Ceza yargılaması hakkında bilinmesi gereken bazı şeyler

Yazıyı dinle

Yazının Son Güncellenme Tarihi 25/01/2024 by .

hukuk
hukuk

1-Şikayetçi olmak istiyorum ama asla mahkemeye çıkmak istemiyorum, ne yapmam gerekir?

Mahkemenin şikayetçinin ifadesini bizzat alması gerektiği için o veya bu şekilde sizin bir kez dahi olsa mahkemeye gelmeniz gerekir.

2-Şikayetçi olduğum halde nasıl aleyhimde zorla getirme kararı alındı? Karakolda ifadem alındığı halde neden mahkeme ifademi yeniden  almakta ısrarcı?

Mahkemenin bizzat ifadenizi alması gerektiği gibi sizgelmediğinizde aleyhinizde zorla getirtme kararı gibi kararlar çıkarttırması mümkündür. Yani vaktiyle yapıp da unuttuğunuz bir şikayetten ötürü havaalanından veya bir otelden apar topar alınıp mahkemeye götürülme ihtimaliniz vardır.

3-Şikayetçi olmak istiyorum ama eve tebligat gelsin istemiyorum (Evdekiler duysun istemiyorum)

Avukatla takip ettiğiniz işlerde her ne kadar savcılık aşamasında genellikle avukatınızla irtibat kurulsa dahi soruşturma bitip dava açıldığında, davanın açıldığı mahkemenin kaşla göz arasında avukatı dahi geçip direkt evinize tebligat yapma ihtimali vardır.

4-Şahit olduğum halde neden aleyhimde yakalama kararı var?

Yargılamada maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için yeterli araştırma yapılması zorunludur. Ceza yargılaması kamu adına yapılan bir yargılama olduğundan hakimlerin bir takım zor kullanma yetkileri vardır. maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için dinlenilmesi gereken bir şahitseniz duruşmaya çıkmanız için zorla getirme ve yakalama kararı çıkartabilir.

İlginizi çekebilir:  İzinsiz elektronik ileti şikayeti nasıl yapılır?

5-Şikayetten vazgeçtim ama hala dava devam ediyor??

Bazı suçlarda şikayetten vazgeçilse dahi yargılama kamu adına devam eder. Örneğin dolandırıcılık, silahlı yaralama, cinsel saldırı kemik kırılmasına sebep olan yaralama gibi suçlarda şikayetten vazgeçilse dahi yargılama devam eder.

6-Masum görünmek için avukat tutmuyorum

Avukatın varlığı sizin suçluluğunuzun bir karinesi değildir. Avukat sadece savunma yapmaz, sizinle mahkeme arasındaki bir tercüman gibidir. Örneğin yapılan yargılamadan dolayı mahkeme kaleminde bir takım eksiklikleri tamamlamanız gerekiyorsa avukat bunu bir söylemede anlayıp size izah eder. Ama avukatınız yoksa sizin mahkeme ile iletişiminiz eksik kalacaktır. İşleriniz de eksik yürüyecektir.

7-Zaten masumum neden avukat tutayım?

Masum olanın masumiyetini ispat etmesi daha zordur. Çünkü cidden masum olan kişi için suçlama bir sürpriz olacaktır. Neyi nasıl savunacağını düşünmek bile şaşkınlık yaratacaktır.

Siz masum olduğunuzu düşünüp yargılama boyunca düzgün bir savunma yapmazsanız sonunda ceza hükmü ile karşılaşabilirsiniz.

8-Soruşturmanın genişletilmesi (Tevsi-i tahkikat) nedir?

Toplanan delillerin ve sorgulanan hususların maddi gerçeğin ortaya çıkartılmasında yeterli olmadığı düşünülüyorsa soruşturmanın genişletilmesi talep edilebilmektedir.

9-Cezanın ertelenmesi nedir?

Cezanın cezaevi dışında denetimli şekilde infaz edilmesidir

TCK madde 51 e göre işlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm edilen kişinin cezası ertelenebilir. Bu sürenin üst sınırı, fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş olan kişiler bakımından üç yıldır. Ancak, erteleme kararının verilebilmesi için kişinin;

İlginizi çekebilir:  Nafaka ödememeden dolayı hapis cezası

a) Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş olması,

b) Suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemede bir kanaatin oluşması gerekmektedir.

10-İnfazın ertelenmesi nedir?

İnfazın ertelenmesi, cezaevine giriş tarihinin ertelenmesidir.

İnfaz kanunu madde 17 ye göre kasten işlenen suçlarda üç yıl, taksirle işlenen suçlarda ise beş yıl veya daha az süreli
hapis cezalarının infazı, çağrı üzerine gelen hükümlünün istemi üzerine, Cumhuriyet
Başsavcılığınca ertelenebilir. Erteleme, her defasında bir yılı geçmemek üzere en fazla iki kez uygulanabilir.
Erteleme süresi içinde, hükümlü hakkında kasten işlenen bir suçtan dolayı kamu
davası açılması hâlinde, erteleme kararı kaldırılarak ceza derhal infaz olunur.
Birinci fıkrada belirtilen hapis cezalarının infazına başlanmış olsa bile, hükümlünün
yükseköğrenimini bitirebilmesi, ana, baba, eş veya çocuklarının ölümü veya bu kişilerin sürekli
hastalık veya malullükleri nedeniyle ailenin ticari faaliyetlerinin yürütülebilmesinin veya tarım
topraklarının işlenebilmesinin imkânsız hâle gelmesi veya hükümlünün hastalığının sürekli bir
tedaviyi gerektirmesi gibi zorunlu ve çok ivedi hâllerde, Cumhuriyet Başsavcılığınca altı ayı
geçmeyen sürelerle hapis cezasının infazına ara verilebilir. Ancak bu ara verme iki defadan fazla
olamaz.

İlginizi çekebilir:  Çekişmeli boşanma davasının aşamaları nelerdir?

11-CMK avukatına para ödeyecek miyiz?

Hayır. CMK avukatının parasını devlet öder. Dava sonunda haksız çıkan kişiden de devlet bu parayı tahsil eder. CMK’dan atanan avukatın ayrıca vekalet ücreti istemesi kanuna aykırıdır. Ceza davalarında yargılama sırasında mahkemece masraf alınmadığından ceza davasına CMK’dan atanan avukatın dava masrafı istemesi de kanuna aykırıdır.

12-Duruşmaya 1 saat erkenden gidersem hakim beni daha çok sever mi?

Hayır. Duruşmanın atılı olduğu saatten 15- 20 dakika önce gelseniz yeterli olacaktır. Zira hakim nasılsa duruşma yoğunluğundan davanızı 1 veya 2 saat geç alabilecektir. Siz erken gelirseniz sadece daha fazla stres yaşamış olursunuz. Ayrıca hasmınızla göz göze, yüz yüze, fazladan süre geçirmiş olursunuz. Bu şekilde adliyede bakışırken fiili kavgaya girişenler çoktur. Bu nedenlerle duruşmaya çok erken gelmenizin faydası değil zararı vardır.

Değerlendirme post

Paylaş:

Daha Fazla Yazı

Mesaj Gönderin

samsun avukat ayşe deniz oral boşanma avukatı

Hukuki sorunlarınızda yanınızdayız

Çalışma Alanları