Yaralanmalı trafik kazalarında tazminat davası nasıl açılır?

Yazının Son Güncellenme Tarihi 10/08/2023 by .

Eğer trafik kazasında yaralandıysanız ve trafik kazası ilee ilgili tedaviler son bulduysa bu yazı sizi ilgilendirmektedir.

Trafik kazası ile ilgili tazminat talep edebilmek için yaralanma vakası ile trafik kazası arasında illiyet bağı olması gerekmektedir.

Trafik kazasında yaralanan şahsın hayati durumu normale dönmüş olmalı ve trafik kazasından ötürü olma durumu olmamalıdır. Trafik kazası ile illiyet bağı olarak şekilde ölüm gerçekleşirse, ölenin yakınları ölüme dair tazminat davası açmalıdır.

Yaralamadan kasıt hafif bir yaralanma veya ufak bir morluk olabileceği gibi kemik kırığı, organ kaybı, daimi sakatlık gibi sonuçlar doğuran yaralanma da olabilir.

1-Kimler davacı olabilir

Yaralanan kişinin kusur durumumuna bakılarak davacı olup olamayacağı belirlenebilir. Ölümlü trafik kazalarında mahkeme ölen için az da olsa bir tazminata hükmetmeye meyillidir. Yaralanmalı trafik kazalarında tamamen kusurlu mağdur dava açtığı takdirde zarara girebilmektedir. Yine yaralanma çok geçici olmuşsa basit bir tedavi ile geçmişse izi kalmamışsa da dava açmak mağduru zarara sokabilecektir.

Bir kaza durumunda hasar denetim şirketleri bir şekilde mağdurun telefonuna ulaşıp tazminat almayı teklif etse de çoğu vakada alınabilecek bir tazminat yoktur. Kişi tamamen kusurlu şekilde kendi başına kaza yapıp yaralanmışsa, dava açması halinde zarara girmesi olasıdır.

Kendi başına kaza yapıp ölen şahısların yakınlarının açtığı destekten yoksun kalma tazminatında yakınlarının sigorta aleyhinde açtığı destekten yoksun kalma tazminatı davasında tazminat ödenmesine hükmeden yargı kararları mevcuttur.

Çok ağır yaralanma durumunda mağdur ile birlikte kimi yakınları da davacı olabilmektedir

2-Maddi tazminat

İşgöremezlik tazminatı, tedavi ve bakım giderleri çalışma gücünün azalmasından veya kaybedilmesinden doğan kayıplar ve ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar maddi tazminat olarak değerlendirilir. Tedavi masrafları, hastane masrafları taksi ücretleri, bakıcı masrafları fiş fatura ve dekontla ıspatlanabilir. Çalışma gücünün azalması veya kaybedilmesi ve ekonomik geleceğin sarsılmasından dolayı kayıplar için aktüerya uzmanı tarafından hesaplama yapılması gerekmektedir. Maddi tazminat için trafik sigortasına veya güvence hesabına başvurulabilirken manevi tazminat güvencesi sadece kasko sigortasında mevcuttur. Davalıların kaskosu yoksa veya kaskosunda yeterli manevi tazminat güvencesi yoksa dava ile bizzat muhatap olurlar.

3-Manevi tazminat

Mağdur kendi namına manevi tazminat isteyebilir. Ağır bir yaralanma durumunda mağdurun bazı yakınları da manevi tazminat isteyebilir.

4-Kimlere dava açılabilir

Sigorta şirketine, araç sahibine, araç sürücüsüne, araç işletenine dava açılabilir. Dava davalarılardan birinin yerleşim yeri mahkemesi, olayın olduğu yer mahkemesi, zarar görenin yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir. Sigorta şirketi de davalı gösterilecekse dava Asliye Ticaret Mahkemesinde açılır. Sigorta şirketine değil de araç sürücüsü, araç işleteni, araç sahibine dava açılacaksa dava Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır.

5-Zamanaşımı

Burada uzatılmış zamanaşımı 8 yıldır. Kısmi dava açıldığında dava açılmayan kısım için zamanaşımı işlemeye devam eder.

6-Tazminat miktarı

Tazminat miktarı, yaralanmanın durumuna göre belirlenir. Kalıcı sakatlık veya belirgin yara durumunda çeşitli tablolardan yararlanılarak hesaplama yapılır. Hesaplamayı yargılama esnasında bilirkişi yapar. Arabuluculuk safhasında sigorta şirketi, bünyesinde çalıştırdığı aktüerya uzmanına yaptırdığı hesaplamaya göre teklifte bulunur. Sigorta şirketi bünyesinde çalışan uzman daha düşük tazminat sonucuna ulaştıran tablolar üzerinden hesaplama yapar. Yargılama esnasında ise daha yüksek tazminat hesaplamaları yapılır. Manevi tazminat tamamen hakimin takdirindedir. Bu tazminat hususunda hesaplama yapılmaz.

Maddi hususlardaki tazminatta ise masraflara dair gösterilen fiş ve faturaların toplamı üzerinden hesaplama yapılır. Örneğin yüzdeki yara için estetik ameliyat olunmuşsa bunun faturası, kazadan dolayı bir dönem felç kalındıysa ödenen fizik tedavi giderleri gibi.

5/5 - (1 vote)
samsun avukat ayşe deniz oral boşanma avukatı

Hukuki sorunlarınızda yanınızdayız

Çalışma Alanları