Apartman ve Site Yönetiminde Avukatın Rolü Nedir?

Apartman ve Site Yönetiminde Hukuki Danışmanlık          Emlak sektöründeki gelişmelerle birlikte apartman, site, rezidans ve diğer toplu yapılarda ikamet eden kişi sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu artışın…

Read Full
61 views 3:29 pm 0 Comments

İzele-i şuyu davasında hissemin satılmasını istemiyorum…

Ortaklığın giderilmesi davasında hissesinin satılmamasını isteyenleri rahatlatacak bir yol yoktur. Bu davanın açılması ve hissenin satılmasını engellemek mümkün değildir. Ortaklığın giderilmesi davası sonuna kadar takip edildiğinde bir satışın olması kuvvetle…

Read Full
782 views 11:52 pm 0 Comments

Miras paylaşım sözleşmesi nedir, geçerlilik şartları nelerdir?

Miras paylaşma sözleşmesi, miras bırakanın ölümünden sonra, tüm mirasçıların miras paylarının belirlenmesi konusunda yaptığı sözleşmedir. bu sözleşmenin noterde yapılmasına gerek yoktur. Yazılı olması ve bütün mirasçılar tarafından imzalanmış olması geçerli…

Read Full
58 views 8:16 pm 0 Comments

Kötü komşunun evi hangi durumlarda sattırılır?

Kat mülkiyeti kanununa göre geçimsiz ve rahatsız edici komşular için bazı yaptırımlar uygulanabilmesi mümkündür. Diğer kat maliklerine sorun yaşatan kişi, bu çekilmezlik hali süreklilik kazandığı takdirde, dairenin kiracısı değil sahibi…

Read Full
1772 views 12:12 am 0 Comments