Kiranın geç ödenmesi durumunda yapılması gerekenler nelerdir?

Kiracı kirayı ay içinde tamamlıyor olsa dahi esasında sözleşmede yazan günde ödemesi gerekir.

Kiracı kirayı geç ödüyor veya hiç ödemiyorsa, aynı kira yılı içinde yapılacak 2 haklı ihtarla kiracının tahliyesi istenebilir. Tahliye davası kira döneminin bitiminde açılabilir.

Kira ödeme zamanlarının net bir şekilde tespiti için kiranın banka havalesi yoluyla alınması ıspat açısından faydalıdır.

Kanunen ihtarın yazılı yapılmış olma şartı vardır. Yani telgrafla faksla mesajla yapılmış olabilir ama karşı tarafa ulaştığının teyidi için ihtarın noterden çekilmiş olması kiraya veren kişi için avantaj yaratır. Kapıya adam yollama veya telefon açma suretiyle yapılan ihtar geçersizdir.

Haklı ihtarda ihtarın hangi aylara dair olduğunun açıkça belirtilmesi veaynı kira yılı içinde gönderilecek iki ayrı ihtarın farklı ayların kiralarına dair olması gerekmektedir. Kira bedelinin muaccel olması, yani ödeme gününü gelmiş olması gerekmektedir. Bunun için de kira sözleşmesinde kiranın ödeneceği tarihin net şekilde belirtilmiş olması gerekmektedir. Kiracı ihtarı tebliğ almadan önce de kirayı ödememiş olması gerekir. Diyelim ki 1 Ocakta noterden ihtar çekildi., 2 Ocakta kiracı kirayı ödedi. 3 Ocakta da ihtar kiracıya tebliğ edildi. Bu durumda ihtar haklı ihtar olmaktan çıkar.

İki haklı ihtara dayalı tahliye davasının kira döneminin bitiminden itibaren 1 ay içinde açılması gerekmektedir. (yani yeni kira yılına dair ilk kira yatmadan açılması uygun olacaktır.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir