"Enter"a basıp içeriğe geçin

Kiracı nasıl çıkartılır?

Aşağıda kira ile ilgili küçük bir özet vereceğim. Kira davaları çok teknik hukuki bilgi istediğinden muhakkak bir avukat yardımıyla işinizi takip etmenizi tavsiye ederim.

 1. Öncelikle uzun süredir yürürlükte olan kira kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 2012 yılında yürürlüğe giren borçlar kanunun içinde kira hükümleri olarak güncel düzenlemeler yerini almıştır.
  .
 2. Sözleşmenizde kira için belli bir süre yazılsa dahi haklı sebepler yoksa bu sürenin sonunda kiracınızı tahliye edemezsiniz. Yani kiracınızla 1 yıllık kira kontratı yapsanız dahi haklı bir neden olmadıkça 1 yılın sonunda kiracınızı çıkartamazsınız. Sadece kiracı, kira süresinin bitimi sebebine dayanarak kira sözleşmesini sona erdirebilir. (BK347)Bu şekilde kiracı korunmaktadır ancak yeni kanuna göre 10 yılını dolduran kiracılar gerekçesiz olarak tahliye edilebilmektedir. 10 yıllık kiracının tahliye edilebilmesi için kira sözleşmesinin kurulmasından itibaren on yıllık bir uzama süresinin geçmiş olması, bahsi geçen uzama süresi olan 10 yılın bitiminden 3 ay önce fesih bildiriminin kiracıya yönlendirilmiş olması, 10 yıldan sonraki her senede sözleşmeyi fesih ederek kiracının tahliyesi talep edilmek isteniyorsa fesih bildirimi için bu 3 aylık sürenin esas alınması, Bahsi geçen uzama süresi olan 10 yılın sonunda yeni kira sözleşmesinin taraflar arasında imzalanmamış olması gerekmektedir
  .
 3. Bir avukat vasıtasıyla düzgün bir kira sözleşmesi yapmanızı öneririm. Kırtasiyede satılan sözleşmeler pek çok konuda eksik kalmaktadır.
  .
 4. Kira sözleşmesi ile ilgili alacaklardan doğan davalarda zamanaşımı 5 yıldır.
  .
 5. Kira ödemelerinin düzenli olarak banka vasıtasıyla yapılması hem kiracı hem kiralayan bakımından büyük önem taşımaktadır. Çünkü kiranın ödenmesiyle ilgili iddialarda dava değeri 12 aylık toplam kira bedeli üzerinden hesaplanır ve ıspat sınırı bu rakam üzerinden belirlenir. Yani ıspatlamak isteyeceğiniz ödeme her halükarda şahitle ıspat sınırının üzerinde kalır. kiracılar bu nedenle dava açmaları halinde ödedikleri kiraları ıspat edemezler.Eğer ev sahibiniz vergi kaçırma isteğiyle veya başka sebeplerle kiraları elden almak istese dahi bunu yapmayın. Hiç olmazsa PTT evde teslim ödeme ile evine PTT vasıtasıyla göndertin.
  .
 6. Şu hallerde kiracı tahliye edilebilir:

  -Bir kira dönemi içerisinde kiranın ödenmemesinden dolayı 2 haklı ihtar gönderilmişse.-Kiracıya gönderilen ödeme ihtarına rağmen 30 günlük süre içerisinde ödeme yapılmamışsa-Kentsel dönüşüm hariç olmak üzere esaslı yıkım, tamirat veya tadilat var ise-Kiralanan yerde kumar oynandığı, fuhuş yapıldığı, uyuşturucu ticareti gibi kötü amaçlarla kullanılıyorsa

  -Usulüne uygun kira sözleşmesinin yapıldığı tarihten makul bir süre sonrasında düzenlenmiş bir tahliye taahhüdü varsa.
  -Taşınmaz satılmış satın alan kişi yeniden edinim sebebiyle aldığı tarihten itibaren 1 ay içinde kiracının eline geçecek şekilde ihtarname göndermişse.

  -Kiracının veya beraber yaşadığı eşinin aynı ilçe veya belde sınırları içinde oturulabilecek konutu varsa ve kiraya veren sözleşmeyi kurarken bunu bilmiyorsa

  -Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde 10 yıllık süre dolmuş ve 3 ay önceden mal sahibi ihtarname göndererek tahliye talebinde bulunmuşsa tahliye edilebilir.

  -Kiraya verenin kendisinin, eşinin, altsoyunun,  üstsoyunun veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin konut ihtiyacı varsa belirli süreli sözleşmelerde kira sözleşmesinin sonundan itibaren, belirsiz süreli sözleşmelerde ise kanundaki fesih sürelerine uyarak belirlenen tarihten itibaren 1 ay içinde tahliye davası açabilir. İhtiyacın gerçek ve samimi olması gerekmektedir.

   

 7. Kiracının ölmesi sonucunda ölenin ortakları, ölenle birlikte aynı konutta oturanlar sözleşmeye uydukları sürece kira sözleşmesine taraf olabilirler. Kira sözleşmesini yapan kişinin ölmesi tahliye için net bir sebep değildir.
  .
 8. Kiracı ev sahibiyle kavga etmiş ve bu resmi bir tutanakla tespit edilmişse tahliye için hukuki yollara başvurulabilir.

  T.C.
  YARGITAY
  6. HUKUK DAİRESİ
  E. 1978/3510
  K. 1978/3924
  T. 17.5.1978
  • KİRACININ BORÇLARI ( Aynı Binada Oturanlara Karşı İcap Eden Vazifeleri İfa ile Mükellefiyet )
  • SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK NEDENİYLE TAHLİYE ( Kiracının Kiralayanla Kavga Etmesi )
  • KİRACININ KİRALAYANLA KAVGA ETMESİ ( Fiilin Niteliğine Göre Tahliye İçin İhtara Gerek Olmaması )
  • İHTAR ( Kiralayana Bıçak Çeken Kiracıya İhtar Çekilmesine Gerek Olmaması )
  818/m.256
  ÖZET : Kiracının binada oturan kiralayanla aralarında çıkan kavga sonucunda mahkum olması, sözleşmeye aykırılık oluşturacağından ihtara gerek olmaksızın kiralananın boşaltılmasına karar verilmelidir.DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan boşaltma davasına dair karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

  KARAR : Davacı, kiralayanın ailesi ile aralarında çıkan kavga sonucunda mahkemeye düşüp, mahkum olması sebebile akde aykırılıktan kiralananın boşaltılmasını istemiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş ve hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

  Dosya arasında bulunan, Ankara Dördüncü Sulh Ceza Mahkemesi`nin 25.10.1977 tarihli kesinleşen kararına göre, kiracı Y.`yi yaralamak ve bıçak çekmekten mahkum olmuştur. Kiracı BK.`nun 256. maddesinin ilk fıkrasınca kiralananı kullanırken tam bir ihtimam dairesinde hareket etmek ve apartman kirasında bina dahilinde duranlara karşı icap eden vazifeleri ifa ile mükelleftir. Kiracı olan davalı mahkum olmakla, işbu madde gereğince kiralayanına icap eden ihtimam ve vazifeleri göstermemiştir. Fiilin niteliğine göre ihtara da lüzum yoktur.

  Bu sebeplerle kiralananın boşaltılmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı sebeple red kararı verilmesi, usul ve kanuna aykırıdır.

  SONUÇ : Açıklanan nedenle BOZULMASINA, 17.5.1978 tarihinde oybirliği ile karar verildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir