"Enter"a basıp içeriğe geçin

Mahkemeden izin almadan cinsiyet değiştiren kişinin nüfus kaydı düzeltilmesi davası

Mahkemeden izin almadan cinsiyet değiştiren kişiler sonradan bazı koşulları sağlayarak nüfus kaydını düzelttirerek cinsiyet hanesi ve isimlerini aynı davada değiştirebilmektedir.

Cinsiyet değişikliğinin SGK nezdinde emeklilik yaşına artı veya eksi bir etkisi bulunmamaktadır. SGK doğum anındaki kayıta göre işlem yapmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA
T.C.
SAMSUN
… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : 2016/.. Esas
KARAR NO : 2017/..
HAKİM : 101218
KATİP : 95759
DAVACI : …..
VEKİLİ : Av. AYŞE DENİZ ORAL – Bahariye Cad.Zafer Mah.52/3 K:2 İlkadım/ SAMSUN
DAVALI : SAMSUN NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ -Kale Mah.Atatürk Blv. No:185İlkadım/ SAMSUN
DAVA : Cinsiyet Düzeltilmesi – İsim Düzeltilmesi
DAVA TARİHİ : 26/04/2016
KARAR TARİHİ : 16/03/2017
Mahkememizde görülmekte bulunan Nüfus (Cinsiyet Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Dava : Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin 22 yaşında,bekar ve ergenliğinden bu yana taranseksüel yapı içinde olduğunu, davacının yurt dışında cinsiyet ameliyatı olduğunu, davacının geçirmiş olduğu müdahaleler sonucunda tamamen kadın görünümünde olduğunu, erkek cinsel organlarının alındığını, kısır olduğunu, davacının dış görünüşü ve ses tonunun normal bir kadına benzediğini, bu nedenlerle müvekkilinin kadın olduğunun tespiti ile nüfusa tesciline ayrıca isminin de ….. olarak değiştirilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Cevap : Davalı nüfus müdürlüğü temsilcisi , takdiri mahkemeye bıraktığını beyan etmiştir.
Delillerin incelenmesi ve gerekçe ;
Dava : Dava , cinsiyet, isim değiştirme ve cinsiyet değiştirmesi için yasal izin verilmesi istemine ilişkindir. TMK nın 40.maddesi dikkate alındığında eldeki davada cinsiyet değiştirmesine izin verilmesine dair koşulların oluştuğu , davacının 18 yaşından büyük , bekar ayrıca transseksüel yapıda olduğu , cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından zorunlu olup üreme yeteneğinden sürekli biçimde yoksul bulunduğu , davacının cinsiyet değiştirmesine izin verilmesi yönündeki talebinin kanıtlandığı ve cinsiyet ameliyatının dava tarihinden önce yapıldığı, şu durum da hüküm fıkrasının 1 nolu bendinde açıklandığı gibi cinsiyet değiştirmesine izin verilmesine ilişkin talebinin kabulüne karar vermek gerektiği vicdani kanaatine varılmıştır.
Davacının gerekli amaç ve tıbbı yöntemlere uygun cinsiyet değiştirme ameliyatını gerçekleştirdiği, davacının isminin düzeltilmesinde haklı sebepler ve menfatinın bulunduğu, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama Araştırma Merkezinin raporu ile de davacınıncinsiyet değiştirdiğinin sabit olduğu, davacının nüfusda kayıtlı olan adını kullanmak istemediği, davacının bundan sonraki yaşantısında nüfus kaydındaki adını kullanmaya zorlanmasının yasal dayanağının bulunmadığı, beğenilmeyen adının değiştirililmesinin mümkün olduğu, kaldıki davacının hakli gerekçelerinde bulunduğu ,bu nedenle davanın hüküm fıkrasının 2 nolu bendinde açıklandığı gibi davacının Muhammed olan adının … olarak düzeltilmesine karar vermek gerektiği vicdani kanaatine varılarak aşağıdaki hüküm kurulmuştur.
H Ü K Ü M : Yukarıda açıklanan nedenlerle
Davanın kabulü ile ;
…..’in MK 40.maddesi uyarınca cinsiyet değişikliği şartlarının taşıdığı ve cinsiyet değeşikliği ameliyatını da gerçekleştirdiği anlaşıldığından nüfusta görünen erkek kaydının kadın cinsiyeti olarak düzeltilmesine.
….’in adının …. olarak düzeltilmesine.
Alınması gerekli 31.40 TL harçtan 29.20 TL si alınmış olduğundan eksik 2.20 TL karar harcının davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına.
Davanın mahiyeti gereği yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına aynı nedenlerle davacı vekili lehine vekalet ücreti taktirine yer olmadığına.
Dair, davacı vekili ile davalı nüfus iaderesi temsilcisinin yüzüne karşı verilen kararıntebliğinden itibaren HMK345. maddesinegöre2 hafta süreiçerisinde Mahkememize veya Mahkememize ulaştırılmak üzere başka yer Mahkemesine verilecek Samsun Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesinehitaben yazılmış dilekçe HMK 341 vd maddeleri uyarınca istinaf kanun yoluna başvurabileceğine dair verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 16/03/2017

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir