"Enter"a basıp içeriğe geçin

Kategori: APARTMAN YÖNETİMİ

Apartman yönetimi, aidat tahsilatı, müdahalenin meni, çatı tamiratı, yönetim karar iptali

Kapıcının kıdem tazminatı

Kapıcılar işten atıldıklarında veya kanunda belirtilen haller mevcutsa aynı normal bir işçi gibi kıdem tazminatı alırlar. Kapıcılar aynı normal bir çalışan gibi fazla mesai haklarını kıdem ve ihbar tazminatlarını alırlar. Sigortaları düzgün yapılmamışsa sigortanın tespiti ve tamamlanması için dava açabilirler. Kapıcının kıdem tazminatı alabilmesi için en az bir yıl çalışmış…

Kötü komşunun evi hangi durumlarda sattırılır?

Kat mülkiyeti kanununa göre geçimsiz ve rahatsız edici komşular için bazı yaptırımlar uygulanabilmesi mümkündür. Diğer kat maliklerine sorun yaşatan kişi, bu çekilmezlik hali süreklilik kazandığı takdirde, dairenin kiracısı değil sahibi olsa dahi, kat maliklerinin sayı ve  arsa payı oranına göre çoğunluk kararına göre dairenin satışı istenir. bu daireyi kat malikleri …