Sabıka kaydı ve adli sicil arşiv kaydının silinmesi

176 views 4:40 pm 0 Comments Eylül 22, 2017

Sabıka kaydının silinebilmesi için öncelikle verilen cezanın infazının tamamlanması ve bunun üzerinden belli bir süre geçmesi gerekir. İnfazı tamamlanmış adli sicil kaydı  Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne başvurudan itibaren 2 ay içerisinde silinir.

İnfaz, denetimli serbestlikte hapisten çıkmakla değil denetim süresinin de bitmesiyle, para cezasına hükmedilmişse para cezasının ödenmesiyle tamamlanır.

Para cezasına ilişkin adli sicil kaydının silinmesi kesinleşme şerhi olan cezaya ilişkin para cezasının ödendiğini gösterir belgeye gerekir.

sadakat
sadakat

Henüz kesinleşmeyen davalarda henüz sabıka kaydı da yoktur.

Eski hükümlünün eski hükümlü kadrosunda işe girmesi sonucu yeni bir suç işlediğinde bu yeni suça dayanılarak işten atılabilir. Yani eskiden hükümlü olmak yeniden suç işlemek için bir serbesti yaratmaz.

Ceza yargılaması sonucunda adli para cezası almak da sabıka kaydına işlenir. Bu da sabıkadır. Sabıka olması için illa hapis cezasına hükmedilmesine gerek yoktur. Para cezası ödenirse sabıka otomatikman silinmez. Yine sabıkanın silinmesi için grekli sürelerin geçmesi gerekir.

İdari para cezalarından dolayı sabıka kaydı olmaz. Mesela trafikteki hız cezası vs sabıka oluşturmaz.

Arşiv kaydı, infazı bitmiş cezalara ait adli sicil bilgilerinin kayıtlı tutulduğu kayıttır. Adli sicil kaydı da sabıka kaydıdır.

Adli sicil arşiv kaydının silinmesi için dava açılması gerekir

Savcı uzlaşmaya tabi suçlarda bazı koşullar altında eski dosyaları açıp, infaz edilmiş olsa dahi tarafları uzlaşmaya davet eder. Bu durumda sabıka kaydı, sonradan uzlaşma ile de silinir.

Adlî sicil bilgilerinin silinmesi için gerekli süreler

Adlî sicildeki bilgiler;
a) Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması,
b) Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya
etkin pişmanlık,
c) Ceza zamanaşımının dolması,
d) Genel af,
Halinde Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce silinerek, arşiv kaydına alınır.
 Adlî sicil bilgileri, ilgilinin ölümü üzerine tamamen silinir.

Arşiv kaydına alınan suçlar;

1. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşuluyla onbeş yıl geçmesiyle,
2. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşulu aranmaksızın otuz yıl
geçmesiyle,
c) Diğer mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten
itibaren beş yıl geçmesiyle tamamen silinir.

Fiilin suç olmaktan çıkarılması, yeniden yargılama yapılması gibi durumlarda arşiv kaydı silinmektedir.

Yasaklanmış hakların geri verilmesi

Yasaklanmış haklar için örnek vermek gerekirse, mesela sürücü belgesinin alınması yasaklanmış haktır.

a) Mahkûm olunan cezanın infazının tamamlandığı tarihten itibaren üç yıllık bir sürenin
geçmiş olması,
b) Kişinin bu süre zarfında yeni bir suç işlememiş olması ve hayatını iyi halli olarak
sürdürdüğü hususunda mahkemede bir kanaat oluşması halinde yasaklanmış haklar geri verilir.

Hangi suçlar arşiv kaydından silinmez?

Hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma ve hileli iflas suçları, Devlet sırlarını ifşa etme, terör eylemi gerçekleştirme ve insanları terör eylemlerine teşvik etme, kaçakçılık ve ihaleye fesat karıştırma gibi yüz kızartıcı suçlarda arşiv kaydı silinemez arşiv kaydının silinmesi mümkün değildir.

   

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir