Mirastaki payım çok küçük, acaba ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davası açabilir miyim?

115 views 11:03 pm 0 Comments Ekim 21, 2017

Ortaklığın giderilmesi davasını,  tapuda adı geçen herkes açabilir.

Taşınmaz üzerinde 1 m2 lik hisseniz dahi olsa ortaklığın giderilmesi davasını açabilirsiniz. Satış veya paylaşım isteyebilirsiniz.

Birden çok parsel üzerinde hak görünüyorsa bütün parseller için tek bir dava açılabilir.

Ortaklardan bir kısmı birleşip dava açabilir, böylece dava masraflarını paylaşabilirler.

Dava masrafları taraf sayısına göre belirlenir. Kimi davalar o kadar geç açılır ki ilk kuşak mirasçılar ölüp sonraki kuşak mirasçıların arasında görülebilir. Bu durumda dava açılacak insan sayısı fazla olduğu için dava masrafı da ona göre artar. Yasal olarak, dava açılırken taraf sayısının 5 katı tutarında tebligat giderini peşin olarak vezneye yatırma mecburiyeti vardır. Güncel olarak bir tebligat ücreti 26 liradır. Diyelim ki 2. veya 3. kuşak mirasçılar arasında görülecek bir davada 15 -20 kişinin tapuda hak sahibi görünme ihtimali vardır. Dava her ne kadar maktu harca tabi olsa da bilirkişi ücretleri, keşif harçları, keşif için yapılacak yol giderleri ve bazı durumda da şahitlik ücreti gibi masraflar da hesaplandığında masraflar yüksek çıkabilmektedir. Aynı şekilde satış aşamasında da ilan ve tebligat masrafları çıkacaktır. Bütün bu masraflar avukatlık ücretinin haricindedir.

Bu durumda sizin yer üzerinde 1 m2 lik dahi hakkınız olsa yerin satışını isteyebilirsiniz. Ancak elde edeceğiniz parayı ve dava masraflarını iyice hesaplayarak dava açmanız yerinde olur.

İnsanlar bazen tarlalarının asla satılmamasını, sadece bölüşmeyi talep eder. Bu her zaman mümkün değildir. Örneğin yer küçük ama hak sahibi fazla ise bölünme olmayabilir, veya tarımla ilgili yasal düzenlemelerden dolayı tarım alanları bölünmeyebilir. Bu gibi durumlarda ortaklık sadece satış yoluyla giderilebilir.

Bu davada davalı sıfatı taşımak kızılacak veya utanılacak bir şey de değildir.

Ortaklığın giderilmesi davası kaybedeni ve kazananı olmayan bir davadır. İşin özü davalıları cezalandırmak değil, ortakların arasındaki ortaklığı gidermektir. Dava açılınca mahkeme bilirkişilere hesaplama yaptırır ve satış halinde ismi geçen her hak sahibine payları oranında para bölüştürülür. Dava masrafları da hem davacı hem de davalılar arasında bölüştürülür.

Davayı açmak için bir mağduriyetin veya bir vehametin olması gerekmez. Davanın şartı ortak olmaktır. Herhangi bir ortak ortaklığın giderilmesini isteyebilir.

Dava, mahkemenin iş yoğunluğuna ve ortakların tebligat alma hızlarına göre uzar veya kısalır. Ortaklardan tebligat adresi bulunamayan veya bir şekilde düzgün tebligat yapılamayanlar varsa dava tebligatlar tamamlanana kadar uzar ve dava masrafları da bu ölçüde kabarır.

Sonuç olarak boş yere taşınmaz vergisi ödemektense dava yoluyla ortaklığın giderilmesi daha mantıklıdır.

One thought on “Mirastaki payım çok küçük, acaba ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davası açabilir miyim?”

  • Mahalli idareler (örneğin, Belediyeler), aynen taksim ile hisseli ortaklığı bitirmek için açılan davalarda hisse başına düşen alan için bir sınır koyabilir ve bölüşmey engelleyebilir mi? Bizim durumumuzda ticari imarlı alanda bir hissedarın hissesi iki dönümün altında. Bu nedenle Belediye bölüşmeyi imkansız kılıyormuş. Bu doğru mudur?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir