"Enter"a basıp içeriğe geçin

Sabıka kaydı ve adli sicil arşiv kaydının silinmesi

Adli sicil sabıka kaydının silinmesi Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne nüfus cüzdanı örneği ve sabıka kaydı ekli bir dilekçe ile başvurularak yapılabilceği gibi cezayı veren mahkemeye başvurarak da talep edilebilir. Eski uygulamada Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne faks yoluyla talepler iletilirken artık iadeli taahhütlü gönderimle mümkündür.

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü adres ve telefon bilgileri:

Telefon: +90 312 431 61 20
Faks:

 

+90 312 435 09 29
+90 312 435 71 56
Posta Adresi: Tuna Caddesi No:10 06100
Yenişehir / Ankara – Türkiye

“5352 sayılı Adlî Sicil Kanununun 9 ve Geçici 2. maddeleri gereğince, 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen suçlarla ilgili işlem yapılarak arşive alınan kayıtlardan, 3682 sayılı Kanunun 8. maddesinde öngörülen sürelerin dolduğu veya ertelenmiş olan hükmün esasen vakî olmamış sayıldığı hallerde, bu tarih esas alınarak, Anayasa’nın 76. maddesi ve metinlerinde “affa uğramış olsalar bile” ibaresi bulunan bazı özel kanunlarda sayılan ve niteliği itibari ile arşivden silinmesi mümkün olmayan suç ve mahkûmiyetler dışındaki kayıtlar için ilgilinin, Cumhuriyet Başsavcılığının veya Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün talebi üzerine hükmü veren mahkemece veya talep edenin bulunduğu yer asliye ceza mahkemesince arşiv kaydının silinmesine karar verileceği hüküm altına alınmıştır”

Adlî Sicil Kanununun 9. maddesi;

“ (1) Adlî sicildeki bilgiler;

             a) Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması,

             b) Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık,

             c) Ceza zamanaşımının dolması,

             d) Genel af,

             Halinde Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce silinerek, arşiv kaydına alınır.

            (2) Adlî sicil bilgileri, ilgilinin ölümü üzerine tamamen silinir.

           (3) Türk vatandaşları hakkında yabancı mahkemelerce verilmiş olup 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendine göre adlî sicile kaydedilen hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûmiyet hükümleri, kesinleştiği tarihten itibaren mahkûmiyet kararında belirtilen sürenin geçmesiyle, Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce adlî sicil kayıtlarından çıkartılarak arşiv kaydına alınır. Adlî para cezasına mahkûmiyet hükümleri ile cezanın ertelenmesine ilişkin hükümler, adlî sicil kaydına alınmadan doğrudan arşive kaydedilir.”

Aynı Kanunun Geçici 2. maddesi;

“ (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce toplanmış olsun veya olmasın, suç tarihi itibarıyla bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki kayıtlar hakkında, 3682 sayılı Kanuna göre süre yönünden silinme koşulu oluşanlar silinir; diğer kayıtlar için bu Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. Anayasanın 76. maddesi ile özel kanun hükümleri saklıdır.

   (2) Birinci fıkra gereğince işlem yapılarak arşive alınan kayıtlar hakkında, 3682 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen sürelerin dolduğu veya ertelenmiş olan hükmün esasen vâki olmamış sayıldığı hallerde bu tarih esas alınarak, Anayasanın 76. maddesi ve özel kanunlarda sayılan suç ve mahkûmiyetler dışındaki kayıtlar için ilgilinin, Cumhuriyet Başsavcılığının veya Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün talebi üzerine hükmü veren mahkemece veya talep edenin bulunduğu yer asliye ceza mahkemesince arşiv kaydının silinmesine karar verilir.”

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x