"Enter"a basıp içeriğe geçin

İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır? 2019 yılı işsizlik maaşları ve işsizlik maaşı alabilmek için muhasebeden verilmesi gereken çıkış kodları nelerdir?

SGK güvencesi olan herkesin işsizlik sigortası da bulunmaktadır. İşsizlik ödeneğine başvurmak isteyen kişi iş ile ilişiği kesildiği tarihten itibaren 1 ay içinde İş Kur’a başvurmalıdır.

İşsizlik sigortası ile ilgili kanunun 50 maddesine göre:

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez.
Aşağıda  2019 yılı  için aylık işsizlik ödeneği hesabı verilmiştir.

  Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması Hesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı Damga Vergisi Ödenecek İşsizlik Ödeneği Miktarı
Son 4 Ay Asgari Ücretle Çalışan 2.558,40 1.023,36 7,77 1.015,59
Son 4 Ay 3.500 TL ile Çalışan 3.500,00 1.400,00 10,63 1.389,37
Son 4 Ay 6.000 TL ile Çalışan  6.000,00 2.046,72 (*) 15,53 2.031,19
(*)  Hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçemeyeceği için işsize ödenecek aylık işsizlik ödeneği bu şekilde hesaplanmıştır. 2019 yılında brüt asgari ücret 2.558,40 TL’dir.

Son 3 Yıl İçerisinde Yatırılan İşsizlik Prim Gü

İşsizlik Maaşı Alınacak Gün Sayısı

600

180 (6 Ay)

900

240 (8 Ay)

1080

300 (10 Ay)

Son 4 Aylık Prime Esas Kazancın Aylık Ortalaması

Brüt Aylık İşsizlik Maaşı

Damga Vergisi

Net Aylık İşsizlik Maaşı

8.000,00

3.200,00

24,28

3.175,72 

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde;

 1. a) 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
 2. b) 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
 3. c) 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, süre ile işsizlik ödeneği verilir.Sigortalı, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresini doldurmadan tekrar işe girer ve işsizlik sigortası ödeneğinden yararlanmak için bu Kanunun öngördüğü şartları yerine getiremeden yeniden işsiz kalırsa, daha önce hakettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar bu haktan yararlanmaya devam eder. Bu Kanunun öngördüğü şartları yerine getirmek suretiyle yeniden işsiz kalınması halinde ise sadece bu yeni hak sahipliğinden doğan süre kadar işsizlik ödeneği ödenir.İş aktini haklı nedenle fesheden işçiler işsizlik maaşı alabilir. Ancak işveren sizi haklı nedenle işten atmışsa işsizlik maaşına başvuramazsınız. Haklı bir nedene dayanmaksızın istifa etmişseniz işsizlik maaşı alamazsınız. İşsizlik maaşı için İşKur’a başvurmanız gerekmektedir.  Eğer İşKur size bir iş bulursa işsizlik maaşınız kesilir ve bulunan işe başlamanız gerekir. İşsizlik sigortasının önemli unsurlarından birisi de işsiz kalan sigortalılara mesleklerine uygun, en son çalıştıkları işin çalışına ve ücret koşullarına yakın bir iş bulunamadığı takdirde meslek değiştirme vc yetiştirme eğilimlerinin verilmesidir

  işveren bazen bilinçli veya bilinçsizce işçinin SGK ilişiğini keserken yanlış kodlama yapıp işsizlik maaşı almasını engellemektedir. Bu durumda İş Kur başvuru halinde dahi bu yanlışlığın düzeltilmesi için bir dava açmanızı arar. İşverenin işçinin SGK ilişiğini keserken kullanacağı kodlamalar şu şekildedir. İşsizlik maaşına hak kazanılıp kazanılmayacağı da yanında belirtilmiştir.
  Tablo şu adresten alınmıştır:

  SGK FESİH KODU SGK FESİH NEDENLERİ İŞKUR FESİH NEDENİ (SİSTEMDEKİ KARŞILIĞI) DEĞERLENDİRME
  01 Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz
  02 Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz
  03 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa) İstifa Hak Kazanmaz
  04 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi 4447/a Kazanır
  05 Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi 4447/d Kazanır
  08 Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz
  09 Malulen emeklilik nedeniyle Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz
  10 Ölüm Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz
  11 İş kazası sonucu ölüm Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz
  12 Askerlik Askerlik Kazanır
  13 Kadın işçinin evlenmesi Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz
  14 Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz
  15 Toplu işçi çıkarma 4447/a Kazanır
  16 Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz
  17 İşyerinin kapanması 4447/e Kazanır
  18 İşin sona ermesi 4447/e Kazanır
  19 Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu  kod kullanılır) Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz
  20 Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu  kod kullanılır) Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz
  21 Statü değişikliği Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz
  22 Diğer nedenler Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz
  23 İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih 4447/b Kazanır
  24 İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih 4447/b Kazanır
  25 İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih 4447/b Kazanır
  26 Disiplin kurulu kararı ile fesih İşçinin Kusuru Hak Kazanmaz
  27 İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih 4447/c Kazanır
  28 İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih 4447/c Kazanır
  29 İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih İşçinin Kusuru Hak Kazanmaz
  30 Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.  Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu  kod kullanılır) Kapsam Dışı Fesih Hak Kazanmaz
  31 Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih 4447/g Kazanır
  32 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih 4447/f Kazanır
  33 Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi 4447/b Kazanır
  34 İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih 4447/e Kazanır

  Mesela burada açılacak dava işe iade davası, ihbar ve kıdem tazminatı davası olabilir. Böyle bir davanın sonucuna göre İş Kur kod numarasını düzeltir. Kesinleşmiş mahkeme kararıyla geçmişe yönelik mahrum kaldığınız işsizlik maaşınızı alabilirsiniz.
  .
  Kod işverence yanlış girilmişse işçiye kıdem ve ihbar tazminatının ödendiğine dair açıklamalı bir dekont verildiğinde ve bu dekont İş Kur’a sunulduğunda kod düzeltilip işçi derhal işsizlik maaşına geçirilir.
  .
  Yukarıda yazan kodları yanlış giren işverenler aleyhinde para cezası kesilir. İşveren cezasız şekilde bir hafta gibi bir süre içerisinde kendiliğinden kodun düzeltilmesini sağlayabilir ancak süre geçirilirse ceza yeme riski vardır.

   

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir