Anlaşmalı boşanma nasıl yapılır?

Yazıyı dinle

Yazının Son Güncellenme Tarihi 17/02/2024 by .

boşanma
boşanma

Medeni Kanun 166 maddesi 3. bendine göre: “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

ANLAŞMALI BOŞANMA İÇİN DURUŞMA ANINDA HER İKİ TARAFIN DA DURUŞMA SALONUNDA GEÇERLİ KİMLİKLERİ İLE BİRLİKTE HAZIR OLMASI GEREKİR.

Taraflar gelmeden yapılan anlaşmalı boşanma sadece filmlerde olur.

İlginizi çekebilir:  İzinsiz elektronik ileti şikayeti nasıl yapılır?

Anlaşmalı boşanma yapılabilmesi için tarafların her ikisinin de boşanmanın ferileri konusunda anlaşmaya varmış olmaları gerekir. Boşanma davasının ferileri nelerdir?
Dava açılırken ekstra harca tabi tutulmayan konulardır. Mesela velayet, nafaka, tazminat, yargılama masrafları boşanma davasının ferileridir. Düğünde takılan altınların iadesi, evlendikten sonra alınan mallar için açılacak mal ayrılığı davası vs boşanmanın ferisi değildir. Bunlar ayrı harca tabi davalardır.

Tarafların anlaşmalı boşanma yapabilmeleri için 1 yıldan uzun süredir evli olmaları ve boşanmanın ferisi olan tüm konularda anlaşmaya varmış olmaları gerekir. Bu anlaşma konusunda bir protokol hazırlamış olmaları gerekir.

Hakim protokoldeki maddelere müdahale edebilmektedir. mesela çocukla şahsi münaseebt kurulmasına ilişkin maddede çocuk görüş günlerini mahkeme pedagogunun uygun gördüğü görüşme sıklığına göre düzenleyebilir. veya boşanma davası çekişmeli boşanmadan anlaşmalı boşanmaya dönmüşse ve burada taraflardan birisini açık bir sapkınlığı veya bağımlılığı varsa velayet konusunda yazılan madde haricinde karar verilebilir. ama hakim bu şekilde müdahalede bulunmayı seçmeyebilir de.

İlginizi çekebilir:  Velayet muvaffakatnamesi nedir?

Ofise gelen bir çok kişinin hakimin müdahalesi konusunda hayal kırıklığı yaşadığı olmuştur. mesela hakim anlaşmalı boşanma davasında “siz birbirinizi seviyorsunuz boşanamazsınız” gibi bir çıkış yapamaz.Veya taraflar protokolde çocuk için nafaka belirlemişse “bu nafaka az bunu yükseltelim” demez. Veya taraflar protokolde tazminat belirlememişse “sen çok acı çektin sana tazminat yazıyorum” şeklinde bir şey de demez. Veya duruşmada “bu ahlaksız da gelmiş pişkin pişkin salonda oturuyor” şeklinde bir çıkış da yapmaz. Bu şekilde beklentilerle gelen kişi sayısı çok fazla olduğundan yazma ihtiyacı hissettim. Böyle şeyler de ancak filmlerde olur. Ama hakimlerin fiks müdahale ettiği konu çocuk görüş gün ve saatleridir. Bu konuyu protokolde düzenlemeyip direkt hakimin takdirine bırakmak dahi yerinde olabilir.

Taraflar boşanmanın ferisi niteliğindeki konularda protokol hazırlaytıp ferisi olmayan nitelikteki alacakları için ayrı dava açmak üzere protokolde bu konularda boşluk yaratabilirler. Mesela altınlar ve malların paylaşımı konuları hakkında madde oluşturmayarak bunlar konusunda ayrıca dava açılacağı protokole yazılabilir. Protokolde malların paylaşıldığı ve altınların alındığı gibi beyanlar varsa bu konulardaayrıca dava açılamaz.

İlginizi çekebilir:  Davalarda sürelerin önemi

Taraflar protokole sadece nafaka veya tazminat yazıp net bir miktar belirtmemişse protokolü onaylamaz , kafasına göre tazminat ve nafaka yazmaz, tarafların bunları belirtmesini ister.

Anlaşmalı boşanma için verilen duruşma gününde taraflardan biri gelmezse, dava çekişmeli boşanmaya döner. İkisi de gelmezse dava düşer. Dava çekişmeli boşanmaya dönerse hakim, davacıya boşanma sebeplerini ve delillerini sunması içni süre verir.

Anlaşmalı boşanma için avukat tutmaya gerek var mı?

Her türlü davada hak kaybına uğramamak için ve davanın en hızl şekilde görülebilmesi için tarafların avukat ile çalışmaları kendi lehine olacaktır.

Taraflar anlaşmalı boşanma için mahkemeye başvursa da sonra işi ciddiye almayıp duruşma günü adliyeye gitmeyebilirler. Avukat ile çalışıldığı takdirde her iki taraf da daha ciddi ve bilinçli bir şekilde davayı bitirmeye odaklanacaktır.

Değerlendirme post

Paylaş:

Daha Fazla Yazı

Mesaj Gönderin

samsun avukat ayşe deniz oral boşanma avukatı

Hukuki sorunlarınızda yanınızdayız

Çalışma Alanları