Avukat ayşe deniz oral
Avukat ayşe deniz oral

velayet
velayet
boşanma
boşanma

Dava harcı nasıl hesaplanır?

Dava harcının nasıl hesaplanacağını aşağıda kendi uyap vatandaş hesabımdan uygulamalaı olarak yapıp göstereceğim. Danışanlar hakaret mevzularında 100.000 200.000 TL gibi uçuk rakamlarda manevi tazminat davası açmak istediklerini söylerler. Dava harcını…

Read More

Evlilik sözleşmesi nedir?

Evlilik sözleşmesi nikah başvurusu sırasında mal ayrılığı veya mal ortaklığı resimlerinden birine katılmaya dair yapılan seçimdir. Bu seçim yapılmazsa taraflar otomatik olarak edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olur. Bu, evlendikten…

Read More

Kira bedeli nasıl arttırılır?

kiracı Enflasyondan dolayı artan kira bedelleri nedeniyle ev sahipleri mevcut kiracılarını tahliye edip yeni kiracı almak istemektedir. Tahliye yoluna gidilmeden de kira arttırmak için çözümler mevcuttur. Kira sözleşmeleri 1 yıllık…

Read More

İftira suçu nedir?

hukuk Türk Ceza Kanunu 267 maddesine göre "Yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari…

Read More

Hakaret suçunu oluşturmayan bazı sözlerden örnekler

Türkçe gibi her yöne çekilebilen bir dilde, hangi sözlerin hakaret sayıldığı çok tartışmalı bir konudur. Dönemin siyasi jargonuna, hakaret edilen kişiye göre değişiklik gösterdiği görülmüştür. Ağır eleştiri, eleştiri, kaba hitap…

Read More

Hakaret suçu nedir?

Türk Ceza Kanunu Madde 125 e göre " bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur,…

Read More

Anlaşmalı boşanmadan vazgeçilebilir mi?

boşanma 1-Taraflardan biri diğerine anlaşmalı boşanma protokolü imzalatmış ama imza sahibi taraf mahkemeye gidip imzasını mahkeme önünde onaylamamışsa bu protokol bağlayıcı değildir. Bu protokole göre diğer taraf hak sahibi olmaz.…

Read More

Anlaşmalı boşanmadan sonra nafaka talep edilebilir mi?

Anlaşmalı boşanma protokolünde kadın, kendisi ve velayeti kendinde olan çocukları için nafaka talep etmemiş olabilir. Bu şekilde bir anlaşmalı boşanma davası kesinleştikten sonra kendisi için değil çocuk için nafaka talep…

Read More

Anlaşmalı boşanma nasıl yapılır?

boşanma Medeni Kanun 166 maddesi 3. bendine göre: "Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden…

Read More

Karşı tarafın boşanma davası açmasını bekliyorum. (peki neden?)

Neden insanların karşı tarafın boşanma davası açmasını beklediğini bilemiyorum. Bu şekilde bir fikir geliştirenlerin de ne düşünerek böyle bir fikir geliştirdiğini anlayamıyorum. Böyle bir düşünceyi de kim yaydı onu da…

Read More