İzele-i şuyu davasında hissemin satılmasını istemiyorum…

Ortaklığın giderilmesi davasında hissesinin satılmamasını isteyenleri rahatlatacak bir yol yoktur. Bu davanın açılması ve hissenin satılmasını engellemek mümkün değildir. Ortaklığın giderilmesi davası sonuna kadar takip edildiğinde bir satışın olması kuvvetle muhtemeldir. Davada satışın ortaklar arasında yapılması için tüm ortakların onayı gerekmektedir. Yani hisseli taşınmaz satışa çıkacaksa taraflardan biri dahi satışın ortaklar arasında yapılmasına onay vermezse […]

Muris muvazaasının varlığıa hükmedilmeyecek hallerden biri: Minnet duygusu ile yapılan satış

**Murisin mirasçılarından mal kaçırma amacıyla yapmış olduğu satışlar dava konusu edilebilmektedir. **Eğer muris, mirasçılarına veya farklı bir kişiye bedeli karşılığında satış yaparsa ve bedelin ödendiği ıspat edilirse bu muteber bir satıştır. **Eğer muris mirasçılarından birine bir taşınmazını veya aracını (herhangi bir sicile kayıt edilebiilen malını) bağış olarak harçlandırıp bağış olarak devrederse bu da muteber bir […]

Hissedarların hepsinden kendi adıma satış vekaleti alıp sonra yeri kendi üstüme alabilir miyim?

Bu çok sıkıntılı bir konudur. Tapu çalışanları böyle bir işlemi yapmaktan kaçınabilir. Alıcı ve satıcı aynı kişi olamaz. Vekilin tapuda satış vekaleti ile yerleri kendi üstüne geçirmesi sakat bir işlem olacaktır. Bu nedenle tapu memurları böyle bir işlemi yapmaktan çekinecektir. Yerlerin sahibi vekalette satış yetkisinin yanı sıra vekilin yeri kendi üstüne alma yetkisini de verebilir. […]

Miras paylaşım sözleşmesi nedir, geçerlilik şartları nelerdir?

Miras paylaşma sözleşmesi, miras bırakanın ölümünden sonra, tüm mirasçıların miras paylarının belirlenmesi konusunda yaptığı sözleşmedir. bu sözleşmenin noterde yapılmasına gerek yoktur. Yazılı olması ve bütün mirasçılar tarafından imzalanmış olması geçerli olması için yeterlidir. Miras bırakanın ölümünden önce yapılan sözleşme geçersizdir. Bu şekilde yapılan geçerli sözleşmeye göre tapuda devir yapılabilir. Bu sözleşme, sözleşme tarihinden önce açılan […]

Resmi şekilde tahliye gerçekleşmeden kiraya verilen dairenin kilitlerinin değiştirilmesi haneye tecavüz suçunu oluşturur

Resmi şekilde tahliye gerçekleşmeden kiraya verilen dairenin kilitlerinin değiştirilmesi haneye tecavüz suçunu oluşturur. Suçlu duruma düşmemek için anahtarın bir tutanakla teslim edilmesi, kiralanan kiracının gizlice tahliye edip kaçması gibi bir durum fark edilse dahi icra kanalıyla resmi bir tahliye gerçekleştirilerek açılması ve kilitlerin bu resmi kanalla değiştirilmesi gerekir. Yargıtay 8. Ceza Dairesi  2016/6773 E.  ,  […]

Muhtar senedi – köy senediyle yapılan taşınmaz satışının geçerliliği

Muhtar senedi veya köy senediyle yapılan satışlar, satış tarihinde kadastro geçmiş ve tapu almış yerler için geçerli değildir. Böyle bir senede dayanılarak tapu iptali- tescil davası açılamaz. Yani bu senetle tapu alınmaz. Alacak konusunda zamanaşımı geçmemişse sadece ödenen parayı geri alabilirsiniz. Böyle bir senet geçersizdir. Tapu devrini içeren işlemler ancak tapuda yapılır. Müteahhitten alınan yerler […]

Mirastaki payım çok küçük, acaba ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davası açabilir miyim?

Ortaklığın giderilmesi davasını,  tapuda adı geçen herkes açabilir. Taşınmaz üzerinde 1 m2 lik hisseniz dahi olsa ortaklığın giderilmesi davasını açabilirsiniz. Satış veya paylaşım isteyebilirsiniz. Birden çok parsel üzerinde hak görünüyorsa bütün parseller için tek bir dava açılabilir. Ortaklardan bir kısmı birleşip dava açabilir, böylece dava masraflarını paylaşabilirler. Dava masrafları taraf sayısına göre belirlenir. Kimi davalar […]

Kötü komşunun evi hangi durumlarda sattırılır?

Kat mülkiyeti kanununa göre geçimsiz ve rahatsız edici komşular için bazı yaptırımlar uygulanabilmesi mümkündür. Diğer kat maliklerine sorun yaşatan kişi, bu çekilmezlik hali süreklilik kazandığı takdirde, dairenin kiracısı değil sahibi olsa dahi, kat maliklerinin sayı ve  arsa payı oranına göre çoğunluk kararına göre dairenin satışı istenir. bu daireyi kat malikleri  arsa payı oranında satın alır. […]