Sabıka kaydı ve adli sicil arşiv kaydının silinmesi

Sabıka kaydının silinebilmesi için öncelikle verilen cezanın infazının tamamlanması ve bunun üzerinden belli bir süre geçmesi gerekir. İnfazı tamamlanmış adli sicil kaydı  Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne başvurudan itibaren 2 ay içerisinde silinir. İnfaz, denetimli serbestlikte hapisten çıkmakla değil denetim süresinin de bitmesiyle, para cezasına hükmedilmişse para cezasının ödenmesiyle tamamlanır. Para cezasına ilişkin adli […]