Kiracılı ev aldım. Kiracıyı nasıl çıkartırım?

Yazıyı dinle

Yazının Son Güncellenme Tarihi 17/02/2024 by .

Öncelikle, içi kiracılı bir ev satın alındığında, kiracının otomatik olarak çıkmayacağını bilirn. Kira sözleşmesi eski ev sahibi ile olan aynı şartlarda devam eder. Tek farkı yeni satın alan kişi, evi kendi ihtiyaçları için kullanacaksa, satın almadan itibaren 1 ay içinde kiracıya ihtarname gönderip müddet verir. Kiracı evi bu ihtardan sonra 6 ay içinde boşaltmalıdır. Kiracı, evi 6 ay içinde boşaltmazsa ev sahibi, evi basamaz, kiracıyı dövemez, anahtarları değiştirtemez, tahliye davası açarak hak araması gerekir.

Kiracılı evi satın alan kişi, kendi ihtiyacı için kullanmak üzere ihtar çekip kiracıyı tahliye etmişse, bu evi 3 yıl boyunca eski kiracısından başka kimseye kiraya veremez.

Evi satın alan kişi kendi ihtiyaçları için evi kullanacağı gerekçesiyle tahliye isteyebilmesi için aynı ilçede başka evi olmamalıdır.

Açılacak davada davacının evi kullanma ihtiyacının samimi olduğunu ıspatlaması gerekir. Mesela evin olduğu ilçeye tayininin çıktığını gösterir bir evrak sunabilir. İşi okulu bu ilçede olabilir.

Van’da kirada duracağıma gidip Samsun’da yaşayacağım diye dava açıp davasını iş okul gibi başka gerekçelerle desteklemezse davası reddedilebilir.

Söz konusu kira sözleşmesi 10 yıllık olabilir. Eski ev sahibi ile yapılan sözleşme 10 yılını doldurduktan sonra da sonra evi alan kiracıyı tahliye edebilir.

İlgili Mevzuat

1-Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir.
Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gündür. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.

İlginizi çekebilir:  Kiracı çıkartma davası ne kadar sürer?

2- Kiracı, kiralananı, sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür.

Kiracının bu yükümlülüğüne aykırı davranması durumunda kiraya veren, konut ve çatılı işyeri kirasında, en az otuz gün süre vererek, aykırılığın giderilmesi, aksi takdirde sözleşmeyi feshedeceği konusunda yazılı bir ihtarda bulunur. Diğer kira ilişkilerinde ise, kiraya veren, kiracıya önceden bir ihtarda bulunmaksızın, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir.

3-Açık veya örtülü biçimde bir süre belirlenmişse, kira sözleşmesi bu sürenin sonunda kendiliğinden sona erer.
Taraflar, bu durumda, açık bir anlaşma olmaksızın kira ilişkisini sürdürürlerse, kira sözleşmesi belirsiz süreli sözleşmeye dönüşür.

4-Konut ve çatılı işyeri kiralarında fesih bildiriminin geçerliliği, yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır.

5-Kiracı olmayan eşin, kiraya verene bildirimde bulunarak kira sözleşmesinin tarafı sıfatını kazanması hâlinde kiraya veren, fesih bildirimi ile fesih ihtarına bağlı bir ödeme süresini kiracıya ve eşine ayrı ayrı bildirmek zorundadır.

İlginizi çekebilir:  Kiracı - Ev sahibi ilişkisinde hor kullanma tazminatı nedir?

6-Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa,

Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.

7-Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden başlayarak bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla sona erdirebilir.

İlginizi çekebilir:  Kira sözleşmesinin çekilmez hale gelmesi

Kiralananı sonradan edinen kişi, dilerse gereksinim sebebiyle sözleşmeyi sona erdirme hakkını, sözleşme süresinin bitiminden başlayarak bir ay içinde açacağı dava yoluyla da kullanabilir.

8-Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Ancak, on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir.
Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından on yıl
geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler. 

 

 

 

 

 

Değerlendirme post

Paylaş:

Daha Fazla Yazı

Mesaj Gönderin

samsun avukat ayşe deniz oral boşanma avukatı

Hukuki sorunlarınızda yanınızdayız

Çalışma Alanları