"Enter"a basıp içeriğe geçin

Muhtar senedi – köy senediyle yapılan taşınmaz satışının geçerliliği

Muhtar senedi veya köy senediyle yapılan satışlar, kadastro geçmiş yerler için geçerli değildir. Böyle bir senede dayanılarak tapu iptali- tescil davası açılamaz. Yani bu senetle tapu alınmaz. ancak ödenen parayı geri alabilirsiniz. Böyle bir senet geçersizdir. Tapu devrini içeren işlemler ancak tapuda yapılır.

Müteahhitten alınan yerler için ise noterden satış vaadi sözleşmesi yapılabilir. Noter veya tapu dışında yapılan sözleşmelere dayanılarak dava açılıp tapu talep edilemez.

Muhtar senediyle satış yapılması aynı şu yazıda açıkladığım konu gibi halen köylerde çok revaçtadır. Hak kaybına uğramamak için harçtan kaçınmayıp işlemlerinizi resmi yollardan yapmanız gerekmektedir.

Taşınmaz  devri kural olarak tapuda yapılır. İstisnai olarak noterde satış vaadi sözleşmesi ve ölünceye kadar bakma sözleşmesi gibi hukuki işlemler de görülebilir. Bu sözleşmelerle de tapuda devir işlemi yapılmadıkça yine taşınmazın mülkiyeti alıcıya geçmez. Bunun dışındaki tüm devir sözleşmeleri geçersizdir.

Ancak kadastro işlemi yapılmamış ve henüz tapusu çıkmamış taşınmazların satışı muhtar senedi ile yapılabilir. Çünkü bu yerlerin bir tapusu yoktur. Muhtar satış sözleşmesinin düzenlendiği tarihler içerisinde kadastro işlemi gerçekleşmemiş ise bu sözleşme geçerli olarak kabul edilmektedir. Kadastro işlemi gerçekleşmiş yani tapu kütüğüne kaydedilmiş yerler için muhtar satış sözleşmesinin herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır. Söz konusu muhtar senetleri kadastro işlemleri yapılırken kadastro  memurlarına ibraz edilir, şahitler de sunulur, kadastro tutanakları aleyhinde 30 gün içerisinde dava açılmazsa 3 ay içinde taşınmaz resmi olarak alıcının üzerine tapulanır. (Bu konuda dava açmak için zamanaşımı 10 yıldır. Yani kadastro öncesi imzalanan muhtar senedine dayalı bir dava için kadastrodan sonra en çok 10 yıl içinde dava açılabilir)

Kadastro geçmemiş taşınmaz için yapılan köy senedinde taşınmazın tüm ortaklarının imzası olmalıdır. Aksi halde sadece imzası bulunan ortağın hissesinin devri gerçekleşir.

Eğer satın alınan yer tapuya kayıtlı olduğu halde alıcı yanılgıya düşüp taşınmazı köy nedeniyle satın almışsa ve satıcı da tapuda tescile yanaşmıyorsa köy senedi geçersiz olduğu için alıcı ancak parasını geri alabilir.

“Madde 14 – Tapuda kayıtlı olmayan ve aynı çalışma alanı içinde bulunan ve toplam yüzölçümü sulu toprakta 40, kuru toprakta 100 dönüme kadar olan (40 ve 100 dönüm dahil) bir veya birden fazla taşınmaz mal, çekişmesiz ve aralıksız en az yirmi yıldan beri malik sıfatıyla zilyetliğini belgelerle veya bilirkişi veyahut tanık beyanlarıyla ispat eden zilyedi adına tespit edilir.

Muhtar senedinin geçerlilik şartı taşınmazdan henüz kadastro geçmemiş olmasıdır. Başka başka sebeplerle muhtar senedi asla geçerlilik kazanmaz. Ancak taraflar kendi gönülleriyle ayrıca gidip tapuda işlem yaparlarsa ancak o zaman mülkiyet devri olur.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir