Özel işsizlik sigortası hangi durumlarda işe yarar?

Yazıyı dinle

Yazının Son Güncellenme Tarihi 18/01/2024 by .

Özel bir sigorta şirketinden kendiniz için işsizlik sigortası yaptırmanız size her durumda  güvence sağlamaz. Sigorta poliçesindeki şartlar dikkatlice incelendiğinde aynı İş Kur işsizlik maaşı alma şartlarına benzeyen şartlar ileri sürüldüğünü görürsünüz.
Siz performans nedeniyle veya başka bir sebeple işten atılmış olsanız dahi sizin özel sigorta şirketiniz de bunu bir haksız nedenle fesih olarak görüp size asla ödeme yapmayacaktır.
.
Ödeme yapılması için Tüketici Mahkemesinde dava açsanız dahi davanız aleyhinizde sonuçlanacaktır. Yani özel işsizlik sigortası, gelir sigortası gibi sigortalar yapsanız dahi iş mahkemesinde işe iade davası açmanız gerekecektir. Süresini kaçırmanız halinde bu davayı da açamayacaksınız. yani direkt sigorta şirketinden tahsil yoluna girişip işe iade için arabuluculuğa başvurma ve dava açma sürelerini kaçırma riski bulunmaktadır. Açacağınız dava sonucunda işten çıkarma konusunda işverenin haksızlığı kanıtlandığı taktirde sigortaya başvuruyu yenilemeniz gerekecektir. Veya dava esnasında davanın sigorta şirketine de ihbar edilmesinin sağlanması gerekmektedir.

İlginizi çekebilir:  Nişanda takılan takıların iadesi

İşin esası özel bir işsizlik sigortasının sizin işten atılmanız halinde sizi pek de korumayacağını bilmeniz ve ona göre iyice düşünmeniz gerekmektedir. Veya sigortacınızla her türlü hali kapsayacak bir poliçe üstünde anlaşmanız gerekir.

Aşağıda bir özel işsizlik sigortasının kapsam dışı bulunduğu halleri gösteren alıntı vardır.  Görüleceği gibi İş Kur işsizlik sigortasından daha da zor şartlarda bu sigortadan para alınabilmektedir.

 • Türkiye İş Kurumu işsizlik yardımından yararlanması uygun bulunmayanlar,
 • Sigortalının, mevsimsel bir işte veya çalışmaya ara verilmenin doğal olduğu bir işte çalışması,
 • Sigortalının, belirli projelerde çalışması ve bu projelerin bitmesi,
 • Sigortalının, isteyerek işsiz kalışı, istifa edişi ya da emekli oluşu,
 • Sigortalının kusuru veya suçu sonucu işten çıkarılması,
 • Sigortalının lokavt veya grev nedenleri ile iş sözleşmesinin askıya alınması,
 • Savaş, düşman hareketleri, çatışma (savaş ilan edilmiş olsun olmasın), ihtilal, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati askeri hareketler nedeniyle oluşan işsizlikler,
 • Herhangi bir nükleer olay sonucu oluşacak işsizlikler,
 • Deprem, yanardağ patlaması, sel, su baskını ve yer kayması gibi doğal afetler nedeniyle oluşacak işsizlikler,
 • Ülke çapında etkili olabilecek siyasi veya ekonomik bir olay ve benzeri herhangi bir yasal veya idari önlem nedeniyle oluşacak işsizlikler,
 • Biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak zararlar dahil olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sebebiyle meydana gelen zararlar sonucunda oluşacak işsizlikler,
 • Sigortalının; kendisinin, hısım ve akrabalarının, hukuki kişi olması halinde; münhasıran sigortalının, ortaklarının, iştiraklerinin ve yöneticilerinin; hısım ve akrabalık, ortaklık, iştirak ve yöneticilik ve benzeri bağlılıklar ile ilişki içinde bulunduğu işyerlerindeki çalışmaları sonucunda oluşan işsizlikler, genelde tüm sigorta şirketlerince kapsam dışında tutulmaktadır. Bu durumda dava açılsa dahi işsizlik parasını şirketten alamazsınız
Değerlendirme post

Paylaş:

Daha Fazla Yazı

Mesaj Gönderin

samsun avukat ayşe deniz oral boşanma avukatı

Hukuki sorunlarınızda yanınızdayız

Çalışma Alanları