İstifa eden işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

Yazıyı dinle

Yazının Son Güncellenme Tarihi 18/01/2024 by .

*Sadece daha güzel bir iş bulduysanız veya bir müddet çalışmayıp evde durmak istiyorsanız, aşağıdaki şartlardan biri yoksa, kıdem tazminatı alamazsınız. Zam yapılmıyor diye istifa edip kıdem tazminatı alamazsınız. Aşağıda sayılı hallerde kıdeme ek ihbar tazminatı alamazsınız.
.

İşyerinde zam yapılmaması haklı nedenle fesih sebebi değildir.

Yazılı ve ıspatlanabilir bir dilekçe ile haklı nedenle fesih sebeplerinizi sunmadığınız sörece dava açıldığı takdirde tazminat alamazsınız.
.
1-Evlilik nedeniyle istifa eden kadın işçiler kıdem tazminatı alabilir.

Burada 1 yıllık çalışma koşulu aranmaz.

{Bunun sebebi kanun koyucunun kadınların bekarken çeyiz parası biriktirmek için çalışıp evlendikten sonra çalışmayacağını düşünmesidir. (eski medeni kanuna göre evin iaşesini erkek sağlayacağı için kadının çalışmayacağı düşünülmektedir)}

İlginizi çekebilir:  Boşanmış anne dava açarak çocuğuna kendi soyadını verebilir

Çeyiz parası için çalıştığı düşünülen kadınların uygulamada yaşı ve  konumu fark etmeden bu hükümden yararlanabilir. yani 18 yaşındaki tezgahtar kızın yararlanması düşünülen hükümden 40 yaşındaki müdür kadın da yararlanabilir.

Bunun koşulu da nikahtan itibaren 1 yıl içinde istifa etmektir. Nikahtan önce istifa etmek hak doğurmaz.

Başvuru için evlilik cüzdanı fotokopisi veya vukuatlı nüfus kaydı örneği sunulmalıdır.
Hakkın kullanılması için düğün merasim yapılması gerekmez. Aslolan nikah tarihidir.
Kadın işçi aynı kocasıyla boşanıp yeniden evlendiğinde kıdem tazminatı  hakkını kullanamaz. Tazminat almışsa bile işveren durumu fark ederse verdiği tazminatı geri alabilir.

Evlenme nedeniyle istifa edip kıdem tazminatı alan kadın sonradan başka işlerde çalışabilir.

İşçi boşanıp başka biriyle evlenirse kıdem tazminatı için için işten istifa ettiğinde kıdem tazminatı alabilir.

İlginizi çekebilir:  Her türlü hukuki problemi savcılığa şikayet edebilir miyiz?
2-Askerlik nedeniyle istifa eden kişiler kıdem tazminatı alabilir.
Bunun koşulu istifa dilekçesi ile birlikte Askerlik Şubesi’nden alınan askerlik sevk belgesinin sunulması gerekmektedir. Bu işlem noter vasıtasıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya insan kaynaklarına evrak kayıt numarası alınmak suretiyle teslim ile yapılabilir.

Bedelli askerlik yapanlar da kıdem tazminatı alabilecektir.

3-9 Eylül 1999’dan önce sigorta girişi bulunan çalışanlar sigortalı olarak 15 yılı ve 3600 günü doldurduklarından SGK’dan gerekli şartların tamamlandığına dair bir belge alarak işverene istifa dilekçelerini verdiklerinde kıdem tazminatı alabilirler. (Emeklilik yaş şartını beklemek için yapılan istifa)

4-Sağlık sebebiyle istifa halinde kıdem tazminatı alınabilir

Bunun için ön koşul aynı işverende en az 1 yıl çalışmış olmaktır.
İşçinin kendi hayat tarzından dolayı olan sağlık problemleri kıdem tazminatına hak kazandırmaz. Aksine İşveren lehine tazminatsız fesih hakkı verir.
Ama işçinin çalıştığı yerdeki müdürlerde, işçilerde bir bulaşıcı hastalık meydana gelmişse, işçinin çalıştığı ortamdaki kimyasallar sağlığını önemli ölçüde bozuyorsa,  yani iş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa iş akdini bildirimsiz olarak derhal istifa edebilir.
Ayrıca işçinin işin yapılmasına sürekli olarak engel oluşturan bir sağlık problemi ile karşılaşması durumunda, istifa edip kıdem tazminatı alabilir. Bunun için muhakkak rahatsızlığın tam teşekküllü devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinden alınan raporla tespit edilmesi gerekir.

İlginizi çekebilir:  Özel işsizlik sigortası hangi durumlarda işe yarar?
5-İşçinin ölümü nedeniyle iş akti son bulursa aynı işverende çalışma süresi en az 1 yıl olmak kaydıyla mirasçılarına talep halinde kıdem tazminatı verilir.

6-İşverenin iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranışlarda bulunması nedenleri ile istifa halinde aynı işverende çalışma süresi en az 1 yıl olmak kaydıyla kıdem tazminatı talep edilebilir.

Bu işçiler tarafından en çok araştırılan konudur.
İşçinin haklı nedenle iş sözleşmesini feshetmesi halinde kıdem tazminatı hakkı doğar. Yani işveren size para ödemiyorsa, size kanıtlanabilir bir şekilde katlanılamaz derecede mobbing uyguluyorsa, prim fazla çalışma, hafta tatili gibi kanunen ödenmesi gereken ücretleri ödemiyorsa, SGK primleri gerçek ücretten yatırılmıyorsa, işçi hiç sigortalı yapılmamışsa veya geç sigortalı yapılmışsa, resmi tatillerde zorla çalıştırılıyorsa, yıllık izinler kullandırılmıyorsa bu maddeye dayanılarak istifa edilip kıdem tazminatı talep edilebilir

Bütün bu maddelere dayalı istifalar sunulurken noter kanalıyla, iadeli taahhütlü mektupla veya insan kaynaklarına verilebilecek dilekçenin evrak kayıt numarasının alınması suretiyle yapılabilir. İstifa dilekçesinde kıdem tazminatı talebinin açıkça belirtilmesi ve dilekçe ekinde evliliği, askerliği, ölümü vs şartları ıspatlayan evrakların sunulması gerekmektedir. 
İşveren yine de kıdem tazminatınızı ödemiyorsa dava yoluyla alabilirsiniz.

****************Sadece daha güzel bir iş bulduysanız veya bir müddet çalışmayıp evde durmak istiyorsanız, yukarıdaki şartlardan biri yoksa, kıdem tazminatı alamazsınız.******************

Değerlendirme post

Paylaş:

Daha Fazla Yazı

Mesaj Gönderin

samsun avukat ayşe deniz oral boşanma avukatı

Hukuki sorunlarınızda yanınızdayız

Çalışma Alanları