Boşanma davası açılmadan eşinin mallarına tedbir koydurulabilir mi?

1330 views 10:34 am 0 Comments Kasım 14, 2022
1-Aile konutu şerhi

Eğer fiilen oturduğunuz bir eviniz varsa bu ev için aile konutu şerhi konulmasını tapu müdürlüğünden isteyebilirsiniz.

Eşinizle bir eviniz var ama siz kirada başka bir yerde oturuyorsanız, veya bu evde kiracı varsa paylaşımı istenilecek ev için aile konutu şerhi koydurtamazsınız.

Bir çok eviniz olup bir tanesinde oturuyorsanız oturulan eve aile konutu şerhi konulabilir.

Nüfus kaydı ikametgah ve tapu bilgileri ile bu konuda tapuda işlem yapılabilir. Bu işşlem harca tabi değildir.

Bir avukata vekalet verdiğinizde fiks bir biçimde aile konutu şerhi konulmasını bekleyemezsiniz. Bunun için aranızda bu konuda sözleşme yapmanız ve vekaletnamede bu konuda yetki olması gerekmektedir.

Aile konutu şerhinin süresi yoktur.

2-Yukarıda anlattığım şekilde aile konutu şerhi ile malları güvence altına alma ihtimali yoksa:

Mahkemeden tedbir istenebilir. Bu tedbir ilelebet geçerli olmaz. Tedbir istenildikten sonra 2 hafta içinde boşanma ve mal paylaşımı dosylarının açılması gerekir. Tedbir konulduktan sonra süresinde dava açılmazsa tedbir kalkar. Boşanma davası açılmadan da mal paylaşımıına dair bir dava açılamaz.

Bir adet ev dışındaki mallara aile konutu şerhi konulmaz. Banka hesabı, araba, arsa gibi mallara aile konutu şerhi konulmaz. Bu malların tedbir ile güvence altına alınması gerekir.

3-Sadece boşanma davası açılırsa

Mallara ilişkin bir dava olmadığından bu dava içinde mallara tedbir konulmaz.

4-Önce boşanma davası ardından mal rejimi tasfiyesi davası açılırsa:

Bu durumda mal rejimi tasfiyesi davasının içinde mallara tedbir konulması istenir. Tedbir konulur. Tedbir dava kesinleşene kadar sürer. Yani boşanma ihtimali gözüktüğü anda tedbir koydurulup bu tedbiri uzun süre korumak mümkün değildir. Talep halinde mahkemece tüm mallara tedbir konulur. Aleyhinde tedbir uygulanan kişi tedbire itiraz ederse bu tedbirin bir kısmı kaldırılabilir. Mallarının yarı değerinin üzerinde kalan kısım için tedbir kaldırılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir