Aile Konutunun Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi

Yazıyı dinle

Yazının Son Güncellenme Tarihi 18/01/2024 by .

.Medeni kanuna göre eşlerden biri ölmüşse geride kalan eş aile kendi miras hakkına mahsuben mülkiyetinin kendisine bırakılmasını isteyebilir. yani tarafların çocukları ile araları yoksa veya üvey çocuklar mevcutsa veya tarafların çocukları olmayı başka mirasçıları varsa ve sağ kalan eşi evden atıp evi satmayı istiyorlarsa, bu maddeye göre sağ kalan eş evde oturmaya ve ev eşyalarını kullanmaya devam edebilir. Burada haklılık aranmaz talep yeterlidir.

İlginizi çekebilir:  Boşanmış anne dava açarak çocuğuna kendi soyadını verebilir

Bu hakkın kullanılması için sağ kalan eşin mirasçı sıfatının olması gerekir. Mesela boşanmışlarsa, boşanma davası devam ediyorsa veya mirası ret, mirastan feragat, mirastan yoksunluk, mirastan çıkarma gibi durumların olmaması gerekir.

Katılma alacağı ve miras payı yetmediği takdirde para eklemek kaydıyla mülkiyeti edinebilir.

Aile konutu ve ev eşyasının sağ kalan eşe özgülenmesi
Madde 652- Eşlerden birinin ölümü hâlinde tereke malları arasında ev eşyası veya eşlerin
birlikte yaşadıkları konut varsa; sağ kalan eş, bunlar üzerinde kendisine miras hakkına mahsuben mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebilir.
Haklı sebeplerin varlığı hâlinde, sağ kalan eşin veya mirasbırakanın diğer yasal mirasçılarından
birinin istemi üzerine, mülkiyet yerine intifa veya oturma hakkı tanınmasına da karar verilebilir.
Mirasbırakanın bir meslek veya sanat icra ettiği ve altsoyundan birinin aynı meslek ve sanatı
icra etmesi için gerekli olan bölümlerde, sağ kalan eş bu hakları kullanamaz. Tarımsal taşınmazlara
ilişkin miras hukuku hükümleri saklıdır.

Değerlendirme post

Paylaş:

Daha Fazla Yazı

Mesaj Gönderin

samsun avukat ayşe deniz oral boşanma avukatı

Hukuki sorunlarınızda yanınızdayız

Çalışma Alanları