Avukat ayşe deniz oral
Avukat ayşe deniz oral

velayet
velayet
boşanma
boşanma
 • Senetle ispat sınırı                                       :6.640.00 TL

İş Mahkemeleri, Asliye Hukuk ve Asliye Ticaret Mahkemeleri, Sulh Hukuk Mahkemeleri, Tüketici Mahkemeleri Parasal Sınırları

 • İstinaf sınırı                                                  :8.000.00 TL
 • İstinaf sonrası temyiz sınırı                       :107.090.00 TL
 • Temyizde duruşma sınırı                           :160.660.00 TL
  …………………………………………………………………………………..
 • İdari yargı istinaf sınırı                                 :10.390.00 TL
 • İdari yargı temyiz sınırı                                :307.600.00TL
  ……………………………………………………………………………………
 • Tüketici hakem heyeti görev sınırı (ilçe)  :10.280.00 TL
 • Tüketici hakem heyeti görev sınırı (il)      :15.430.00 TL
  ……………………………………………………………………………………..
 • İcra mahkemeleri için istinaf sınırı           :18.710.00TL
 • İcra mahkemelerinde istinaftan sonra temyiz sınırı:107.090.00 TL

  Bütün bunlar ne anlama gelmektedir?

6.640.00 liradan fazla alacağınız varsa bunu yazılı bir delille ıspatlamanız gerekir şahitle ıspatlanamaz

8.000.00 TL altındaki bir parasal kararın kesindir ve üst mahkemeye başvurulamaz.

İstinaf aşamasını geçmiş bir hukuk mahkemesi kararı 107.090.00 liranın altındaysa kesindir.

Uyuşmazlık 160.660.00 Liranın altındaysa üst mahkemede duruşma yapılmaz

İcra mahkemelerinde görülen davalarda da 18.710.00 liranın altındaki kararlar kesindir

İcra mahkemelerinde kararı istinaf ettikten sonra üst mahkemeye başvurabilmek için kararın 107.090.00 TL liranın üstünde olması gerekir.

Doğrudan hükmedilen adli para cezası istinaf sınırı 2021 yılı için 13.740 TL’dir. 

Hapis cezasından çevrilen para cezası için istinaf mümkündür.

Üst sınırı beşyüz günü geçmeyen adlî para cezasını gerektiren suçlardan beraat hükümlerine karşı temyiz yolu kapalıdır)

******Davanın konusu manevi tazminat ise miktara bakılmadan üst mahkemeye başvurulabilmektedir. (HMK m 341/2)

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.