Adli tatil nedir?

Yazıyı dinle

Yazının Son Güncellenme Tarihi 17/01/2024 by .

Adli tatil her yıl 20 Temmuz ile 31 Ağustos tarihleri arasında bazı yargı faaliyetlerine ara verilmesidir.

Adli tatil Cumhuriyetin ilk yıllarında, bir tarım ülkesi olan Türkiye’de vatandaşların duruşmaya gelmek zorunda kalıp da hasat işlerinin aksatmaması için konulmuştur.

Adli tatilde adliye kapanır mı?

Adli tatilde adliye kapanmaz. Avukatlar ve hakimler topyekün tatile çıkmaz.

Adli tatilde her türlü yeni dava açılabilir. Adli tatilde bazı türdeki davaların duruşmaları yapılmaz ve bazı yazışmaların süreleri durur.

Adli tatilde tutukulusu olan davaların yargılamaları yapılış, iş mahkemeleri genelde işler, nafaka ve velayet davaları görülür, uzaklaştırma kararları verilir, hacze çıkılır. Yani çoğu dava için duruşmalar da devam eder.

İlginizi çekebilir:  HAGB nedir?

HMK madde 103 e göre adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:
a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz
raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer
başvurular hakkında karar verilmesi.
b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.
c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.
ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli
evrakın kaybından doğan iptal işleri.
e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle
yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.
f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.
g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.
ğ) Çekişmesiz yargı işleri.
h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine,
mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.
(2) Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır
olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya
bırakılabilir.
(3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili
olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap
dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam
verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya
Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır

Adli tatilin sürelere etkisi
MADDE 104- (1) Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin
bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği
günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.

Değerlendirme post

Paylaş:

Daha Fazla Yazı

Mesaj Gönderin

samsun avukat ayşe deniz oral boşanma avukatı

Hukuki sorunlarınızda yanınızdayız

Çalışma Alanları