İŞ KAZALARINDA MANEVİ TAZMİNAT

20 views 10:43 pm 0 Comments Ağustos 13, 2023

İş kazası veya mesleki hastalığı geçiren işçi, bedensel veya ruhsal bir zarara uğrarsa manevi tazminat isteyebilir. 

Manevi tazminatı kimler isteyebilir?

İş kazası ölümle sonuçlanmışsa işçinin yakınları manevi tazminat isteyebilirler. Yargıtay kararlarına göre burada önemli olan aile hukuku çerçevesinde yakınlık değil, duygusal yakınlıktır. Tazminat miktarı, somut olayın özelliğine göre belirlenir. Mağdurun eşi, çocukları, anne ve baba, kardeşler acı ve elem duymaları koşuluyla manevi tazminat talep edebilirler. 

İş kazası ölümle sonuçlanmamışsa kural olarak manevi tazminatı zarara uğrayan işçi isteyebilir. Eğer işçinin uğradığı bedensel zararın ağır olması durumunda yakınları da talep edebilirler.

Manevi tazminat talep edebilmek için öncelikle işverenin kusurlu olması gerekir. Yargıtay İçtihadi Birleştirme kararına göre manevi zararın önemli olması, iş kazasının oluş şekli, maluliyet  oranının yüksekliği, duyulan manevi acının ve ısdırabın ağırlığını dikkate alınmalıdır. Karar veriliken bedensel acının şiddeti ve devam süresi dikkate alınır. Acı veren ameliyatlar ve uzun tedavi sürecini gerektirmesi gibi durumları manevi tazminat miktarının belirlenmesinde dikkate alınmıştır. Manevi tazminat miktarının belirlenmesinde maddi tazminat miktarındaki gibi formül hesaplamaları yapılamamaktadır. Hakime takdir yetkisi tanınmıştır. Ölüm veya yaralanma durumunda, insan hayatına gereken önemi verecek şekilde yüksek bir tutar belirlenir. Tutar belirlenirken zenginleşmeye sebep olmamasına dikkat edilir.

İş kazalarında manevi tazminat talepleri, hesaplamaya tabi değildir. Bu yüzden açılacak davada çekilen acı ve kederin iyi bir şekilde anlatılması gerkemektedir.

Yazar: Av. Cansu Bayramoğlu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir