Kiracının evi izinsiz şekilde başkasına devretmesi durumunda tahliye

Kiracı evden fiziken çıkıp eve bir tanışını veya akrabasını oturtmuş olabilir. Evi tamamen farklı bir kişiye kiraya vermiş olabilir . Borçlar kanunu madde 322/2 maddesine göre “Kiracı, konut ve çatılı işyeri kiralarında, kiraya verenin yazılı rızası olmadıkça, kiralananı başkasına kiralayamayacağı gibi, kullanım hakkını da devredemez.” Evi boşaltıp başka birisine devreden kiracıyı bu maddeye dayanarak tahliye […]

Kiranın geç ödenmesi durumunda yapılması gerekenler nelerdir?

Kiracı kirayı ay içinde tamamlıyor olsa dahi esasında sözleşmede yazan günde ödemesi gerekir. Kiracı kirayı geç ödüyor veya hiç ödemiyorsa, aynı kira yılı içinde yapılacak 2 haklı ihtarla kiracının tahliyesi istenebilir. Tahliye davası kira döneminin bitiminde açılabilir. Kira ödeme zamanlarının net bir şekilde tespiti için kiranın banka havalesi yoluyla alınması ıspat açısından faydalıdır. Kanunen ihtarın […]

Kiracının evi satın almak isteyen kişilere göstermemesi durumunda ev sahibinin yapabileceği hukuki işlemler nelerdir?

Öncelikle kiracılı ev satılabilir. İçinde kiracı olması evin satılmasına engel değildir. Kiracı evi gezdirmiyorsa kiracının evi gösterme ve gezdirmesine izin için Taşınmasın bulunduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesinde BK 31/2 uyarında dava açılır. Bu davanın harcı 2022 yılı Kasım ayı itibarıyla 640 TL civarındadır. Başvuru yapıldığı anda karar çıkmaz izin için yargılama yapılır. Kiracı aleyhine maktu […]

Ev sahibi kiracının elektriğini suyunu keserse ne yapılabilir?

Kimi ev sahipleri kiracının, ev sahibi adına olan aboneliklerle devam etmesini istemektedir. Kiracıyı istememeye bağladığında da kendi adına olduğu için gidip abonelikleri kapattırmaktadır. Kiracının ev sahibi adına olan abonelikleri kullanmayıp kendi adına abonelik açtırması gerekirken kimi durumlarda ev sahibinin aboneliklerini kullanmaya mecbur kalmaktadır. 1-Kira sözleşmesi ile gidip kiracı kendi adına abonelikleri bağlatabilir. Yazılı kira kontratı, […]

Kira sözleşmesinin çekilmez hale gelmesi

Kira sözleşmesi sözlü veya yazılı şekilde yapılabilir. Yani tarafların arasında yazılı bir kira sözleşmesinin olmaması kiracının keyfi şekilde çıkartılabileceği anlamına gelmez. Kanunen kira sözleşmesinin çekilmez hale gelmesi kira sözleşmesinin olağanüstü feshi kapsamında değerlendirilmektedir. Önemli sebeplerMADDE 331- Taraflardan her biri, kira ilişkisinin devamını kendisi için çekilmez hâle getiren önemli sebeplerin varlığı durumunda, sözleşmeyi yasal fesih bildirim […]

Kiracının hakaret etmesi ve kavga çıkarması nedeniyle kira sözleşmesinin feshi

Kiracı, kiralananı, sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür.Kiracının bu yükümlülüğüne aykırı davranması durumunda kiraya veren, konut veçatılı işyeri kirasında, en az otuz gün süre vererek, aykırılığın giderilmesi, aksi takdirdesözleşmeyi feshedeceği konusunda yazılı bir ihtarda bulunur. Diğer kira ilişkilerinde ise,kiraya veren, kiracıya önceden bir ihtarda […]

Kiracı çıkartma davası ne kadar sürer?

29.10.2022 Kira davaları sulh hukuk mahkemesinde görülen davalardır. Haberlerde kiracı ve kiraya veren arasında dava şartı olarak arabuluculuğa gidileceğinden bahsedilmiştir. Bu konuda henüz herhangi bir yasal düzenleme yürürlüğe girmemiştir. Kira davaları basit yargılamaya tabi davalardandır. Dava dilekçesi ve cevap dilekçesinin verilmesi ile dilekçeler aşaması biter. Sulh hukuk mahkemelerindeki yoğunluğa bağlı olarak mahkemelerce duruşma günü verilir. […]

Kira bedeli nasıl arttırılır?

Enflasyondan dolayı artan kira bedelleri nedeniyle ev sahipleri mevcut kiracılarını tahliye edip yeni kiracı almak istemektedir. Tahliye yoluna gidilmeden de kira arttırmak için çözümler mevcuttur. Kira sözleşmeleri 1 yıllık olsa da bu devam eden süreli sözleşmedir. Kiracı eve taşındıktan sonra geçerli bir tahliye taahhüdü vermediği sürece bu sözleşme 10 yıl boyunca devam eder. Taraflar yazılı […]

Resmi şekilde tahliye gerçekleşmeden kiraya verilen dairenin kilitlerinin değiştirilmesi haneye tecavüz suçunu oluşturur

Resmi şekilde tahliye gerçekleşmeden kiraya verilen dairenin kilitlerinin değiştirilmesi haneye tecavüz suçunu oluşturur. Suçlu duruma düşmemek için anahtarın bir tutanakla teslim edilmesi, kiralanan kiracının gizlice tahliye edip kaçması gibi bir durum fark edilse dahi icra kanalıyla resmi bir tahliye gerçekleştirilerek açılması ve kilitlerin bu resmi kanalla değiştirilmesi gerekir. Yargıtay 8. Ceza Dairesi  2016/6773 E.  ,  […]