Aile konutu nedir ?

Eşlerin ve varsa çocukların birlikte yaşadıkları konuttur. Aile konutu eşlerden birinin üzerine tapulu olabilir veya kira yoluyla edinmiş olabilir. Eşlerin konut olarak kullandıkları birden fazla ev varsa temel olarak kullandıkları ev aile konutudur. Yani hem yazlık, hem başka bir ilde bulunan arada uğranılan ev hem başkasına kiraya verilen ev aile konutu olamaz. Eşlerin birden çok […]

Çekişmeli boşanma davasının aşamaları nelerdir?

Çekişmeli boşanma davası titizlikle takibi gereken bir davadır. Davanın açılması ve dilekçelerin teatisi aşaması 1-Dava dilekçesi verilir ve harçlandırılır 2-Mahkeme dava dilekçesi ve ilk tensip zaptını karşı tarafa postalar. Tebligat yerine ulaşmazazsa tebligat kanunu hükümlerine göre yeniden tebligat yapılır. Karşı taraf kanun kaçağıysa, izini kaybettirmişse, borçluysa adresini gizlemiş olabilir. Bu durumda iş ilanen tebligata kadar […]

Boşanmış anne dava açarak çocuğuna kendi soyadını verebilir

Soyadı kanununa göre çocuk babasının soyadını alır. Boşanmış taraflar arasında, çocuğun üstün yararı bulunuyorsa, açılacak dava ile çocuğa annesinin kızlık soyadı verilebilmektedir. Yargıtay 2. HD 2019/6722E ve 2019/10404 K sayılı kararına göre “İnceleme konusu olayda, velayet hakkına sahip davacı anne, davalı babanın çocuğa karşı ilgisiz olduğunu, çocuğun yaşamını annesi ile geçirdiğini, her türlü işini kendisinin yerine getirdiğini ve […]

Velayet muvaffakatnamesi nedir?

Çocuğun yurt dışına çıkış iznidir. Bu izni almayı ihmal ettiğinden veya böyle bir şeye ihtiyaç olduğunu bilmediğinden havaalanında veya sınır kapısında vizesiz yurt dışı tatilleri iptal olan çok kişi vardır. Vize başvuruları için muvaffakatname gereklidir. Müşterek çocuğun yurt dışına çıkabilmesi için yanında hem annesinin hem de babasının olması gerekir. Evli dahi olasalar tek velisi ile […]

Boşanma davası açtım eşim evden gitmiyor, eşimi evden nasıl gönderebilirim?

Boşanma davası açıldığında eşin evden gitmesi isteniyorsa uzaklaştırla talep edilebilir. https://www.aysedenizoral.av.tr/uzaklastirma-karari-nasil-alinir/ Uzaklaştırma yoluşla ve evin ve ev eşyalarının evde kalan eşe özgülenmesi yoluyla mülk sahibi veya kira kontratı sahibi olsa dahi eş evden gönderilebilir. Evin mülkiyeti uzaklaştırlan eşte olsa dahi mahkeme, boşanma davası kesinleşene kadar mülkiyet sahibi eşin evden uzaklaştırılmasına karar verebilir. Boşanma kararı verildi, […]

Velayet ile ilgili sıkça sorulan sorular

1-Nikah dışı doğan çocuğun velayet otomatik olarak annededir. Nikah dışı doğan çocuğun babası velayeti almak için dava açması gerekir. Taraflar birbiriyle evlenip sonradan boşanırsa velayet için mahkemenin karar vermesi gerekir 2-Velayet anlaşma ile değiştirilmez. Mahkemede usulen de olsa dava görülmesi gerekir 3-Dava açıldıktan sonra mahkeme tedbir velayetine hükmeder. Dava kesinleşene kadar tedbir velayeti devam eder. […]

Büyükanne dede hala teyze velayet alabilir mi?

Velayet anne ve babaya tanınmış bir haktır. Anne ve babadan başkasına velayet verilemez. Büyükanne, dede, torunlarının velayetini alamaz. Anne de baba da çocuğa bakabilecek durumda bulunmazsa çocuk vesayet altına alınır. Vesayet nedir? Vesayet, velâyet altında bulunmayan küçüklerin ve bazı erginlerin, 1 yıl ve daha uzun süre hapis cezası almış kişilerin malvarlığını ve kişilik haklarını korumak […]

Gaiplik nedir? Gaiplik durumunda evliliğin feshi davası

Gaiplik, ölüm tehlikes içinde kaybolmuş kişiler için verilir. Kanuna göre, ölüm tehlikesi içinde kaybolmuş ya da kendisinden uzun bir süre haber alınamayan ve ölme olasılığı yüksek olan kişilerin, mahkeme kararı ile hukuki olarak kişiliğine son verilmesine denir. Gaipliğe kendiliğinden karar verilemez. Ölüm tehlikesi içinde kaybolan kişinin, kaybolmasından itibaren 1 yıl geçtikten sonra ilgililer mahkemeye başvurabilir. […]

Dede ve büyükannenin torunlarını dava yoluyla görmesi

Boşanma davalarında taraların çocuk ile şahsi münasebet kurmalarına dair karar çıkartılır. Çocuğun velayetini elinde tutan taraf çocuğu göstermezse bu karar icra vasıtasıyla uygulanır. Türk Medeni Kanunu’nun 325. maddesine göre “Olağanüstü haller mevcutsa, çocuğun menfaatine uygun düştüğü ölçüde çocuk ile kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkı diğer kişilere, özellikle hısımlarına da tanınabilir” Bazı durumlarda çocuğun dedesi, büyükannesi, […]

Aile Konutunun Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi

.Medeni kanuna göre eşlerden biri ölmüşse geride kalan eş aile kendi miras hakkına mahsuben mülkiyetinin kendisine bırakılmasını isteyebilir. yani tarafların çocukları ile araları yoksa veya üvey çocuklar mevcutsa veya tarafların çocukları olmayı başka mirasçıları varsa ve sağ kalan eşi evden atıp evi satmayı istiyorlarsa, bu maddeye göre sağ kalan eş evde oturmaya ve ev eşyalarını […]