Avukat ayşe deniz oral
Avukat ayşe deniz oral

velayet
velayet
boşanma
boşanma

İzele-i şuyu davasında hissemin satılmasını istemiyorum…

Ortaklığın giderilmesi davasında hissesinin satılmamasını isteyenleri rahatlatacak bir yol yoktur. Bu davanın açılması ve hissenin satılmasını engellemek mümkün değildir. Ortaklığın giderilmesi davası sonuna kadar takip edildiğinde bir satışın olması kuvvetle…

Read More

Nafaka ne kadar?

Nafaka kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısına, gelirine, hayat standartlarına, nafaka almak isteyen kişiye önceden sunduğu hayat standartlarına göre değişir. Kişinin ek gelirleri, primleri, ikramiyeleri nafaka miktarını değiştirir. En çok…

Read More

Kiranın geç ödenmesi durumunda yapılması gerekenler nelerdir?

Kiracı kirayı ay içinde tamamlıyor olsa dahi esasında sözleşmede yazan günde ödemesi gerekir. Kiracı kirayı geç ödüyor veya hiç ödemiyorsa, aynı kira yılı içinde yapılacak 2 haklı ihtarla kiracının tahliyesi…

Read More

Muris muvazaasının varlığıa hükmedilmeyecek hallerden biri: Minnet duygusu ile yapılan satış

**Murisin mirasçılarından mal kaçırma amacıyla yapmış olduğu satışlar dava konusu edilebilmektedir. **Eğer muris, mirasçılarına veya farklı bir kişiye bedeli karşılığında satış yaparsa ve bedelin ödendiği ıspat edilirse bu muteber bir…

Read More

Boşanma davası açılmadan eşinin mallarına tedbir koydurulabilir mi?

1-Aile konutu şerhi Eğer fiilen oturduğunuz bir eviniz varsa bu ev için aile konutu şerhi konulmasını tapu müdürlüğünden isteyebilirsiniz. Eşinizle bir eviniz var ama siz kirada başka bir yerde oturuyorsanız,…

Read More

Kiracının evi satın almak isteyen kişilere göstermemesi durumunda ev sahibinin yapabileceği hukuki işlemler nelerdir?

Öncelikle kiracılı ev satılabilir. İçinde kiracı olması evin satılmasına engel değildir. Kiracı evi gezdirmiyorsa kiracının evi gösterme ve gezdirmesine izin için Taşınmasın bulunduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesinde BK 31/2 uyarında…

Read More

Ev sahibi kiracının elektriğini suyunu keserse ne yapılabilir?

Kimi ev sahipleri kiracının, ev sahibi adına olan aboneliklerle devam etmesini istemektedir. Kiracıyı istememeye bağladığında da kendi adına olduğu için gidip abonelikleri kapattırmaktadır. Kiracının ev sahibi adına olan abonelikleri kullanmayıp…

Read More

Kira sözleşmesinin çekilmez hale gelmesi

Kira sözleşmesi sözlü veya yazılı şekilde yapılabilir. Yani tarafların arasında yazılı bir kira sözleşmesinin olmaması kiracının keyfi şekilde çıkartılabileceği anlamına gelmez. Kanunen kira sözleşmesinin çekilmez hale gelmesi kira sözleşmesinin olağanüstü…

Read More

Kiracının hakaret etmesi ve kavga çıkarması nedeniyle kira sözleşmesinin feshi

Kiracı, kiralananı, sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür.Kiracının bu yükümlülüğüne aykırı davranması durumunda kiraya veren, konut veçatılı işyeri kirasında,…

Read More

Kira davalarında bazı süreler

10 yıl : Uzamış kira sözleşmesinde sözleşmeye son verme süresiÖrneği 1 yıllık kira sözleşmesi imzalandı ve ilk yılın sonunda sözleşme sonlandırılmadıysa bu artık uzamış kira sözleşmesidir. Kiraya veren, sözleşme süresinin…

Read More