Boşanmadan önce bankadaki para çekilirse ne olur?

Yazıyı dinle

Yazının Son Güncellenme Tarihi 10/04/2024 by .

Mal davası için yani edinilmiş mallaya katılma rejiminin tasfiyesi için açılacak katılma payı alacağı davasında kaçırılan mallar ve paralar konusunda ne yapılması gerektiği sıkça sorulmaktadır.

Edinilmiş mallar nelerdir? Evlilikte hangi mallar ortaktır?

Taraflar evlilik başvurusu yaparken veya evlendikten sonra ayrca bir mal rejimi seçmedilerse “edinilmiş mallara katılma rejimine tabidirler”. Buna göre tarafların nikahtan sonra kendi emek ve çalışmaları sonucu edindikleri mallar ortaktır. Eski yıllarda evlenenlerin de 2002 yılından sonra edindikleri mallar ortaktır.

Yani taraflar nikahı önceden yapıp düğünü 1 yıl sonra yapıp evleneceğiz deseler ve düğün olmadan ayrılsalar dahi, o bir yıl içinde edindikleri mallar ortaktır.

Taraflardan birisi hiç çalışmasa dahi çalışan tarafın edindiği mallara ortaktır.

Taraflar nikahtan önce, oturmak için ev almışsa bu ev alan kişinindir. Nikahtan önce alındığı için ortak değildir.

Bekarlıktan getirilen mal ve para, miras kalan mal ve para ve bağış olarak gelen mal ve para, manevi tazminat davasından gelen manevi tazminat kişisel mal sayılır ve ortak değildir.

İlginizi çekebilir:  Adli Tatilde Boşanma davası açılır mı?

Maddi tazminat (işçi aslacağı vs) davalarında elde edilen alacak ortaktır.

Altın takı kadının kişisel malı sayılır ve ortak değildir.

Kişisel malların getirileri ortaktır. Mesela bekarlıkta alınan evin kirası edinilmiş mal olarak ortaktır. Bekarlıktan hesapta olan paranın faizi ortaktır.

Mal rejimi ölüm, boşanma davasının açılması ve başka mal rejiminin seçilmesi ile son bulur. Bu üç durumda taraflar dava açıp mal rejiminin tasfiyesini talep edebilir.

Tarafların alacaklıları mal rejiminin tasfiyesini isteyemez. Borçlar şahsidir.

Boşanma davası açılmadan, banka hesabı boşaltılırsa ne olur?

Boşanma davası açılmaya yakın boşaltılan banka hesapları, satılan evler arsalar kayıtlardan tespit edilir. Aynen bu mallar mevcutmuş gibi mal ve paraların değeri hesaplanır ve değer üzerinden bölüşüm yapılır. (yani eşler birbirinin malından pay ortağı olmaz para olarak alacaklı olur) Mahkeme ilamında eşler buna göre birbileri üzerinde alacaklı olur.

İlginizi çekebilir:  Boşanmayı Düşünen Kişilerce Sıkça Sorulan Sorular

Zaten mal kaçırma amaçlı yakınlarına yapılan devirler muvaza nedeniyle tapu iptali davasına konu edilebilir. Mal rejimi tasfiyesi davasında kanunen tapu iptali davası açılmasına gerek kalmaksızın bu mal kaçırma amaçlı devir yapılan kişiye de ileri sürülebilir.

Boşanma aşamasındaki arkadaşınız sizden bazı mallarını şimdilik devralmanızı rica ederse bunu kabul etmeyin. Aleyhinizde açılacak davada söz konusu malın değerinin %10u civarında karşı vekalet ücreti çıkar. Durduk yere borçlu olursunuz.

Medeni kanun
Madde 229- Aşağıda sayılanlar, edinilmiş mallara değer olarak eklenir:

Eşlerden birinin mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde diğer eşin rızası
olmadan, olağan hediyeler dışında yaptığı karşılıksız kazandırmalar,

Bir eşin mal rejiminin devamı süresince diğer eşin katılma alacağını azaltmak kastıyla
yaptığı devirler.
Bu tür kazandırma veya devirlere ilişkin uyuşmazlıklarda mahkeme kararı, davanın kendisine ihbar
edilmiş olması koşuluyla, kazandırma veya devirden yararlanan üçüncü kişilere karşı da ileri sürülebilir.

Paylaşmaya aykırı davranışlar
Madde 251- Eşlerden biri, diğer eşin payını azaltmak kastıyla paylaşmadan önce bir malı
karşılıksız olarak elden çıkardığı takdirde hâkim, diğer eşin alacağı denkleştirme bedelini hakkaniyete
uygun olarak belirler.
Mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde diğer eşin rızası olmadan olağan hediyeler
dışında yapılan karşılıksız kazandırmaların bu eşin payını azaltmak kastıyla yapıldığı varsayılır.
Bu tür kazandırmalara ilişkin uyuşmazlıklarda mahkeme kararı, davanın kendisine ihbar
edilmiş olması koşuluyla, kazandırmadan yararlanan üçüncü kişilere karşı da ileri sürülebilir.

5/5 - (1 vote)

Paylaş:

Daha Fazla Yazı

Mesaj Gönderin

samsun avukat ayşe deniz oral boşanma avukatı

Hukuki sorunlarınızda yanınızdayız

Çalışma Alanları