Avukat ayşe deniz oral
Avukat ayşe deniz oral

velayet
velayet
boşanma
boşanma

Muris muvazaasının varlığıa hükmedilmeyecek hallerden biri: Minnet duygusu ile yapılan satış

**Murisin mirasçılarından mal kaçırma amacıyla yapmış olduğu satışlar dava konusu edilebilmektedir. **Eğer muris, mirasçılarına veya farklı bir kişiye bedeli karşılığında satış yaparsa ve bedelin ödendiği ıspat edilirse bu muteber bir…

Read More

Hissedarların hepsinden kendi adıma satış vekaleti alıp sonra yeri kendi üstüme alabilir miyim?

Bu çok sıkıntılı bir konudur. Tapu çalışanları böyle bir işlemi yapmaktan kaçınabilir. Alıcı ve satıcı aynı kişi olamaz. Vekilin tapuda satış vekaleti ile yerleri kendi üstüne geçirmesi sakat bir işlem…

Read More

Miras paylaşım sözleşmesi nedir, geçerlilik şartları nelerdir?

Miras paylaşma sözleşmesi, miras bırakanın ölümünden sonra, tüm mirasçıların miras paylarının belirlenmesi konusunda yaptığı sözleşmedir. bu sözleşmenin noterde yapılmasına gerek yoktur. Yazılı olması ve bütün mirasçılar tarafından imzalanmış olması geçerli…

Read More

Resmi şekilde tahliye gerçekleşmeden kiraya verilen dairenin kilitlerinin değiştirilmesi haneye tecavüz suçunu oluşturur

kiracı Resmi şekilde tahliye gerçekleşmeden kiraya verilen dairenin kilitlerinin değiştirilmesi haneye tecavüz suçunu oluşturur. Suçlu duruma düşmemek için anahtarın bir tutanakla teslim edilmesi, kiralanan kiracının gizlice tahliye edip kaçması gibi…

Read More

Muhtar senedi – köy senediyle yapılan taşınmaz satışının geçerliliği

Muhtar senedi veya köy senediyle yapılan satışlar, satış tarihinde kadastro geçmiş ve tapu almış yerler için geçerli değildir. Böyle bir senede dayanılarak tapu iptali- tescil davası açılamaz. Yani bu senetle…

Read More

Mirastaki payım çok küçük, acaba ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davası açabilir miyim?

Ortaklığın giderilmesi davasını,  tapuda adı geçen herkes açabilir. Taşınmaz üzerinde 1 m2 lik hisseniz dahi olsa ortaklığın giderilmesi davasını açabilirsiniz. Satış veya paylaşım isteyebilirsiniz. Birden çok parsel üzerinde hak görünüyorsa…

Read More

Kötü komşunun evi hangi durumlarda sattırılır?

Kat mülkiyeti kanununa göre geçimsiz ve rahatsız edici komşular için bazı yaptırımlar uygulanabilmesi mümkündür. Diğer kat maliklerine sorun yaşatan kişi, bu çekilmezlik hali süreklilik kazandığı takdirde, dairenin kiracısı değil sahibi…

Read More