HAGB nedir?

Hükmün Açıklanmaısnın geri bırakılması, mahkemece verilen kararın, belli denetim süresince sonuç doğurmamasıdır. Mahkemece verilecek sonuç ceza (tüm arttırımlar ve indirimler yapıldıktan sonra ortaya çıkan ceza) 2 yıl ve aşağı bir hapis cezası veya adli para cezası ise ve sanık daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamışsa mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Suç nedeniyle […]

Ceza hukukunda basit yargılama nedir?

1-2 yıl ve daha aşağı hapis cezası öngörülen veya sadece para cezası öngörülen suçlar için basit yargılama usulü ile yargılama yapılabilir. 2-Şahsın daha önce sabıkası olması veya HAGB’sının olması basit yargılamadan faydalanmasına engel değildir. Basit yargılamanın uygulanıp uygulanmayacağını hakim takdir eder. 3-Basit yargılama ile yapılan yargılamada verilecek sonuç ceza 1/4 oranında azaltılır. 4-Basit yargılama için […]

Dolandırıcıların tuzağına düşmeyin

1-.Örnek Dolandırıcılar, Letgo üzerinden çok düşük bir fiyata ikinci el lüks telefon ilanı açıp geçerli bir iban numarası verir. Bu ibana havale yaptıktan sonra adamlar size kargo yapmadığı gibi tüm iletişimi keser. Banka hesabı kiralayan kişiler mevcuttur. Bunlar da hiç bir geliri olmayan, işi gücü olmayan kişilerdir. Açılacak dolandırıcılık davası sonucunda ceza alsalar bile malı […]

İftira suçu nedir?

Türk Ceza Kanunu 267 maddesine göre “Yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır“ İftira suçunun oluşabilmesi […]

Hakaret suçu nedir?

Türk Ceza Kanunu Madde 125 e göre ” bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az […]

Uzlaşmadan yararlanarak HAGB kararı ve sabıka kaydı nasıl kaldırılır?

Uzlaştırma hükümlerine göre kişilerin, her suç vakıası için sadece 1 kez uzlaştırmadan yararlanma şansı bulunmaktadır. Buna göre, devletin atayacağı bir kişi tarafları bir araya getirir ve anlaştırmaya çalışır. Burada devletin atadığı uzlaştırmacının bir yargılama yapması söz konusu değildir. Taraflardan birinin suçlu olması, suçsuz olması veya eylemin suç teşkil edip etmemesi de önemli değildir. Savcılık, önüne […]

Ceza yargılaması hakkında bilinmesi gereken bazı şeyler

1-Şikayetçi olmak istiyorum ama asla mahkemeye çıkmak istemiyorum, ne yapmam gerekir? Mahkemenin şikayetçinin ifadesini bizzat alması gerektiği için o veya bu şekilde sizin bir kez dahi olsa mahkemeye gelmeniz gerekir. 2-Şikayetçi olduğum halde nasıl aleyhimde zorla getirme kararı alındı? Karakolda ifadem alındığı halde neden mahkeme ifademi yeniden  almakta ısrarcı? Mahkemenin bizzat ifadenizi alması gerektiği gibi […]

Cezaevine girecek kişi nasıl bir çanta hazırlamalı? Cezaevindeki kişiyi kimler görmeye gidebilir?

Cezaevi görüşü için ilgili cezaevinin telefonla arayarak görüş günlerini sormanız uygun olacaktır. Yine bu yazımla bağlı kalınmadan cezaevine alınan eşyalar için de cezaevi müdürlüğünü aramanız ve bilgi almanız daha uygun olacaktır. Eğer cezaevine teslim olacaksanız hazırlayacağınız çantada cezaevi kriterlerine birebir uymayan şeyler götürürseniz ayazda kalma ihtimaliniz vardır. O yüzden valizinizi titizlikle hazırlayın. Cezaevine gönderilecek kıyafet […]

Her türlü hukuki problemi savcılığa şikayet edebilir miyiz?

İnsanlar dava harcı yatırmadan iş yapabilmek adına ceza hukukunu ilgilendirmeyen konuları dahi şikayet yoluyla çözmeye çalışmaktadır. Savcılık, TCK kapsamında suç olarak değerlendirilmeyen işler için hemen takipsizlik kararı çıkartır. Savcılık, şikayet konusu işler TCK kapsamında suç olsa bile şikayette  şahit yazışma vs gibi destekleyici deliller yoksa takipsizlik verecektir. Savcının otomatik olarak takipsizlik vereceği konuları savcının önüne […]

Ceza duruşmalarında kafa karıştıran bazı şeyler hakkında bir derleme

1-Mübaşir bir daha duruşmaya gelmene gerek yok dedi, o an dava lehime sonlandı zannettim ama aleyhimde ceza hükmü evime postalandı ?? !!  Ceza yargılamasında her ne kadar kişiler şikayetçi olsa da devletin kamu düzeninin sağlama görevi olduğu için yargılama devlet adına yürütülür. Bu nedenle şikayetçi veya sanık duruşmaları takip etmese dahi davanın düşmesi gibi bir […]