"Enter"a basıp içeriğe geçin

Boşanma davasında gizli duruşma olur mu?

Öncelikle şunların altını çizmekte fayda var;

  • Boşanma davasında gizli tanık olmaz
  • Boşanma davasında baştan sona tüm duruşmalar gizli yapılmaz

Türk hukukunda davaların aleniyeti ilkesine göre duruşmalar açık yapılır. Yani salonda bir taşkınlık ve saygısızlık yapmamak kaydıyla isteyen her kes girip duruşma dinleyebilir. Aleniyet ilkesi temelinde tarafların hukuk güvenliğini sağlamak için konulmuş önemli bir ilkedir.

HMK Madde 28 e göre

1- Duruşma ve kararların bildirilmesi alenidir.

2- Duruşmaların bir kısmının veya tamamının gizli olarak yapılmasına ancak genel ahlâkın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hâllerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut resen mahkemece karar verilebilir.

3-Tarafların gizlilik talebi ön sorunlar hakkındaki hükümler çerçevesinde gizli duruşmada incelenir ve karara bağlanır. Hâkim, bu kararının gerekçelerini, esas hakkındaki kararı ile birlikte açıklar.

4-Hâkim, gizli yargılama işlemleri sırasında hazır bulunanları o yargılamayla ilgili edindikleri bilgileri açıklamamaları hususunda uyarır ve 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun gizliliğin ihlaline ilişkin hükmünün uygulanacağını ihtar ederek bu hususu tutanağa geçirir.

Tarafları utandırabilecek konuların açığa çıkacağı oturumlarda duruşmanın gizli yapılması talep edilebilir mi?

Medeni kanun 184-6 ya göre Hakim, taraflardan birinin istemi üzerine duruşmanın gizli yapılmasına karar verebilir.

Hakim burada duruşmanın gizli yapılmasını gerektirecek koşulların olup olmadığını takdir edecek ve ona göre gizli duruşma kararı verecektir. Tanık beyanları ve sunulacak delillerin içeriğine göre bir inceleme yapılacaktır.

Yani sadece kayınları salondan uzak tutmak için gizlilik kararı alınamaz.

Duruşma gizli yapılsa dahi şahit beyanları tutanağa geçer ve gerekçeli kararda yazılır. Tutanaklar mahkemede dosyaya ulaşma imkanı olan kişilerce her zaman okunabilir.

Belli bir süre sonra dosyalar imha edilse de gerekçeli kararlar koçanlar halinde saklanır ve imha edilmez. Ayrıca hükmün sonuç doğurması için gerekçeli kararın tebliğ alınması gerekir. gerekçeli karar postacı tarafından tebliğe çıkarılınca bazen evde yaşayan akrabaya arkadaşa tebliğ edilebilir. bu durumda da gizli duruşma yapılması istenecek kadar sıkıntı yaratan durumlar açığa çıkabilir.

Gizli duruşma yapılması istenecek kadar sıkıntı yaratan durumlarda anlaşmalı boşanma yoluna gidilerek olayların açığa çıkması engellenebilir.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir