, mal paylaşımına ilişkin kararlar bulunuyorsa tanıma tenfiz davasının açılması mecburidir. Ayrıca boşanma bir yerde gerçekleşince taraflardan birinin sırra kadem basması olmadık şey değildir. Eşinizle anlaşmalı boşansanız dahi Türkiye’de boşanmanın tanınması için bu şahsı temin edemezseniz mecburen dava açmanız gerekecektir.

  1. Yurtdışında verilmiş boşanma, butlan veya evliliğin iptali kararının kesinleşmiş olması, Bu kararın apostille şerhi taşıyan tercümesinin bulunması, aslının ıslak imza taşıması,
  2. Kararın taraflarının her ikisinin şahsen veya vekilleri aracılığı ile belirlenen yetkili makama birlikte başvurmaları,
  3. Yurtdışı boşanma kararının Türkiye kamu düzenine açıkça aykırı olmaması gerekmektedir.

690 sayılı 29 Nisan 2017 tarihli Kanun Hükmünde Kararname

MADDE 4 – 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa 27 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 27/A maddesi eklenmiştir.

“Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilen boşanma kararlarının nüfus kütüğüne tescili

MADDE 27/A – (1) Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin olarak verilen kararlar; bizzat veya vekilleri aracılığıyla tarafların birlikte başvurması, verildiği devlet kanunlarına göre konusunda yetkili adlî veya idarî makam tarafından verilmiş ve usulen kesinleşmiş olması ve Türk kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması şartlarıyla nüfus kütüğüne tescil edilir.

(2) Nüfus kütüğüne yapılacak tescil işlemleri, yurt dışında kararın verildiği ülkedeki dış temsilcilikler, yurt içinde ise Bakanlık tarafından belirlenen nüfus müdürlükleri tarafından yapılır.

(3) Bu maddede sayılan şartlar yerine getirilmediği gerekçesiyle tescil talebi reddedilen kararların Türkiye’de tanınması, 27/11/2007 tarihli ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun uyarınca yapılır.

(4) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından yönetmelikle belirlenir.”

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x