"Enter"a basıp içeriğe geçin

2020 yılı için yargıda parasal sınırlar nelerdir?

Hukuk mahkemeleri için:

 • Senetle ispat sınırı                                       :4.480.00 TL
 • İstinaf sınırı                                                  :5.390.00 TL
 • İstinaf sonrası temyiz sınırı                       :72.070.00 TL
 • Temyizde duruşma sınırı                           :108.120.00 TL
 • İdari yargı istinaf sınırı                                 :7.000.00 TL
 • Tüketici hakem heyeti görev sınırı (ilçe) :6.920.00 TL
 • Tüketici hakem heyeti görev sınırı (il):10.390.00 TL
 • İcra mahkemeleri için istinaf sınırı         :12.600.00TL
 • İcra Mahkemelerinde istinaftan sonra temyiz sınırı:72.070.00 TL

  Bütün bunlar ne anlama gelmektedir?

4.480.00 liranın üstündeki anlaşmazlıkların yazılı bir delil olmadan ıspatlanamaz.

5.390.00 TL altındaki bir parasal kararın kesindir ve üst mahkemeye başvurulamaz.

İstinaf aşamasını geçmiş bir karar 72.070.00 liranın altındaysa kesindir.

Uyuşmazlık 108.120.00 Liranın altındaysa üst mahkemede duruşma yapılmaz

İcra mahkemelerinde görülen davalarda da 12.600.00 liranın altındaki kararlar kesindir

İcra mahkemelerinde kararı istinaf ettikten sonra üst mahkemeye başvurabilmek için kararın 72.070.00 liranın üstünde olması gerekir.

Bir ceza aldıysanız ve kararda 3000 liranın altında para cezaları zikrediliyorsa bu para cezaları kesindir geri kalan hükümler duruma göre istinaf edilebilir.

(272/3Hapis cezasından çevrilen adlî para cezaları hariç olmak üzere, sonuç olarak belirlenen üçbin Türk Lirası dâhil adlî para cezasına mahkûmiyet hükümlerine ve üst sınırı beşyüz günü geçmeyen adlî para cezasını gerektiren suçlardan beraat hükümlerine karşı temyiz yolu kapalıdır)

******Davanın konusu manevi tazminat ise miktara bakılmadan üst mahkemeye başvurulabilmektedir. (HMK m 341/2)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir