Memurlar için geçici görevlendirmenin iptali mümkün mü?

Yazıyı dinle

Yazının Son Güncellenme Tarihi 17/02/2024 by .

İdare bazı durumlarda memurun isteği dışında geçici görevlendirme yapabilmektedir. Normal şartlarda geçici görevlendirme personelin çalıştığı kurumun izni, personelin rızası ve geçici görevlendirme isteyen kurumun talebiyle yapılmaktadır. Ancak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ek 8.maddesinin son fıkrasındaki düzenlemeye göre kamu yararı ve hizmet gerekleri, ihtiyaç duyulması, Devlet personel Başkanlığı’nın uygun görüşü alınarak, 6 aya kadar süreyle geçici görevlendirme yapılabileceği düzenlenmiştir. Son fıkrada yapılan düzenleme ile personelin rızasının aranması diğer şartların varlığında kaldırılmıştır.

Uygulamada bazen geçici görevlendirme personele mobbing uygulamak için bir yöntem olarak kullanılabilmektedir. Personelin uzak bölgelere geçici görevlendirmeyle gönderilmesi veya geçici görevlendirmenin mahiyetinden uzaklaşacak şekilde uzun süreli görevlendirme yapılması gibi durumlar yaşanabilmektedir. Bu da idarenin işlemini hukuka aykırı hale getirmektedir. Bu duruma maruz kalan kişiler ilk olarak idareye yazılı dilekçeyle başvuru yapmalı, dilekçelerinin reddedilmesi veya hiç cevap verilmemesi durumunda dava yoluna başvurabilirler. Yürütmenin durdurulması ve geçici görevlendirmenin iptali talebiyle idare mahkemesinde dava açılmalıdır. Kamu yararı yoksa, ihtiyaç bulunmuyorsa ve 6 aydan uzun süren görevlendirmelerde yargı yoluna başvuruda bulunulmalıdır.

İlginizi çekebilir:  Memur tayin hakkı nedir? Memur hangi hallerde tayin talep edebilir?

6 aylık geçici görevlendirme süresi KHK’nin ek 25.maddesi ile genişletilmiş bu kapsamda yapılan geçici görevlendirmelerin süresinin 6 ayı geçen görevlendirmelerde personelin rızası ile 1 yıldır ve 1 yıl uzatılabilir şeklinde düzenlenmiştir.

Yazan: Av. Cansu Bayramoğlu

5/5 - (1 vote)

Paylaş:

Daha Fazla Yazı

Mesaj Gönderin

samsun avukat ayşe deniz oral boşanma avukatı

Hukuki sorunlarınızda yanınızdayız

Çalışma Alanları