Nafaka ne kadar?

Nafaka kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısına, gelirine, hayat standartlarına, nafaka almak isteyen kişiye önceden sunduğu hayat standartlarına göre değişir. Kişinin ek gelirleri, primleri, ikramiyeleri nafaka miktarını değiştirir. En çok merak edilen mahkemenin ne kadar nafaka bağlayacağıdır. 2022 yılı Kasım ayında işsiz güçsüz erkek kişi aleyhinde bağlanan çocuk nafakası 750 TL olarak tespit edilmiştir. Her […]

Boşanma davası açılmadan eşinin mallarına tedbir koydurulabilir mi?

1-Aile konutu şerhi Eğer fiilen oturduğunuz bir eviniz varsa bu ev için aile konutu şerhi konulmasını tapu müdürlüğünden isteyebilirsiniz. Eşinizle bir eviniz var ama siz kirada başka bir yerde oturuyorsanız, veya bu evde kiracı varsa paylaşımı istenilecek ev için aile konutu şerhi koydurtamazsınız. Bir çok eviniz olup bir tanesinde oturuyorsanız oturulan eve aile konutu şerhi […]

Babalık davasında mahkeme masrafları ne kadardır?

Babalık davası, analık davası gibi soybağı ile ilgili davalarda, anlaşma veya kabul yoluyla hüküm kurulmaz. Doğmuş bir çocuğu bir erkek tanıma yoluyla nüfusuna geçirmişse veya çocuk evlilik birliği içinde doğmuşsa başka bir erkeğin nüfusuna kaydı için dava gerekir. Davada DNA testi bakılır. İlgililerden biri ölmüşse mezar açma yoluyla mezarı açılır ve yine DNA örneği toplanır. […]

Evlatlıktan ret hukuken mümkün mü?

Hayır değildir. Soybağı ile ilgili böyle bir dava yoktur böyle bir dava açılırsa da reddedilir. Babalıktan ret, annelikten ret, kardeşlikten ret de mümkün değildir. Kişinin evlatlık verilmiş çocuğu varsa ( bu çocuk nüfusta kapalı kayıt görülür) Bu çocuğu nüfsundan sildirmek mümkün değildir. Kişinin gayrımeşru çocuğu olup, çocuğun annesi, hayattayken bastırılsa, sindirilse dahi adam öldüğünde davayla […]

18 yaşından büyük kızlar kaç yaşına kadar nafaka alır?

18 yaşından büyük kız çocuğu eğitim hayatı devam ettiği müddetçe maaşa geçene kadar, eğitim hayatı devam ettikçe evlenene kadar nafaka alır. 18 yaşından sonra nafaka alabilmek için kendi adına Yardım Nafakası davası açması gerekir. Diyelim ki 20 yaşındaki, öğrenim gören bir çocuk babasına nafaka davası açıyor. Bu durumda nafaka, dava tarihinden itibaren bağlanır. Yani 18 […]

Düğünde erkek tarafından takılan altınların geri alınmasının bir yolu var mı?

Borçlar kanununa göre bağıştan dönme davası açılarak düğünde takılan altınlar geri alınabilecektir. Düğünde takılan altınlar, eğer kadın süs eşyası niteliğinde ziynet eşyası ise kime takılırsa takılsın kadına bağışlanmış sayılır, eğer çeyrek altın, ata lira gibi altınlarsa takılan tarafa bağışlanmış sayılır. Bu altınların geri alınabilmesi Borçlar Kanunu madde 295 e göre bağıştan dönme davası açılması kaydıyla […]

Ziynet eşyası davasında, düğünde emanet olarak göstermelik takılıp sonradan geri alınan altınların durumu nedir?

Bazı düğünlerde altınlar emanet olarak birinden alıp düğün esnasında göstermelik olarak takılıp sonrasında iade edilmektedir. Boşanma ile birlikte gündeme gelen ziynet eşyası iadesi davasında emanet olarak takılan altınların durumu ne olacaktır? Aşağıdaki Yargıtay hukuk Genel Kurulu kararına göre altınların emaneten ( geçici olarak ) takıldığı konusunda kadının bir kabulü olmadığı sürece altınlar kadına takılmış sayılacaktır […]

2022 yılı için boşanma davası ücreti ne kadar?

2022 – 2023 yılı avukatlık asgari ücret tarifesi dikkate alınarak avukatlık ücreti avukatınızla karşılıklı olarak görüşme sonucu kararlaştırılır. Sadece boşanma davası dilekçesi yazdırdığınızda tarifeye göre ücret 1.900 (bindökuzyüz) liradır. Yeni tarife resmi gazetede yayınlanır ve belirtilen tarihte yürürlüğe girer. 2022 yılı Ekim ayı için noterde vekalet çıkartma ücreti 230 liradır. Boşanma davası için 2 vesikalık […]

Ailenin ekonomik varlığının korunması davası nedir, hangi koşullar altında açılır?

Ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan mali bir yükümlülüğün yerine getirilmesi gerektirdiği ölçüde, eşlerden birinin istemi üzerine hakim, belirleyeceği malvarlığı değerleriyle ilgili tasarrufların ancak onun rızasıyla yapılabileceğine karar verebilir. Hakim bu durumda gerekli önlemleri alır. Hakim, eşlerden birinin taşınmaz üzerinde tasarruf yetkisini kaldırırsa, re’sen durumun tapu kütüğüne şerhedilmesine karar verir. Yani mahkeme kararıyla […]