Evlilik sözleşmesi nedir?

20 views 12:40 pm 0 Comments Haziran 21, 2022

Evlilik sözleşmesi nikah başvurusu sırasında mal ayrılığı veya mal ortaklığı resimlerinden birine katılmaya dair yapılan seçimdir. Bu seçim yapılmazsa taraflar otomatik olarak edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olur. Bu, evlendikten sonra emek karşılığı edinilen her malın ortak olmasıdır.

Taraflar evlendikten sonra mal rejimini değiştirebilir. Evlendikten sonra yapılacak mal rejimi değişikliği noterde yapılır. İşlem tarihinde kadar öndeki mal rejimi işlem tarihinden sonra yeni mal rejimi geçerli olur. Noter işlemi tarihinde bir mal rejimi safhası kapanacağından önceki mallar için tasfiye istenebilir.

Taraflar edinilmiş mallara katılma rejimi, mal ortaklığı rejimi veya mal ayrılığı rejiminden başka rejim yaratamaz. Bu 3 rejimden birini seçmek zorundadır.

Edinilmiş mallara katılma rejiminde, paylı mülkiyette payda tasarruf, artık değere katılma payının değiştirilmesi, değer artış payından pay alma hususunda değişiklik, kişisel malların gelirine ilişkin daraltma, meslek icrası ve işletme faaliyeti için gerekli malvarlığı değerlerine ilişkin daraltma, aile konutu ve nev eşyasını özgüleme ve borçlarla ilgili düzenleme sözleşme ile yapılabilir.

Dizilerdeki filmlerdeki gibi evlilik sözleşmeleri Türk hukukunda yoktur. Mal rejimi vardır. Bunla ilgili işlemler de evlendikten sonra noterde yapılır. Başka ülke hukuklarında özel düzenlemeleri sözleşmeler mevcuttur ama biz Türkiyede yaşıyoruz. Türkiye’deki mallar Türk hukukuna tabidir.

Boşanma halinde mal paylaşımı ve boşanma halinde ödenecek nafaka ve tazminata ilişkin düzenleme yapılamaz. Böyle bir evrak yapılmışsa geçersizdir. Boşanma halinde ödenecek tazminata ilişkin kambiyo senedi alan vardır. Boşanma halinde bu kambiyo senetleri icraya konulduğunda itiraz eden olur etmeyen olur. İtiraz halinde sıkıntı çıkabilir.

Evlendikten sonra bana çiçek almazsan boşanırız, çocuk olmazsa boşanılır şeklinde sözleşme yapan dahi var. Bunlar da geçersizdir.

Taraflar kavga ederken biri boş kağıda imza atıp, ” al bununla mahkemeye git beni boşa” diyenler de oluyor. Böyle bir şey de mümkün değildir.

Sözleşme ile, miras kalan mallar veya bekarlıkta edinilen mallar, edinilmiş mal olarak kabul edilemez.

Yapılan mal rejimi sözleşmesi geçmişe etkili yapılamaz.

Tarafların mal rejimi değişikliği için dava da açabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir