Zina ve Hayata Kast Nedeniyle Boşanma Halinde Mal Rejimi Tasfiyesi Nasıl Yapılır?

Boşanma davası zina veya hayata kast nedeniyle açılmışsa ve boşanma kararı zina veya hayata kast nedeniyle verilmişse, mağdur taraf mal paylaşımı davasında çok avantajlı bir konuma gelir. Zinaveya hayata kast olmuş ama taraflar anlaşmalı boşanmışsa veya zina – hayata kast olmuş ama taraflar evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmışsa mal paylaşımında zina veya hayata kast […]

Boşanmadan önce bankadaki para çekilirse ne olur?

Edinilmiş mallar nelerdir? Evlilikte hangi mallar ortaktır? Taraflar evlilik başvurusu yaparken veya evlendikten sonra ayrca bir mal rejimi seçmedilerse “edinilmiş mallara katılma rejimine tabidirler”. Buna göre tarafların nikahtan sonra kendi emek ve çalışmaları sonucu edindikleri mallar ortaktır. Eski yıllarda evlenenlerin de 2002 yılından sonra edindikleri mallar ortaktır. Yani taraflar nikahı önceden yapıp düğünü 1 yıl […]

Uzaklaştırma kararı nasıl alınır?

6284 sayılı kanuna göre şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesibulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olankişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlereilişkin usul ve esasları düzenler. Yani uzaklaştırma kararı sadece aile arasında değil, kadınlarla kadınlar arasında veya erkeklerle erkekler arasında olabilir. Evli olmasa da ilişkisi olan […]

Evlilik sözleşmesi nedir?

Evlilik sözleşmesi nikah başvurusu sırasında mal ayrılığı veya mal ortaklığı resimlerinden birine katılmaya dair yapılan seçimdir. Bu seçim yapılmazsa taraflar otomatik olarak edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olur. Bu, evlendikten sonra emek karşılığı edinilen her malın ortak olmasıdır. Taraflar evlendikten sonra mal rejimini değiştirebilir. Evlendikten sonra yapılacak mal rejimi değişikliği noterde yapılır. İşlem tarihinde kadar […]

Hakaret suçunu oluşturmayan bazı sözlerden örnekler

Türkçe gibi her yöne çekilebilen bir dilde, hangi sözlerin hakaret sayıldığı çok tartışmalı bir konudur. Dönemin siyasi jargonuna, hakaret edilen kişiye göre değişiklik gösterdiği görülmüştür. Ağır eleştiri, eleştiri, kaba hitap ve nezaket dışı kaba sözler, beddua veya salt rahatsız edici sözler hakaret sayılmaz. Güncel olarak yargı kararlarına göre hakaret sayılmayan bazı sözleri derledim: Dinsiz, imansız, […]

Anlaşmalı boşanmadan vazgeçilebilir mi?

1-Taraflardan biri diğerine anlaşmalı boşanma protokolü imzalatmış ama imza sahibi taraf mahkemeye gidip imzasını mahkeme önünde onaylamamışsa bu protokol bağlayıcı değildir. Bu protokole göre diğer taraf hak sahibi olmaz. Böyle bir protokol imzalandı diye kendisini boşannmış varsayamaz. Evliliğin bir döneminde eşinden böyle bir protokol alıp buna göre dava açamaz. protokolün sonuç doğurması için her iki […]

Anlaşmalı boşanmadan sonra nafaka talep edilebilir mi?

Anlaşmalı boşanma protokolünde kadın, kendisi ve velayeti kendinde olan çocukları için nafaka talep etmemiş olabilir. Bu şekilde bir anlaşmalı boşanma davası kesinleştikten sonra kendisi için değil çocuk için nafaka talep edebilir. Yani kendisi için yoksulluk nafakası değil çocukları için baştan istemese dahi sonradan iştirak nafakası talep edebiilir. Anlaşmalı boşanmada taraflar kendi adına tazminat talep etmemişse […]

Anlaşmalı boşanma nasıl yapılır?

Medeni Kanun 166 maddesi 3. bendine göre: “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca […]

Karşı tarafın boşanma davası açmasını bekliyorum. (peki neden?)

Neden insanların karşı tarafın boşanma davası açmasını beklediğini bilemiyorum. Bu şekilde bir fikir geliştirenlerin de ne düşünerek böyle bir fikir geliştirdiğini anlayamıyorum. Böyle bir düşünceyi de kim yaydı onu da bilemiyorum. Boşanma davasını haklı olan veya haklı olduğuna inanan kişi açar. Haksız olan kişinin, haksızlığı mahkemece tespit edildiğinde, açtığı davası reddolounur. Kadın davayı açtı diye […]

Ölüm halinde açılan mal rejimi tasfiyesi davası

Mal rejimleri *boşanma, *ölüm, ve *farklı bir mal rajimine geçiş ile son bulur. Bu hallerden biri gerçekleştiğinde Aile Mahkemesine başvurarak mal rejiminin tasfiyesi talep edilebilir. Çiftler evlenirken ayrı bir mal rejimini tercih etmemeleri halinde otomatikman “edinilmiş mallara katılma” rejimine tabi olurlar. Buna göre evlendikten sonra şahısların kendi emekleri ile elde ettikleri her mal eşleri ile […]