Dolandırıcıların tuzağına düşmeyin

1-.Örnek Dolandırıcılar, Letgo üzerinden çok düşük bir fiyata ikinci el lüks telefon ilanı açıp geçerli bir iban numarası verir. Bu ibana havale yaptıktan sonra adamlar size kargo yapmadığı gibi tüm iletişimi keser. Banka hesabı kiralayan kişiler mevcuttur. Bunlar da hiç bir geliri olmayan, işi gücü olmayan kişilerdir. Açılacak dolandırıcılık davası sonucunda ceza alsalar bile malı […]

Velayet ile ilgili sıkça sorulan sorular

1-Nikah dışı doğan çocuğun velayet otomatik olarak annededir. Nikah dışı doğan çocuğun babası velayeti almak için dava açması gerekir. Taraflar birbiriyle evlenip sonradan boşanırsa velayet için mahkemenin karar vermesi gerekir 2-Velayet anlaşma ile değiştirilmez. Mahkemede usulen de olsa dava görülmesi gerekir 3-Dava açıldıktan sonra mahkeme tedbir velayetine hükmeder. Dava kesinleşene kadar tedbir velayeti devam eder. […]

Büyükanne dede hala teyze velayet alabilir mi?

Velayet anne ve babaya tanınmış bir haktır. Anne ve babadan başkasına velayet verilemez. Büyükanne, dede, torunlarının velayetini alamaz. Anne de baba da çocuğa bakabilecek durumda bulunmazsa çocuk vesayet altına alınır. Vesayet nedir? Vesayet, velâyet altında bulunmayan küçüklerin ve bazı erginlerin, 1 yıl ve daha uzun süre hapis cezası almış kişilerin malvarlığını ve kişilik haklarını korumak […]

Gaiplik nedir? Gaiplik durumunda evliliğin feshi davası

Gaiplik, ölüm tehlikes içinde kaybolmuş kişiler için verilir. Kanuna göre, ölüm tehlikesi içinde kaybolmuş ya da kendisinden uzun bir süre haber alınamayan ve ölme olasılığı yüksek olan kişilerin, mahkeme kararı ile hukuki olarak kişiliğine son verilmesine denir. Gaipliğe kendiliğinden karar verilemez. Ölüm tehlikesi içinde kaybolan kişinin, kaybolmasından itibaren 1 yıl geçtikten sonra ilgililer mahkemeye başvurabilir. […]

Dede ve büyükannenin torunlarını dava yoluyla görmesi

Boşanma davalarında taraların çocuk ile şahsi münasebet kurmalarına dair karar çıkartılır. Çocuğun velayetini elinde tutan taraf çocuğu göstermezse bu karar icra vasıtasıyla uygulanır. Türk Medeni Kanunu’nun 325. maddesine göre “Olağanüstü haller mevcutsa, çocuğun menfaatine uygun düştüğü ölçüde çocuk ile kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkı diğer kişilere, özellikle hısımlarına da tanınabilir” Bazı durumlarda çocuğun dedesi, büyükannesi, […]

Aile Konutunun Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi

.Medeni kanuna göre eşlerden biri ölmüşse geride kalan eş aile kendi miras hakkına mahsuben mülkiyetinin kendisine bırakılmasını isteyebilir. yani tarafların çocukları ile araları yoksa veya üvey çocuklar mevcutsa veya tarafların çocukları olmayı başka mirasçıları varsa ve sağ kalan eşi evden atıp evi satmayı istiyorlarsa, bu maddeye göre sağ kalan eş evde oturmaya ve ev eşyalarını […]

Zina ve Hayata Kast Nedeniyle Boşanma Halinde Mal Rejimi Tasfiyesi Nasıl Yapılır?

Boşanma davası zina veya hayata kast nedeniyle açılmışsa ve boşanma kararı zina veya hayata kast nedeniyle verilmişse, mağdur taraf mal paylaşımı davasında çok avantajlı bir konuma gelir. Zinaveya hayata kast olmuş ama taraflar anlaşmalı boşanmışsa veya zina – hayata kast olmuş ama taraflar evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmışsa mal paylaşımında zina veya hayata kast […]

Boşanmadan önce bankadaki para çekilirse ne olur?

Edinilmiş mallar nelerdir? Evlilikte hangi mallar ortaktır? Taraflar evlilik başvurusu yaparken veya evlendikten sonra ayrca bir mal rejimi seçmedilerse “edinilmiş mallara katılma rejimine tabidirler”. Buna göre tarafların nikahtan sonra kendi emek ve çalışmaları sonucu edindikleri mallar ortaktır. Eski yıllarda evlenenlerin de 2002 yılından sonra edindikleri mallar ortaktır. Yani taraflar nikahı önceden yapıp düğünü 1 yıl […]

Uzaklaştırma kararı nasıl alınır?

6284 sayılı kanuna göre şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesibulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olankişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlereilişkin usul ve esasları düzenler. Yani uzaklaştırma kararı sadece aile arasında değil, kadınlarla kadınlar arasında veya erkeklerle erkekler arasında olabilir. Evli olmasa da ilişkisi olan […]

Adli tatil nedir?

Adli tatil her yıl 20 Temmuz ile 31 Ağustos tarihleri arasında bazı yargı faaliyetlerine ara verilmesidir. Adli tatil Cumhuriyetin ilk yıllarında, bir tarım ülkesi olan Türkiye’de vatandaşların duruşmaya gelmek zorunda kalıp da hasat işlerinin aksatmaması için konulmuştur. Adli tatilde adliye kapanır mı? Adli tatilde adliye kapanmaz. Avukatlar ve hakimler topyekün tatile çıkmaz. Adli tatilde her […]