18 yaşından büyük kızlar kaç yaşına kadar nafaka alır?

18 yaşından büyük kız çocuğu eğitim hayatı devam ettiği müddetçe maaşa geçene kadar, eğitim hayatı devam ettikçe evlenene kadar nafaka alır. 18 yaşından sonra nafaka alabilmek için kendi adına Yardım Nafakası davası açması gerekir. Diyelim ki 20 yaşındaki, öğrenim gören bir çocuk babasına nafaka davası açıyor. Bu durumda nafaka, dava tarihinden itibaren bağlanır. Yani 18 […]

Düğünde erkek tarafından takılan altınların geri alınmasının bir yolu var mı?

Borçlar kanununa göre bağıştan dönme davası açılarak düğünde takılan altınlar geri alınabilecektir. Düğünde takılan altınlar, eğer kadın süs eşyası niteliğinde ziynet eşyası ise kime takılırsa takılsın kadına bağışlanmış sayılır, eğer çeyrek altın, ata lira gibi altınlarsa takılan tarafa bağışlanmış sayılır. Bu altınların geri alınabilmesi Borçlar Kanunu madde 295 e göre bağıştan dönme davası açılması kaydıyla […]

Ziynet eşyası davasında, düğünde emanet olarak göstermelik takılıp sonradan geri alınan altınların durumu nedir?

Bazı düğünlerde altınlar emanet olarak birinden alıp düğün esnasında göstermelik olarak takılıp sonrasında iade edilmektedir. Boşanma ile birlikte gündeme gelen ziynet eşyası iadesi davasında emanet olarak takılan altınların durumu ne olacaktır? Aşağıdaki Yargıtay hukuk Genel Kurulu kararına göre altınların emaneten ( geçici olarak ) takıldığı konusunda kadının bir kabulü olmadığı sürece altınlar kadına takılmış sayılacaktır […]

2022 yılı için boşanma davası ücreti ne kadar?

2022 – 2023 yılı avukatlık asgari ücret tarifesi dikkate alınarak avukatlık ücreti avukatınızla karşılıklı olarak görüşme sonucu kararlaştırılır. Sadece boşanma davası dilekçesi yazdırdığınızda tarifeye göre ücret 1.900 (bindökuzyüz) liradır. Yeni tarife resmi gazetede yayınlanır ve belirtilen tarihte yürürlüğe girer. 2022 yılı Ekim ayı için noterde vekalet çıkartma ücreti 230 liradır. Boşanma davası için 2 vesikalık […]

HAGB nedir?

Hükmün Açıklanmaısnın geri bırakılması, mahkemece verilen kararın, belli denetim süresince sonuç doğurmamasıdır. Mahkemece verilecek sonuç ceza (tüm arttırımlar ve indirimler yapıldıktan sonra ortaya çıkan ceza) 2 yıl ve aşağı bir hapis cezası veya adli para cezası ise ve sanık daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamışsa mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Suç nedeniyle […]

Ceza hukukunda basit yargılama nedir?

1-2 yıl ve daha aşağı hapis cezası öngörülen veya sadece para cezası öngörülen suçlar için basit yargılama usulü ile yargılama yapılabilir. 2-Şahsın daha önce sabıkası olması veya HAGB’sının olması basit yargılamadan faydalanmasına engel değildir. Basit yargılamanın uygulanıp uygulanmayacağını hakim takdir eder. 3-Basit yargılama ile yapılan yargılamada verilecek sonuç ceza 1/4 oranında azaltılır. 4-Basit yargılama için […]

İzinsiz elektronik ileti şikayeti nasıl yapılır?

İzinli veya izinsiz gönderilen elektronik iletilerden kurtulmanın bir çok yolu vardır. 1-Siz mesaj gönderen firmaları İYS sistemine girerek engelleyebilirsiniz. E devlet şifrenizle https://vatandas.iys.org.tr/ linkine girdiğinizde hayatınız boyunca varlığından bile haberdar olmadığınız bir çok şirkete sms izni veridiğinizi göreceksiniz. Bu izinleri kapattığınızda SMS almazsınız. Örnek ekran görüntüsü şudur: 2-Tarafınıza izinsiz mesaj gönderen şirketler olabilir. Bunların yukarıda […]

Keytruda, Opdivo gibi ilaçların alınabilmesi için açılan dava ve olumlu sonuçlanan davalarla ilgili örnek içtihatlar

*Keytruda, opdivo gibi kanser ilaçlarının reçete edilmesi halinde, bu ilaçlar SGK SUT ödeme listesinde olmadığı için devlet tarafından ödenmemektedir. İş Mahkemesinde SGK aleyhinde açılacak davada tedbir tale edilerek ödenen ücretin iadesi istenebilmektedir. İlerleyen zamana yayılacak şekilde her doz için ayrı tedbir kararı alınmaktadır. Tedbir kararı ile, peşin ödenen ilacın tutarı hastaya iade edilse de ilgili […]

Ailenin ekonomik varlığının korunması davası nedir, hangi koşullar altında açılır?

Ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan mali bir yükümlülüğün yerine getirilmesi gerektirdiği ölçüde, eşlerden birinin istemi üzerine hakim, belirleyeceği malvarlığı değerleriyle ilgili tasarrufların ancak onun rızasıyla yapılabileceğine karar verebilir. Hakim bu durumda gerekli önlemleri alır. Hakim, eşlerden birinin taşınmaz üzerinde tasarruf yetkisini kaldırırsa, re’sen durumun tapu kütüğüne şerhedilmesine karar verir. Yani mahkeme kararıyla […]

Aile konutu nedir ?

Eşlerin ve varsa çocukların birlikte yaşadıkları konuttur. Aile konutu eşlerden birinin üzerine tapulu olabilir veya kira yoluyla edinmiş olabilir. Eşlerin konut olarak kullandıkları birden fazla ev varsa temel olarak kullandıkları ev aile konutudur. Yani hem yazlık, hem başka bir ilde bulunan arada uğranılan ev hem başkasına kiraya verilen ev aile konutu olamaz. Eşlerin birden çok […]