Hakaret suçu nedir?

Yazıyı dinle

Yazının Son Güncellenme Tarihi 25/01/2024 by .

Türk Ceza Kanunu Madde 125 e göre ” bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.”

Yani bir kişi yokken onun için hakaret edilirse bunun suç sayılabilmesi için olay anında en az 3 kişinin bulunması gerekmektedir. Yani 2 kişinin olduğu yerde orada olmayan bir insana hakaret edilirse bu suç değildir.

Hakaret suçunun ıspatı için yazışma dökümüm, şahit gibi delillerle ıspatı gerekmektedir. Yoksa biri sizden başka kimsenin olmadığı bir yerde yüzünüze karşı hakaret etse dahi şikayet anında delil sunmadığınız takdirde o kişi aleyhinde ceza davası açılmaz.

İlginizi çekebilir:  Kiracının evi satın almak isteyen kişilere göstermemesi durumunda ev sahibinin yapabileceği hukuki işlemler nelerdir?

Mağdurun belirlenmesi
Madde 126Hakaret suçunun işlenmesinde mağdurun ismi açıkça belirtilmemiş veya isnat üstü kapalı geçiştirilmiş olsa bile, eğer niteliğinde ve mağdurun şahsına yönelik bulunduğunda duraksanmayacak bir durum varsa, hem ismi belirtilmiş ve hem de hakaret açıklanmış sayılır.

Bu maddeye göre hakaret edilen kişi açıkça belirlenebiliyorsa mağdur belirlenmiş olur. Yoksa whatsapp durumunda ortaya laf atıp duran birisinden kendi üstünüze alınmanız halinde, açıkça size hakaret edildiği hiç bir duraksama olmaksızın belirlenemiyorsa ceza davası açılmaz.


Madde 129- (1) Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.
(2) Bu suçun, kasten yaralama suçuna tepki olarak işlenmesi halinde, kişiye ceza verilmez.
(3) Hakaret suçunun karşılıklı olarak işlenmesi halinde, olayın mahiyetine göre, taraflardan her ikisi veya biri hakkında verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

Yani biri sizi darp ederse ve siz ona hakaret ederseniz hakaret suçundan dava açılsa da ceza verilmez. Ama kasten yaralama değil de taksirle yyaralama olursa, mesela çay koyarken birisi üstünüze çay dökse de siz ona hakaret etseniz bu durumda ceza alırsınız. Veya biri size arabayla çarptığında, bunu kasıtlı şekilde yapmadıysa ve siz hakaret ederseniz yine ceza alırsınız.

İlginizi çekebilir:  Boşanma Gündeme Geldiğinde İlk Akla Gelen Şey : Mal Kaçırma


Kişinin hatırasına hakaret
Madde 130- (1) Bir kimsenin öldükten sonra hatırasına en az üç kişiyle ihtilat ederek hakaret eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Ceza, hakaretin alenen işlenmesi halinde, altıda biri oranında artırılır.
(2) Mağdur, şikayet etmeden önce ölürse, veya suç ölmüş olan kişinin hatırasına karşı işlenmiş ise; ölenin ikinci dereceye kadar üstsoy ve altsoyu, eş veya kardeşleri tarafından şikayette bulunulabilir.

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu

Cumhurbaşkanına hakaret
Madde 299- (1) Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2)Suçun alenen işlenmesi hâlinde, verilecek ceza altıda biri oranında artırılır.
(3) Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır.

İlginizi çekebilir:  Dilekçe hakkı en kolay şekilde nasıl kullanılır?

Sağlık Çalışanlarına Hakaret

Sağlık çalışanlarına hakaret durumunda d averilecek ceza ertelenemez ve yarı oranda arttırılır..

Değerlendirme post

Paylaş:

Daha Fazla Yazı

Mesaj Gönderin

samsun avukat ayşe deniz oral boşanma avukatı

Hukuki sorunlarınızda yanınızdayız

Çalışma Alanları