Eve haciz gelmesi boşanma sebebidir

Yazıyı dinle

Yazının Son Güncellenme Tarihi 18/01/2024 by .

Eve haciz gelmesi, aşırı borçlanmak, eşten habersiz borçlanmak, habersiz kredi çekmek, kefil olmak, borcu alışkanlık haline getirmek boşanma sebebidir. Borçlanma nedeniyle açılacak davada davacı lehine manevi tazminat da istenilebilmektedir. {Bunun dışında eşin veya başka bir yakının aşırı harcama yapması, kumar oynaması vb sebeplerle vesayet altına aldırılması da istenilebilmektedir.}

Boşanma ile ilgili örnek karar aşağıdadır:

MAHKEMESİ :Konya 3. Aile Mahkemesi

TARİHİ :20.12.2011
NUMARASI :Esas no:2010/64 Karar no:2011/1049

İlginizi çekebilir:  Boşanan erkeklerin nafaka hakkı ve nafaka borcu

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı kocanın tüm, davacı kadının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2-Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davalı kocanın birlik görevlerini yerine getirmediği, aşırı borçlanarak müşterek eve haciz gelmesine sebep olduğu anlaşılmaktadır. Bu olaylar mahkemece de sabit görülmüş ve boşanma sebebi kabul edilmiştir. Davalının gerçekleşen bu eylemleri davacı eşin kişilik haklarına saldırı niteliğinde olmasına ve davacı yararına Türk Medeni Kanununun 174/2. maddesi koşullarının gerçekleşmesine göre; davacı yararına tarafların ekonomik ve sosyal durumları ile kusur durumları da dikkate alınarak; uygun miktarda manevi tazminat takdiri gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir. 
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, hükmün bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda l. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın davalıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna ve 103.50 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcını yatıran davacıya geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

İlginizi çekebilir:  Terk nedeniyle boşanma nedir?
Değerlendirme post

Paylaş:

Daha Fazla Yazı

Mesaj Gönderin

samsun avukat ayşe deniz oral boşanma avukatı

Hukuki sorunlarınızda yanınızdayız

Çalışma Alanları