Kapıcının kıdem tazminatı

Yazıyı dinle

Yazının Son Güncellenme Tarihi 18/01/2024 by .

Kapıcılar işten çıkartıldıklarında veya emekli olduklarında aynı normal bir işçi gibi kıdem tazminatı alırlar.
Kapıcılar aynı normal bir çalışan gibi fazla mesai haklarını kıdem ve ihbar tazminatlarını alırlar.

Sigortaları düzgün yapılmamışsa sigortanın tespiti ve tamamlanması için dava açabilirler.

Kapıcının kıdem tazminatı alabilmesi için en az bir yıl çalışmış olması gerekir.

Kıdem tazminatı giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanan bir tazminattır. Normal bir işçiye nasıl fazla mesaileri sosyal yardımları, primleri eklenerek ortaya çıkan giydirilmiş ücret üzerinden kıdem tazminatı hesaplanıyorsa kapıcılar için de aynı şey geçerlidir. Mesela çalışılan süre için kendisine daire tahsis edilmişse bunun aynı muhitteki rayiç kiradan hesaplanacak bedeli, apartman tarafından ödenen elektrik, su, yakacak giderleri sosyal yardım sayılır ve bunlar maaş üzerine eklenerek kıdem tazminatı bu şekilde hesaplanır.

Eğer kapıcı oturduğu dairenin kirasını elektrik su ve yakıtını kendi ödemişse bunlar tazminata katılmaz. Veya kapıcı başka bir yerde kendi dairesinde de oturuyorsa bunlar kıdem tazminatı hesabına katılmaz.

Apartman yönetimi kapıcıya daire tahsis etmemişse etmek zorunda değildir. Apartman yönetimi iş sözleşmesinde kapıcının apartmanda bodrumda oturmasını şart koşmamışsa, kapıcı bu dairede istemiyorsa oturmayabilir.

İlginizi çekebilir:  Boşanma davası açtım eşim evden gitmiyor, eşimi evden nasıl gönderebilirim?

Kapıcı çalıştıran apartmanlar kapıcının elektrik ve suyunu ödemek zorunda değildir. Kapıcı işten çıktıktan sonra elektriğimi suyumu ödemediler diye dava ile elektrik su faturalarının ödenmesini isteyemez.

Alınacak kıdem tazminatı son alınan brüt ücret üzerinden hesaplanır.

Diyelim ki bir apartmandan ev aldınız ve 2 yıl sonda 20 – 30 yıllık emektar kapıcınız emekli oldu. Gayet fahiş bir kıdem tazminatından sorumlu olacağınızı bilin. Sizin apartman dairesinin sonradan satın almış olmanız bir şey değiştirmez. Aynen bir işyeri devri gibi daireyi satan kişi ile birlikte evi aldıktan itibaren 2 yıl boyunca muhtemel (Kapıcının emekli olması, işten atılması vs ) gibi vakıalarda birlikte sorumlu olursunuz. 2 yıl sonra sadece evin yeni sahibi sorumlu olur. Ayrıca söz konusu daireyi yatırım için almış olup da kilitli ve boş tutsanız dahi apartman direlerine ortak katılım yapılacağından kapıcı iş mahkemesinden alacağı kararı diğer komşularınızla beraber sizin aleyhinizde de icraya koyar.

İlginizi çekebilir:  Uzlaşmadan yararlanarak HAGB kararı ve sabıka kaydı nasıl kaldırılır?

Kapıcı sebepsiz yere işten çıkarılırsa ihbar tazminatının da ödenmesi gerekir.

Apartman yönetimi kapıcıyı haklı nedenle işten çıkartıyorsa bir ödeme yapılması gerekmez.
Bu durumda kapıcı ancak fazla mesai ücretlerini talep edebilir.

İşverenin haklı nedenle fesih (tazminatsız işten atma sebepleri) ancak şunlar olabilir:
 • İşçinin kusurlu davranışı sonucu hastalanması veya sakatlanması
 • İşçinin tedavi edilemeyecek hastalığa tutulması
 • İşçinin kusuru bulunmaksızın hastalık veya kazaya uğraması, gebelik ve doğum nedeniyle devamsızlıkta bulunması
 • İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıf veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, işçinin işvereni yanıltması
 • İşçinin namus ve şerefe dokunacak davranışlarda bulunması
 • İşçinin bir başka işçiye cinsel tacizde bulunması
 • İşçinin doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması
 • İşçinin işlerinde suç işlemesi işçinin işe devamsızlıkta bulunması
 • İşçinin görevini yapmamakta ısrar etmesi
 • İşçinin iş güvenliğini tehlikeye düşürmesi veya işverene zarar vermesi
 • İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması işçinin gözaltına alınması veya tutuklanması.
 • Bu sebeplerden biri veya birkaçı meydana geldiğinde apartmanda normal bir işyeri gibi tutanak tutularak belgelendirilmesi gerekmektedir.
 • Tazminatsız işten çıkarma şartları varsa işten çıkarmak için işverene tanınan süreler:

  1- “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallere” dayanarak işten çıkarmak için olayın öğrenildiği günden başlayarak altı iş günü içinde ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl içinde işlem yapılmalıdır. Ancak işçinin olayda maddi çıkar elde etmişse hak düşürücü süre yoktur.
  .
  2-Sadece ahlak ve iyiniyet kuralına aykırılıktan dolayı işten çıkarmalarda süre vardır. diğer durumlarda süre yoktur.
  .
  3-Altı işgünü ve bir yıllık süreler hak düşürücü süre niteliğindedir. Bu sürenin dolması halinde “işçinin olayda maddi çıkar sağladığının sonradan anlaşılması” istisnası hariç, tazminatsız işten çıkarma yapılamaz.

  Kapıcı işten çıktığı halde kapıcı dairesinin işgal ediyorsa apartmanın bir avukat tutup dava açarak çıkarması gerekir.

Değerlendirme post

Paylaş:

Daha Fazla Yazı

Mesaj Gönderin

samsun avukat ayşe deniz oral boşanma avukatı

Hukuki sorunlarınızda yanınızdayız

Çalışma Alanları