Avukat ayşe deniz oral
Avukat ayşe deniz oral

velayet
velayet
boşanma
boşanma

Boşanma davası açılmadan eşinin mallarına tedbir koydurulabilir mi?

1-Aile konutu şerhi Eğer fiilen oturduğunuz bir eviniz varsa bu ev için aile konutu şerhi konulmasını tapu müdürlüğünden isteyebilirsiniz. Eşinizle bir eviniz var ama siz kirada başka bir yerde oturuyorsanız,…

Read More

Babalık davasında mahkeme masrafları ne kadardır?

Babalık davası, analık davası gibi soybağı ile ilgili davalarda, anlaşma veya kabul yoluyla hüküm kurulmaz. Doğmuş bir çocuğu bir erkek tanıma yoluyla nüfusuna geçirmişse veya çocuk evlilik birliği içinde doğmuşsa…

Read More

İddet müddeti nedir?

Boşanma davası kesinleşmiş kadının yeniden evlenebilmesi için beklemesi gereken süredir. Süre boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren 300 gündür. İddet müddetinin sebebi kadının hamile olup olmadığının anlaşılmasıdır. Bu 300 gün içerisinde çocuk…

Read More

Evlatlıktan ret hukuken mümkün mü?

Hayır değildir. Soybağı ile ilgili böyle bir dava yoktur böyle bir dava açılırsa da reddedilir. Babalıktan ret, annelikten ret, kardeşlikten ret de mümkün değildir. Kişinin evlatlık verilmiş çocuğu varsa (…

Read More

18 yaşından büyük kızlar kaç yaşına kadar nafaka alır?

18 yaşından büyük kız çocuğu eğitim hayatı devam ettiği müddetçe maaşa geçene kadar, evlenene kadar nafaka alır. 18 yaşından sonra nafaka alabilmek için kendi adına Yardım Nafakası davası açması gerekir.…

Read More

Düğünde erkek tarafından takılan altınların geri alınmasının bir yolu var mı?

Borçlar kanununa göre bağıştan dönme davası açılarak düğünde takılan altınlar geri alınabilecektir. Düğünde takılan altınlar, eğer kadın süs eşyası niteliğinde ziynet eşyası ise kime takılırsa takılsın kadına bağışlanmış sayılır, eğer…

Read More

Ziynet eşyası davasında, düğünde emanet olarak göstermelik takılıp sonradan geri alınan altınların durumu nedir?

düğünde takılan altınlar Bazı düğünlerde altınlar emanet olarak birinden alıp düğün esnasında göstermelik olarak takılıp sonrasında iade edilmektedir. Boşanma ile birlikte gündeme gelen ziynet eşyası iadesi davasında emanet olarak takılan…

Read More

2022 yılı için boşanma davası ücreti ne kadar?

2022 - 2023 yılı avukatlık asgari ücret tarifesi dikkate alınarak avukatlık ücreti avukatınızla karşılıklı olarak görüşme sonucu kararlaştırılır. Sadece boşanma davası dilekçesi yazdırdığınızda tarifeye göre ücret 1.900 (bindökuzyüz) liradır. Yeni…

Read More

Ailenin ekonomik varlığının korunması davası nedir, hangi koşullar altında açılır?

aile Ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan mali bir yükümlülüğün yerine getirilmesi gerektirdiği ölçüde, eşlerden birinin istemi üzerine hakim, belirleyeceği malvarlığı değerleriyle ilgili tasarrufların ancak onun rızasıyla yapılabileceğine…

Read More

Aile konutu nedir ?

Eşlerin ve varsa çocukların birlikte yaşadıkları konuttur. Aile konutu eşlerden birinin üzerine tapulu olabilir veya kira yoluyla edinmiş olabilir. Eşlerin konut olarak kullandıkları birden fazla ev varsa temel olarak kullandıkları…

Read More