"Enter"a basıp içeriğe geçin

Bilgi edinme kanununa göre dilekçe hakkının kullanılması

Bilgi edinme başvuruları, başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe ile her türlü kamu kurum ve kuruluşundan Milli güvenliği ilgilendiren, devlet sırrı sayılan bilgilerle adli  ve idari soruşturmalara ilişkin  bilgiler, ticari sırlar, özel hayata ilişkin bilgiler haricindeki her türlü konuda bilgi almak mümkündür. Konu hakkında özel araştırma ve çalışma yapılması gereken hallerde de bilgi edinme talepleri reddedilebilmektedir.

Kurumlar kendilerine yönlendirilen bilgi edinme taleplerini talebin ulaştığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde cevaplandırmak durumundadır. Başvurunun reddedilmesi halinde de neden reddedildiğinin belirtilmesi gerekmektedir.

Başvuru reddedilirse  bu kararın ilgiliye bildirilmesinden  itibaren on beş gün içinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na  itiraz edilebilir. Kurul, bu konudaki kararını otuz gün içinde verir. Kurul tarafından da başvuru reddedilirse altmış gün içinde Danıştay’da dava açılabilir.

Bilgi edinme hakkı, ile şikayet hakkının karıştırılmaması gerekir. Bu hak ile sadece hâlihazırda kurum kayıtlarında yer alan somut bilgi ve belgeler talep edilebilir.

Bilgi edinme başvuruları ücretsizdir. Ancak belgelerin çokluğuna göre posta ve kopyalama maliyeti çıkacağından ücret istenebilmektedir. Erişimine olanak sağlanan bilgi veya belgelerin ilk on sayfalarının kopyaları için, postalama maliyeti dahil herhangi bir ücret alınmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir