"Enter"a basıp içeriğe geçin

Nüfusta kapalı kayıt nedir?

Dava açan bazı arkadaşlar vukuatlı nüfus kaydında “kapalı kayıt” görünen kişilerin öldüğünü düşünerek bu kişilerin veraset ilamı için başvuru yollarını aramaktadır.

Kapalı kayıt illa ki bir kişinin öldüğü anlamına gelmez.

5490 sayılı kanunun 14. maddesine göre; “Nüfus kaydının kapatılması; ölüm, gaiplik, Türk vatandaşlığının kaybı, evlenme, boşanma, evlat edinilme, soybağının düzeltilmesi veya reddi gibi olaylar nedeniyle bir kaydın üzerinde işlem yapılamaz hale getirilmesidir. Kaydın kapatılmasına ilişkin sebep ortadan kalktığında veya kaydın yeniden açılmasını gerektirecek yeni bir sebep ortaya çıktığında kayıt yeniden açılır. Kaydın açılmasından sonra kişisel durumda meydana gelmiş olan olaylar kişinin kaydına işlenir.”

Evlenmelerde, boşanmalarda, evlat edinmelerde, Türk vatandaşlığından çıkarılma durumlarında da nüfus kaydı kapatılır. başka bir şekilde bu kişilerin nüfus kaydı açıktır. Muhtemelen kapalı kayıt yazan kişiler hayattadır.

Davada kullanmak için kapalı kayıtlı kişilerin ayriyeten nüfus kayıtlarının çıkarılması halinde konu açıklığa kavuşacaktır.

İsim değişikliği davalarında da nüfus kayıtları kapalı ise, bu kayıtların açılması gerekebilmektedir.

Örnek karar:

T.C.
Yargıtay
18. Hukuk Dairesi

Esas No:2009/13665
Karar No:2010/609
K. Tarihi:25.1.2010

Davacı vekili dava dilekçesinde; davacının, ilk kaydının yapıldığı İnebolu nüfus kütüğünde soyadının “ Surat” olarak kayıtlı olduğunu, daha sonra İstanbul Bü-yükçekmece Nüfus Müdürlüğüne nakil yaptırdığını, buradaki kayıtlarda soyadının “Sürat” olarak geçtiğini, İnebolu’daki kaydında “Surat” olan soyadının “Sürat” olarak düzeltilmesini istemiş, mahkemece davacının İstanbul ili Bakırköy ilçesindeki nüfus kaydında “Surat” olan soyadının “Sürat” olarak düzeltilmesine karar verilmiştir.

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelerden; davacının, K. İli İ. İlçesi Ç. Köyü Cilt no:.. Hane no:….. ‘de soyadının Surat olarak kayıtlı olduğu nakil ile İ… İli B…. İlçesi Z… Mahallesi Cilt no:…..Hane no:…..ya gitmekle İ…. İlçesindeki kaydının kapatıldığı ve yeni kaydında soyadının Sürat olarak yazıldığı, yer değiştirme tutanağında soyadının Sürat olarak belirtildiği anlaşılmaktadır.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Yasasının 14. Maddesinde, “Nüfus kaydının kapatılması; ölüm, gaiplik, Türk vatandaşlığının kaybı, evlenme, boşanma, evlat edinilme, soy bağının düzeltilmesi veya reddi gibi olaylar nedeniyle bir kaydın üzerinde işlem yapılamaz hale getirilmesidir. Kaydın kapatılmasına ilişkin sebep ortadan kalktığında veya kaydın yeniden açılmasını gerektirecek yeni bir sebep ortaya çıktığında kayıt yeniden açılır. Kaydın açılmasından sonra kişisel durumda meydana gelmiş olan olaylar kişinin kaydına işlenir.” Hükmü yer almaktadır. Davacının düzeltilmesini istediği soyadı kapalı kayıt olan İnebolu’da ki nüfus kaydında yazılı olan soyadı olup kapalı kayıt üzerinde herhangi bir düzeltme yapılamayacağından bu yöndeki istemin reddi gerektiği gibi mahkemece düzeltmenin istem olmadığı halde ve Bakırköy’deki soyadı zaten Sürat olduğu da göz ardı edilerek B. İlçesi Z.M..Cilt no:.. Hane no:…..’da S olan soyadının S olarak düzeltilmesine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’un 428. Maddesi gereğince BOZULMASINA, 25.01.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir