İntihar nedeniyle boşanma

42 views 10:55 pm 0 Comments Ekim 11, 2017

Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına dayanılarak açılan boşanma davalarında, Yargıtay yeni bir değerlendirme yapmıştır.

Yargıtay kararlarına göre intihara teşebbüs etmek, eşine psikolojik baskı uygulamak üzere sergilenmiş bir davranış olarak kabul edilmiştir. Gerçek bir psikolojik rahatsızlık bulunmadığı takdirde, intihar teşebbüsünü, intihar teşebbüsünde bulunanın aleyhinde bir kusur olarak değerlendirmiştir.

T.C.

Yargıtay

2. Hukuk Dairesi

2015/21970 E.,  2017/726 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Tüm dosya kapsamı ve toplanan delillerden davalının intihara teşebbüs ettiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre davacının diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 23.01.2017(Pzt.) 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir