Mal Rejiminin Sona Ermesi

Mal rejiminin sona erip mal rejimini tasfiye edilebilmesi için, eşlerden birinin ölümü, boşanma davasının açılması veya tarafların başka bir mal rejimine geçmesi gerekmektedir. 2002 yılından sonra, evliliklerde otomatik olarak edinilmişş mallara katılma rejimi uygulanır. yani tarafların bekarlıktan getirdiği mallar, kazandıkları manevi tazminatlar, şahsi mallar hariç tüm mallar, diğer eşin maddi katkısı olmasa dahi bu mal … Devamını oku…

Evli olan sevgilisinin evine giden kişi diğer eş bakımından konut dokunulmazlığının ihlali suçunu işler

Konut dokunulmazlığının ihlali – haneye tecavüz suçu şikayete bağlı bir suçtur. İhanete uğrayan kişi eşinin eve aldığı sevgilisini şikayet etmesi ve yeterli deliller sunması halinde eve rızası dışında giren kişinin ceza almasını sağlayabilecektir. YARGITAY Ceza Genel Kurulu2018/5782020/363Karar Tarihi: 09.07.2020 Konut dokunulmazlığı ihlali suçundan sanık …’in beraatine ilişkin Antalya 5. Asliye CezaMahkemesince verilen 23.01.2013 tarihli ve … Devamını oku…

Eve kuma getirilmesi sonucu eşin psikolojisinin bozulması halinde kötü muamele suçu oluşur (TCK Madde 232 )

(1) Aynı konutta birlikte yaşadığı kişilerden birine karşı kötü muamelede bulunan kimse, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) İdaresi altında bulunan veya büyütmek, okutmak, bakmak, muhafaza etmek veya bir meslek veya sanat öğretmekle yükümlü olduğu kişi üzerinde, sahibi bulunduğu terbiye hakkından doğan disiplin yetkisini kötüye kullanan kişiye, bir yıla kadar hapis … Devamını oku…

Resmi nikah yapılmaksızın düğün yapılarak gerçekleşen evlilik sonrası ayrılık nedeniyle manevi tazminat talebinin kabulüne dair Yargıtay kararı

Resmi nikah yapma vaadi ile kandırılmak suretiyle sadece düğün yaparak evlenen kişilerin ayrılması halinde manevi tazminat taleplerinin kabul edilebileceğine dair yakın tarihli Yargıtay içtihadı T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2019/1464 K. 2020/359 T. 4.2.2020 RESMÎ NİKÂH OLMAKSIZIN YAPILAN EVLİLİK SONRASI GERÇEKLEŞEN AYRILIK (Manevi Tazminat – Davacının Davalı Tarafından Resmî Nikâh Yapma Vaadi İle Kandırıldığı ve … Devamını oku…

İşten istifa ederek ayrılan kadına nafaka bağlanmayacağına dair yargıtay kararı

T.CYARGITAY2. HUKUK DAİRESİESAS NO.2018/6836KARAR NO.2019/7645KARAR TARİHİ.24.06.2019MAHKEMESİ :Aile MahkemesiDAVA TÜRÜ : BoşanmaKARAR DÜZELTME İSTEYEN : Davalı Yukarıda tarihi, konusu ve tarafları gösterilen hükmün; kısmen bozulmasına-kısmen onanmasına dair Dairemizin 18.04.2018 gün ve 2016/15634-2018/5203 sayılı ilamıyla ilgili karar düzeltme isteminde bulunulmakla, evrak okundu, gereği düşünüldü; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 1.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş ise de, bu Kanuna … Devamını oku…

Boşanma davasının devamı süresince geçici önlemler

MK. m169 : ” Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re’sen alır.” 1-Konut hususu Bu madde genelde tedbir nafakası için işletilmektedir ancak hakimliğin talep halinde konut durumu hakkında da bir geçici karar vermesi gerekmektedir. Boşanma … Devamını oku…

Yurtdışında alınan boşanma kararı Türkiye’de nasıl nüfusa işlenir

Haberlerde artık yurtdışında boşananların Türkiye’de davasız şekilde kararı tanıtabileceği duyurulmuştu. Aşağıda yayınladığım yasal dayanağa göre bu pek çok kişi için mümkün olmayacaktır ve hala dava açılması gerekebilecektir şöyle ki; Aşağıda okuyacağınız yasal dayanağa göre birlikte başvuru şartı aranmaktadır. Ayrıca sadece “boşanma” hükmünün nüfusa işlenmesine dair bir karardır. Yani taraflar ya birlikte gelip başvuracak ya da … Devamını oku…

Sadece eşinizi sevmediğiniz gerekçesiyle boşanamazsınız

Boşanma sanıldığı gibi basit bir şey değildir. Eğer karşı taraf boşanmak istemiyorsa, sadece eşinizi sevmediğiniz, eşinizi beğenmediğiniz, eşinizden soğuduğunudan bahisle dava açıp boşanamazsınız. (Karşı tarafın evlilik birliğini sarsacak başkaca bir kusuru olmamışsa) Mahkeme boşanma için evilik birliğini temelden sarsan vakıaların varlığını araştırıp kusurlu tarafı tespit edecektir. Evlilik birliğini sarsacak kusurlarınız olmuşsa davanız asla kabul edilmeyecektir. … Devamını oku…

Anlaşmalı boşanma protokolünde karşı taraftan mal alacağım yoktur şekilde bir beyan bulunması halinde artık mal ayrılığı davası açılamamaktadır

Bundan birkaç yıl öncesine kadar her ne kadar anlaşmalı boşanma protokolünde karşı taraftan mal alacağım yoktur şeklinde yazsa dahi, boşandıktan sonra mal rejimi tasfiyesi için ayrıca dava açarlardı. Anlaşmalı boşanma protokolünde karşı taraftan mal talebim yoktur yazsa dahi bu dava görülür ve mallar tasfiye edilirdi. Güncel Yargıtay kararlarına göre anlaşmalı boşanma protokolünde karşı taraftan mal … Devamını oku…

Kadın boşandığı eşinin soyadını kullanabilir mi?

Evlendikten sonra çift soyad kullanmayıp sadece eşinin soyadı ile kariyer basamaklarını çıkan kadınlar boşanmaları halinde büyük sorunlar yaşamaktadır. Kadın eğer kocasının soyadı ile kariyer yapmışsa, boşanması halinde bekarlık soyadına dönmesi maddi ve manevi kayıp yaratabilmektedir. Kadın eğer boşandıktan sonra kocasının soyadını kullanmakta menfaati oluduğunu ve boşandıktan sonra eşinin soyadını kullanmasının eşine zarar vermeyeceğini mahkemede ispatlarsa, … Devamını oku…