EVLİLİK DIŞI OLAN ÇOCUĞUN NAFAKA HAKKI VE ANNENİN TAZMİNAT HAKLARI

40 views 10:59 am 0 Comments Ağustos 30, 2023

Evlilik dışı olan çocuğa nafaka talep edilebilir. Ancak bunun için baba ile çocuk arasında soy bağının kurulmuş olması gerekir. Anne, babalık davası açarken aynı anda veya ayrı dava ile

  • Doğum giderleri
  • Doğumdan önceki ve sonraki altışar haftalık geçim giderleri
  • Gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer giderlerin karşılanmasını baba veya mirasçılarından isteyebilir. Ayrıca gerekli şartlar mevcutsa Türk Borçlar Kanunu’na göre Asliye Hukuk Mahkemelerinde manevi tazminat isteminde de bulunabilir.

Manevi tazminat isteminde genellikle imam nikahlı eşin talepleri Yargıtay kararlarında kabul edilmiştir. Bunun dışında kişinin evlilik vaadiyle kandırılarak oyalanmasında, kötü niyetli olarak bu duruma sebebiyet verilmesi durumlarında da manevi tazminat talebi kabul edilmiştir.

Nafaka talebi baba ile çocuk arasında soy bağı kurulduktan sonra talep edildiği için geriye dönük olarak nafaka talep edilmesi mümkün değildir. Evlilik dışı çocuk babaya mirasçı olabilir. Evlilik dışı olan çocuğun velayeti anneye aittir. Baba ile soy bağı kurulabilmesi için tanıma ya da babalık davası açılmalıdır. Tanımada baba nüfus memuruna ya da mahkemeye yazılı bir başvuruda bulunmasıyla olabilir. Resmi senette veya vasiyetnamede yapacağı beyanla da olabilir. Babalık davasında ise çocuk ya da anne mahkeme yoluyla baba ile soy bağının kurulmasını isteyebilir.

Yazar: Av. Cansu Bayramoğlu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir