"Enter"a basıp içeriğe geçin

Kategori: HAK KAYBI YARATAN YANLIŞ BİLGİLER

nafaka, 3 yıllık ayrılığa dayalı boşanma, muhtar senedinin geçerliliği, boşanma davası açanın nafaka alamaması, satış vekaletlerini toplayıp yeri kendi üstüne alma fikri, bu fikirleri kim ortaya attı??

Anlaşmalı boşanma

Anlaşmalı boşanma 1 yıldan uzun süredir evli olan şahıslardan birinin açtığı boşanma davasını diğer tarafın kabul etmesi ve boşanmanın şartları halinde bir protokolü mahkemeye sunmalarıyla gerçekleşen boşanma şeklidir. Anlaşmalı boşanma hakimin bu protokolü onaylayıp gerekçeli kararına geçirmesiyle sonuçlanır. . Taraflar mahkemeye gelmeden vekil aracılığıyla anlaşmalı boşanmaları mümkün değildir. Hakimin sizi…

Üç yıllık ayrılık nedeniyle boşanma

Bir çok insan fiili ayrılık-3 yıllık ayrılık nedeniyle boşanma konusunu anlamayıp hak kaybı yaşamaktadır. Medeni kanunun madde 166 ya göre “Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi hâlinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik…

Muhtar senedi – köy senediyle yapılan taşınmaz satışının geçerliliği

Muhtar senedi veya köy senediyle yapılan satışlar, kadastro geçmiş yerler için geçerli değildir. Böyle bir senede dayanılarak tapu iptali- tescil davası açılamaz. Yani bu senetle tapu alınmaz. ancak ödenen parayı geri alabilirsiniz. Böyle bir senet geçersizdir. Tapu devrini içeren işlemler ancak tapuda yapılır. Müteahhitten alınan yerler için ise noterden satış…

Çok hissedarı bulunan bir taşınmazı satın almak istiyorum. Tüm hissedarlar benim adıma satış vekaletnamesi verirse tapuda yeri kendi üzerime alabilir miyim?

Alamazsınız. Boşuna vekalet toplamak için noter masrafı yapmakla kalırsınız. Bir şekilde yapılsa dahi vekaleti veren kişiler sonrasında dava açarak yeri geri alabilirler. Hissedarların hepsinden kendi adına satış vekaleti alıp sonra tapuda taşınmazı kendi üzerine geçirilebileceğine dair bir görüş var. Bu fikrin nereden çıktığını da bilemiyorum. Bir çok farklı kişide bu…

Mirastaki payım çok küçük, acaba ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davası açabilir miyim?

Ortaklığın giderilmesi davasını  resmi kayıtlarda paydaş olarak adı geçen herkes açabilir. Taşınmaz üzerinde 1 m2 lik hisseniz dahi olsa ortaklığın giderilmesi davasını açabilirsiniz. Satış veya paylaşım isteyebilirsiniz. Aynı şekilde mirastaki payınız çok küçük de olsa miras aracı veya başka bir menkul mal üzerinde ortaklığın giderilmesini isteyebilirsiniz. Birden çok parsel üzerinde…

Boşanma davasını açan taraf nafaka alamaz (mı?)

Bu fikri kim çıkardı bilmiyorum ama yaygın olarak böyle bir görüş var. Bu fikir yanlıştır. Hiç bir aslı yoktur. Boşanma davasını kim açarsa açsın, talep halinde,  olarak güç duruma düşecek olan kişiye ve müşterek çocuklara nafaka bağlar. Ancak Medeni kanunun 175 maddesine göre: Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır…

Eşim istemiyorsa boşanabilir miyim?

Evet Boşanmak için karşı tarafın rızasına ihtiyacınız yoktur. Boşanma davası eşlerin kusurlarının tartışıldığı bir davadır. Kusurlu olan taraf aleyhinde biter. Ancak evlilik birliğini bitmesinde asli kusurlu kişi siz iseniz boşanamazsınız. Evlilik birliğinin bitmesinde her iki taraf da kusurlu olabilir. Ancak daha ağır kusur bulunan taraf davayı açmışsa karşı taraf istemediği…